CO JE NORMÁLNÍ...ve vztazích

15. ledna 2017 v 17:40 | Rostislav |  LÉČIVÁ SÍLA PARTNERSTVÍ

Co je NORMÁLNÍ ve vztazích...
Moje dcera u nás s dětma slavila narozeniny. Dopředu nám dávala instrukce, jak se máme s ženou chovat: "Tati, hlavně nikoho neobjímejte a nedávejte pusy, ať si myslí, že jste NORMÁLNÍ..." - Smích. - "A my se můžeme objímat?" - "Radši před nimi taky ne a hlavně se nelíbejte!" - Zeptaly jsme se její kamarádky: "Objímají se tví rodiče?" - Odpověď nás nepřekvapila: "Ne." - "A dávají si někdy polibek?" - "No, někdy jo." ...
Malý rozhovor s dětmi a co nám všechno napoví o vztazích a lásce mezi rodiči... Všichni brečí po lásce, jenomže NORMÁLNÍ je NEPROJEVOVAT LÁSKU. Jak se potom LÁSCE daří?
A co je v pozadí? OBRANA, STRACH před zranitelností a odhalením našich tajných zákoutí, zákoutí naši duše. LÁSKA vyžaduje DŮVĚRNOST! OBEJMUTÍ je takovou důvěrností. To se nás dotýká. Ve skutečnosti LÁSKA SE NÁS VŽDY DOTÝKÁ. A proto LÁSKA, MILOVAT, VYŽADUJE ODVAHU. ODVAHU se svléknout...ze svého psychického oblečení, které má zahalovat naše vnitřní nedostatky, tabu, zranění, odmítání, atd...
Jedině však DŮVĚRNÉ SETKÁVÁNÍ s partnerem ŽIVÍ LÁSKU.
INTIMITA = DŮVĚRNOST znamená sdílet svoje nejhlubší pocity bez obavy, že budou odmítnuté nebo zesměšněné, či nepochopené. Z toho máme strach, ale jedině, pokud se odvážíme SVLÉKNOUT, odvážíme hluboce sdílet, pak může LÁSKA získávat prostor. Může volně proudit, LÉČIT a vyživovat.
Důvěra se buduje v kařdodenní realitě a maličkostech, vyplývá ze schopnosti spolu POZITIVNĚ sdílet každodenní maličkosti, pocity i myšlenky.
Teprve když máte důvěru se před partnerem zcela SVLÉKNOUT, MŮŽETE SE SKUTEČNĚ A VROUCNĚ OBEJMOUT. Tzn. také hluboce se přijímat i se všemi skrytými i temnými zákoutími, které jsme si schopni nejprve sami přiznat!
Pak má i OBEJMUTÍ I LÁSKA jinou, další DIMENZI!

 

Léčivá Síla Hor

13. ledna 2017 v 12:10 | Rostislav |  LÉČIVÁ SÍLA HOR
2. WORKSHOP V HORÁCH

Konečně se mi tento projekt daří předávat i podnikatelům. Je nádherné, jak hory působí, léčí a vyučují! Extrémní prožitek nás vede do HLOUBKY SAMA SEBE, a když je POZORNOST správně směřovaná, dostáváme, objevujeme a poznáváme velmi, velmi hodně!

Není třeba mnoho mluvit a SÍLY pracují uvnitř nás. Vidět v očích lidí to nadšení a probouzení po takové akci je tou největší odměnou!

Za minus 18ti jsme vyrazili v noci při svitu úplňku aVNITŘNÍHO SVĚTLA. Čelovky jsme zapínali jen na detailní řešení. Tři dny v náručí hor, sněhur a TICHA. Tři dny cesty do SEBE...

Je to nepopsatelné a nechci být ani moc konkrétní neboť by zde unikla ta ESENCE, kterou i z těch slov je - VĚŘÍM . cítit...


VELKÉ HORY A DIVOKÁ PŘÍRODA JSOU VELKÝMI UČITELI!

Když i vytížený manažer velké firmy si udělá čas a zvládne takové nepohodlí a VÝZVU každého okamžiku, pak je naše RADOST ještě větší, protože je zřejmé, že o "SVĚT" je postaráno a VŠE JE, JAK MÁ BÝT. Možnost růstu je tu pro každého!

MNOHO VNITŘNÍCH OBJEVŮ PŘEJI!


Konstelace na Hlubině

9. ledna 2017 v 17:25 | Rostislav |  SEMINÁŘE
Pozvánka Klubu Hlubina

A je to tady, konstalce na Hlubině! Pod vedením zkušeného lektora Rostislava Tomance!

Konstelace dovolují prožít zážitek Jednoty, ale nejprve musíme uvolnit svoji energii ze zápletek v rodinném systému skrz přijetí, úctu a vděčnost. Pak nás síly, které dosud brzdily na naší cestě, začanou podporovat a milovat.

Autor: Je to nejúčinnější metoda pro řešení vztahů i osobního rozvoje, kterou jsem zažil, neboť tady hovoží vaše hluboké vědomí a nelze nic oklamat slovy. Po této metodě zůstávali překvapeni a měnili názory i všichni "materialisté", kterým jsem konstelace stavěl. Samozřejmě, že ti, co už za mnou přikdou s problémem, tak už asi nebudou zas taková "materialisté"...:-)
Mnohokrát jsem byl dojatý, když mi po letech někdo vyprávěl a děkoval, jak se mu zásadním způsobem změnily vztahy anebo osobní život po konstelacích u nás

Tady je jedna z nejnovějších poděkování: Děkuji za pomoc! V duši nastalo ticho! Objímám, Hanka.

