Smrt

Středa v 18:41 | Slunce Arunáčaly |  Cesta poznání
smrti

Dnes umírá hodně nmladých lidí, tak považuji za důležité o tomto tématu něco napsat.

SMRT, jak si ji představujeme, NEEXISTUJE, to je první, co je třeba sdělit. Vědomí mění mřížku vnímání a naladí se na jinou frekvenci, laicky duše přejde do jiné úrovně vědomí. U lidí, kteří se během života něvěnují UVĚDOMOVÁNÍ, to může být bolestivý a komplikovaný přechod. U lidí vědomých, klid a šup, šup, svoboda, průvodci a přechod do vyšších realit. Vše je znovu prohlédnuto jako sen.

SMRT je transformace pro živé. Tzv. mrtví si poradí. Je to příležitost projít zasvěcením do hlubších mystérií života. "Odcházející" tak dává živým poslední dárek. Každý jedinec je tak svou bolestí nucený se obrátit sám k sobě, opustit závislosti na druhých a naučit se žít sám za sebe, odhalit svůj vlastní vnitřní potenciál a stát se postupně SÁM SEBOU. Je nezbytně nutné i potřebné, aby se lidé naučili opírat o svůj vlastní vnitřní potenciál, začali jej odhalovat a VĚŘIT SI! I k tomu je někdy nutný zážitek smrti někoho blízkého...

Jak na to: Zůstat s bolestí. Dělat vše jako dosud a jedním koncem pozornosti zůstávat s bolestí a druhý konec neustále přivracet a držet v PŘÍTOMNOSTI. Jedině opřeni o přítomnost, což je vlastně samotné Vědomí, můžete uklidnit své emoce a projít transformací svého vědomí od bolesti k hlubšímu otevření a vnímání. Žádné utíkání za kamarády, večírky, opíjení, léky, žádné vytlačování nepříjemných pocitů, nýbrž naopak jejich objímání skrz naši pozornost a klid, který z ní pramení. Zaměření pozornosti mysl uklidní. Pak se bolest pomalu začne transformovat v hlubší pocity, tzv. METAPOCITY a dostaví se doslova vlny INTUICE. Máte příležitost konečně navázat pevnější spojení se svým pravým vnitřním JÁ, VĚDOOMÍM SEBE SAMA.

Po takovém zážitku už nemůžete zůstat stejnými, a pokud dokážete pomocí meditace a spočívání v přítomnosti SMRT obejmout a přijmout, pak výsledkem takového procesu bude hlubší moudrost, která se ve vás objeví.

Mnoho odvahy a vytrvalost na cestu!
Všechno je dobré a správné!

 

Gaia v Ostravě

Úterý v 7:12 | Slunce |  Meditace
Setkání s Gaiou
Ještě dnes od 18,30h, Hostel Moravia, Nádražní 512. Léčení, poznání, meditace...
Bohatství míru.
Nádherný zážitek a setkání s přáteli.


Hold meditaci

8. března 2019 v 14:52 | Slunce |  Meditace
Denní meditace alespoň 15 min. Na Já, Vědomí, nakonec protrhne hráz EGA a vpustí vaše osobní vědomí do vnitřního světa míru i blaženosti. Pak se okamžitě stává život lehčím... Následně vaše vědomí, tělo i psychiku zaplaví větší a větší vlna vnitřního blaha i míru během každého dne a vy budete nejen vědět, nýbrž i prožívat, že vaše bohatství a království není z tohoto světa, ale lze v něm spokojeně žít už tady na Zemi.
"Žít ve světě, ale nebýt z něho..." Říkával Eduard Tomáš a měl pravdu.
Pracujte na tom, je to ta nejdůležitější, ale i nejtěžší práce. Avšak nejen práce, zároveň i radost a odměna.
Mnoho radosti i vytrvalosti na cestě!
 


Uvnitř 2019

30. prosince 2018 v 19:46 | Slunce Arunáčaly |  Cesta poznání
Co (si) přát do nového roku?

Řešením života je zůstávat uvnitř. Učit se neustále vnímat své NITRO. Umět se opírat o svou INTUICI, vyciťovat své VĚDOMÍ. K tomu nádherně napomáhají HORY.
Hory jsou BOHOVÉ, ne, že tam sídlí bohové, hory jsou bohové, proto tam vždy zažíváme KLID A RADOST a potkáváme jiné lidi, jinak naladěné, než dole. Proto nám všem přeji, abychom v roce 2019 chodili co nejvíce do hor a nosili si tuto vzácnou energii sem dolů. Život je pak snazší a pocitově smysluplnější. Intuice je zřetelnější a je nám zjevnější, co potřebujeme dělat a jak ustát tlaky současného života naší společnosti, které na naši psychiku silně doléhají.

V horách se snadněji a rychleji dostáváš DOVNITŘ a tam je ti dobře, tam totiž VÍŠ. A to ti poskytuje klid i naplnění a dodává sílu nést život takový, jaký je, bez snahy neustále hledat naplnění i jistoty venku. Protože venku nic není, i když to tak vypadá. Na horách víc, než kde jinde, poznáváš, že vše leží uvnitř. Smyslový svět zde slábne. Je to důležitý prožitek, aby se člověk nenechával neustále strhávat a opíjet zdánlivou nezávislostí vnějších dějů.

Můžete dělat, co chcete, abyste se cítili v těle dobře a také to dělejte! Dělejte hodně TO, CO VÁS BAVÍ, ale zároveň stále anebo co nejčastěji SPOČÍVEJTE UVNITŘ. Protože jen to vás zachrání, to vás vždy spolehlivě vyvede ze všech problémů a také vždy poskytne radost i útěchu!

VĚDOMÍ,ŽE JSME ŽIVOTEM MILOVÁNI!

ÓMMM TAT SAT ÓMMM

:-)

Dítě má vždy pravdu

17. prosince 2018 v 15:29 | Naomi Aldort |  Terapie
Co mě nyní nejvíce oslovilo:
"Dítě má vždy pravdu", kniha Naomi Aldortové: "Vychováváme děti a rosteme s nimi." Ještě ji nemám, ale už u prvních myšlenek od této mimořádné osobnosti a autorky mě doslova nadzvedly ze židle. Její (a nejen její) myšlenka "nevýchovy" se mnou intuitivně rezonovala již, když jsem sám měl malé děti, což se pochopitelně nesetkalo v mém okolí s úplným nadšením - jen částečným, u našich dětí...:-) A pochopitelně jsem v tom tápal.
Naomi, ať už v knize, ve videích s Duší K anebo na stránce "nevýchova.cz", ukazuje naprosto fundovaný, zkušený a moudrý přístup v tomto pro všechny (matky i otce) nejdůležitějším a nejtěžším zaměstnání - být rodičem!
Všichni rodiče známe situaci, když si dítě na veřejnosti lehne na zem anebo se jen vzdorovitě postaví a začne křičet. A rodič je zpravidla bezradný a cítí se v pasti. Naomi ukazuje jasný recept i vysvětluje příčiny, které s vnímavým člověkem naprosto rezonují!
Skočte do toho, hledejte, googlujte, PRAKTIKUJTE!
Léčivé partnerské kruhy

25. listopadu 2018 v 13:25 | Rostislav |  LÉČIVÁ SÍLA PARTNERSTVÍ
V Wellness CLUBU Ostrava

14.12. 2018 proběhne již 3. poradní kruh Léčivé síly partnerství s názvem LÉČIVÝ PARTNERSKÝ KRUH. Minule jsme rozvíjeli téma doteky a jak se léčivě objímat. V partnerských cvičeních budeme nadále pokračovat!
Nyní budeme mj. hovořit o ŘÁDECH LÁSKY a VÁZE DUŠE.

Podle silného ohlasu zde vždy zaznívají velmi inspirující témata! Využíváme léčivé síly a informací ENERGIE KRUHU. Zároveň příběhy a zážitky ze setkávání z mnoha významnými terapeuty!

Partnerství je vrcholem i zrcadlem naši (ne) - rovnováhy v sobě, neboť venku nalézáme jen to, co máme uvnitř. Když s tím, co máme uvnitř neumíme pracovat anebo to nejsme schopni vidět, hledáme doplnění naší hodnoty zvenku. Teprve, když vidíme i akceptujeme sebe sama i se svými stíny, můžeme si přítáhnout partnera, se kterým SDÍLÍME I ROZVÍJÍME LÁSKU TRVALE.

Partner je vždy ten pravý, vždy nám zrcadlí, kde na své cestě k ROVNOVÁZE (mezi JIN a JANG, ženstvím a mužstvím) jsme.

Přihlašujte se emailem na rtomanec@seznam.cz anebo r.tkacik@c-box.cz
Anebo tel.: Rudolf Tkáčik, 774 172 105Dar uvědomění

31. srpna 2018 v 15:24 | Slunce Arunáčaly |  Meditace
Uvědomuji si, jakou nesmírnou výhodu má v životě člověk, který si uvědomuje své skutečné Já. Ačkoli to není ještě úplné, pozoruješ a zažíváš, jak tě Život nesmírně podporuje. Zůstáváš více v klidu a věci se kolem tebe velmi rychle uspořadávají. Dostáváš možná ještě silnější lekce než ostatní, ale zároveň i velké odměny ve formě pomoci i podpory a plnění snů a přání.

To nejdůležitější však potřebuješ zvládnout sám. Mít touhu meditovat na Já, být přitahován k uvědomování si Vědomí, k pozorování toho, co je TEĎ, k lidem, kteří hovoří o "poznání Sebe". O pozornosti obrácené na pozornost samu. Touhle nesmírnou zkratkou se vyhneš mnoha slepým uličkám, odbočkám i tenatům a osidlům mnoha duchovních sekt anebo jen skupinek, které vypadají dobře a nic špatného nedělají, než jen přešlapují a bloudí na místě.

Pozoruji, kolik dobrých duší je zde ovládaných a potravou pro ne zcela čisté sféry a síly. Pod rouškou "mírové meditace". "pomoc planetě" nebo "osvícení" se často skrývají podvodné organizace anebo jen určité duchovní sféry, které chtějí získat vaší energii a honosný název je jen "udička". Tím vším jsem byl taky pár let ohrožován, vlastně jako zkoušky ve škole a vším jsem nakonec zdárně proplul, když mě jako ariadnina nit z veškerého bludiště a zmatků vyvedla Ariadnina nit MEDITACE NA JÁ, uvědomování si VĚDOMÍ. A kdo propadne tomuto kouzlu, pak je vždy a ze všeho zachráněn. Nesmí však začít toužit po mimořádných zážitcích a nadsmyslových stavech, toto je opravdu past.

I mezi těmito lidmi mám mnoho přátel, velmi dobrých lidí, kteří si rozvinuli tyto schopnosti a nepokračovali dále. Ty pády, které pak zažívají v životě jako lekce jsou potom velmi smutné.

S těmito stavy jsou spojené emoce, s každým ne-pravým stavem jsou spojeny EMOCE a skrze emoce jsme ovládaní!!!
A zase jen vytrvalá MEDITACE NA JÁ tě vyvede ze všech osidel, ze všech pastí a kdykoli. Ale může to také trvat! je rozhodně lepší, mocnezabloudit, než se potom pracně dostávat ven, na svobodu.

Jsem tedy nesmírně VDĚČNÝ, že jsem cítil až posvátnou úctu k této PŘÍMÉ STEZCE a po pár letech se prožívání VĚDOMÍ dostavilo. Ačkoli EGO ještě zdaleka u mě neřeklo poslední slovo, přesto považuji za nesmírnou výhodu, DAR a BOHATSTVÍ mít toto UVĚDOMĚNÍ. Prožívat, že NEJSI NIKDY SÁM, opuštěný, bez pomoci, atd., nýbrž naopak, spíše vědomí, že žiješ jako král královský život!!!

Ale jen s pokorou se v něm můžeš udržet! S pokorou ke všemu a ke všem, ale ne s nějakým ponížením, s hlavou vzhůru a s naprostou SEBEDŮVĚROU!

DŮVĚROU VE SVÉ VNITŘNÍ JÁ!
MNOHO VYTRVALOSTI I LÁSKY A SÍLY VŠEM.
VŠECHNO OVŠEM UVNITŘ MÁTE, stačí se zklidňovat, uvolňovat.
Jeden můj přítel mi včera řekl: "Meditaci už vnímám jen jako uvolnění."...
Žiju uvolněně...

Žijte uvolněně...!Dárek

31. srpna 2018 v 14:46 | Slunce Arunáčaly |  Vaše otázky
DÁREK
Občas dostanu dárek, který je naprosto neočekávaný, o to víc jsem dojatý a posílený skutečností, že Vědomí pečuje... A samozřejmě vyjadřuje se nejvíce přes lidi..

Jednou jsem si tak stál v obchodě u pokladny a říkal si, to je super, mám v peněžence akorát 330 Kč, co mám platit. Měl bych si jet vybrat anebo stihnu dokončit zakázku, než budu potřebovat zase něco platit?
Vyštrachám doma ještě nějaké drobné a jedu na koupaliště. Vejdu dovnitř a pokladní odchází. Chvíli čekám a nic... Aha, to Božství mi ulazuje, že dnes nemám platit...

Odpoledne jedu domů...

Otevřu schránku na dopisy a v ní obálka bez odesílatele. Rozevřu a ... v prázdném papíru složené tři bankovky!!!

Jsem paf...
Síla, co?
Jak ten Vesmír - Vědomí funguje...

Posílám RADOST I VDĚČNOST DÁL!!!Poradní kruh v Havířově

8. července 2018 v 16:57 | Rostislav |  Terapie
Další Poradní kruh v jurtě proběhne 13.8.

Ahoj přátelé,

minulý poradní hruh koncem června se velmi vydařil
a sešla se neplánovaně silná, mužská skupina.
Náhody neexistují, takže to tak mělo být ;-)

Aby jste měli dostatek času plánovat, posílám termín dalšího poradního kruhu v Havířově.

Ten se uskuteční v ponělí 13.8. od 19h opět v jurtě, případně venku bude-li příznivě.

Jste srdečně zváni, stejně jako vaši blízcí.
Svou účast mi prosím potvrďte mailem nebo zprávou.

Díka a budu se těšit.
Tomáš.

(Lidé z Třince a okolí se mi mohou ozvat, Rostislav)
Lesní školka U lišky Pampelišky, Na Důlňáku 1392/23, Havířov

Opět s Marcelkou a Romkem v horách

8. července 2018 v 16:45 | Rostislav |  Marcelka
Po pár letech opět sám s Marcelkou a Romkem!Vcházím do lesa a opět mě zaplavuje to pole čisté energie a vyhání ego z těla a s nm i bolest z odloučení, které právě prožívám... Vyjdu znovu na louku, všude ticho i uvnitř TICHO, chaloupka zavřená. Vše jednou končí, Všechny nádherné vzpomínky s eobjevují a zanikají. Vše je pryč? Zaplaví mě smutek, že už to není, ta nádherná společného sdílení v jednotě. Co zbývá? PŘÍTOMNOST. Stojí to dost sil, odtrhnout se od myšlenek. Ale co dělat? Jdu do toho. Jsem vděčný za ten KLID A MÍR VE MNĚ. Může to být nyní tak...


Vystoupám nad chaloupku a obzor se otevře a na něm milované a nehybné hory, to jsou mí mistři, mí učitelé, stejně jako Marcelka. Scéna jako kdysi ve snu, stále tu je všechno...
Znovi mě zaplaví velká láska. Je to tak, jak to je, vše v pořádku! Smutek, který stále ještě vnímám kdesi v pozadí se pomaličku rozpouští a dostávám se do stavu, kdy VŠ JE, JAK MÁ BÝT! Cítím se svobodný a přitom stále s láskou v srdci k mé milované...


Klidný a vyrovnaný scházím zpět k chaloupce a dveře se náhle otevřou, velký pocit štěstí se vlije do celého mého těla. Vyjde Romek téměř nahý a smějeme se a objímáme. Zase jako kdysi, vše je při starém. Jdu dovnitř, jsou sami a mají na mě čas, neuvěřitelné, díky všem a všemu! Vykládáme a vykládáme a smějeme se. Znovu zcela sami jako před deseti lety, zcela neuvěřitelné...Objetí s Marcelkou, polibek, pohled do očí a tvá osobnost se rozpouští. Jak nádherné je jen být. Jenomže život se vším všudy s epřihlásí znovu. Co dělat? Můžeš zase vše roztáčet jako dřív anebo prostě pracovat a mysl neustále vracet do PŘÍTOMNOSTI. Vytrvalé úsilí nese plody. Nejsou tedy vůbec zadarmo. je to to nejtěžší. Nedělat nic a neustále vracet mysl do přítomnosti. - "Co tu budeš dělat?" - Říká Romek - "Nezbývá než stále pracovat..." Je to tak. Děláš to, co cítíš, že máš, či chceš a pracuješ, mysl co nejvíc v přítomnosti. Kolikrát už toho máš dost a nejraději by ses někam "rozběhl" a něco zas vytvářel. Ale stejně už víš, že tě to uspokojí na chvíli... A tak zase do PŘÍTOMNOSTI. A po chvilce se to vždy daří a zaplaví tě odměny tvé vnitřní práce. Pak víš, že to má smysl...Vracíš se s pocitem osvobození. Myšlenky nějaké probíhají, přesto cítíš, jakoby v těle to ego nebylo... Tak ještě za přítelem Mirkem se Sylvinkou do Višňového Abadžikra a domů, do svého života, kde je to třeba uskutečnit... To je náš skutečný a náročný seminář, ŽIVOT SÁM...

Kam dál