Po konstelacích lidé ještě dlouho zůstávají sedět, sdělovat si dojmy a vzájemně se poznávat, jak je setkání zasáhlo. Věřím, že takhle to prožijete i vy!

Více informací o lektorovi: http://arunacala.blog.cz/


15.1. 10h až 18h

Klub Hlubina Ostrava
Vítkovická 3303
Ostrava Přívoz

Vstupné dobrovolné, doporučená cena 500 Kč.
 


Léčivá síla partnerství, přednáška

4. ledna 2017 v 12:40 | Rostislav |  LÉČIVÁ SÍLA PARTNERSTVÍ

Léčivá sila partnerství na Hlubině

Jan 6, 2017 @ 6:00 pm - Jan 6, 2017 @ 9:00pm
Kurz povede Rostislav Tomanec

Podíváme se společně na opravdu závažné věci, které vytvářejí partnerství v LÁSCE. A také na nejčastější překážky, které jsou zásadní, a které lidé vytvářejí téměř vždy.
Dále si rozebereme, co znamená LSP a jak ji do partnerství vpouštět a jak ji vnímat! Dále vás povedu k tomu, abyste pochopili a uměli praktikovat (to především an semináři), že každé PARTNERSTVÍ je to pravé, které nás doslova nutí vyřešit si SÁM SEBE, NALÉZT ZDROJ LÁSKY v sobě, a teprve potom můžeme prožívat PARTNERSTVÍ jako NÁDHERNOU MOŽNOST LÁSKU SDÍLET!
BUDE ZDE I PROSTOR PRO VÁS A VAŠE PŘÍBĚHY, ČI OTÁZKY, NA KTERÉ SE PODÍVÁME V PODPORUJÍCÍM KRUHU SPOLEČNĚ!
AUTOR projekt přednáší v České republice i na Slovensku od roku 2013
Prošel výcviky a semináři u Bhagata Zeilhofera, Wilfrida Nellese, Berta Hellingera, Jana Bílého, Marcelky z Hor a mnoho dalších…


Přání

26. prosince 2016 v 12:08 | Slunce...
Nechť vstoupí do vaši mysli světlo vašeho PRAVÉHO NEKONEČNÉHO JÁ!
Jak?
Neustálým uvědomováním si svého vědomí, Já!


Na zahradě

21. prosince 2016 v 12:04 | Rostislav |  Meditace
Na zahradě

Ráno se jen tak posadím na zahradu pod jabloň. kolem ještě leží zmrzlý sníh. Zleva přes stromy svítí slunce a zprava na mě shlíží Javorový. Kolem mě ticho. Vnímám TO. přiletí sýkorka a pověsí se na zrnitou kuličku, kterou mám pověšenou na větvi jabloně kousek nad hlavou.
Vnímám TO jako celek a jsem úplně naplněný. Je to VŠECHNO a je V TOM VŠECHNO.
Jen si uvědomuji, že ... TAK TO JE, není víc třeba.
V té JEDNODUCHOSTI TO SPOČÍVÁ.
JE MI KRÁSNĚ!
Toť vše!

AŤ JE VÁM KRÁSNĚ CO NEJČASTĚJI!
A k tomu vám pomůže MEDITACE A HORY*


SVOBODA

10. listopadu 2016 v 12:33 | Wilfrie Nelles |  Cesta poznání
Ukázka z nové knihy W. Nellese


Svoboda
Existují dva úplně odlišné druhy svobody. Zkráceně bychom je mohli nazvat materiální a duševní svoboda. Říkám zkráceně, protože materiální svoboda v konečném důsledku vzniká také z té duševní. Pro začátek mi ale rozlišení na materiální a duševní svobodu připadá smysluplné. Když lidé mluví o svobodě, jde běžně o svobodu materiální. Je tím míněna svoboda moct v rámci určitých mezí dělat a říkat, co chceme. Tedy svoboda názoru a konání. Tato svoboda ale není skutečně svobodná. Je vždy omezená a může být člověku kdykoli odebrána. Jasně to ozřejmuje spousta mluvení o boji o nebo za svobodu: Kdybychom byli skutečně svobodní, nepotřebovali bychom si svobodu ani vybojovávat, ani ji obhajovat. Obojí dává smysl jen tam, kde chceme dostat nebo obdržet něco, co ještě nemáme, nebo to nemáme zcela jisté a bezpečné.

Omezení svobody však nepřichází pouze od druhých, od společnosti, ale také - a to především - od přírody.
Přestože se neuvěřitelně - a jistě s určitým úspěchem - snažíme o to, abychom si pomocí vědy a techniky rozšířili náš prostor svobody, má svoboda své meze. Omezí ji každá nemoc a při smrti se svoboda střetává se svou poslední a nezvratnou hranicí. Materiální svoboda a svoboda jednání tedy zůstane vždy omezená, relativní a nejistá.
Jinak je tomu u duševní svobody. Ta je opravdovou svobodou, naprosto neomezenou, nevázanou na vnější podmínky a neztratitelnou. Nabydeme ji, když poznáme a uvědomíme si, že jsme duchovní bytosti a svět sestává z Ducha.


NEUSTÁLE SE VZDĚLÁVAT

3. října 2016 v 17:43 | Rostislav |  Cesta poznání
Zase trochu zéžitků z firemního světa!

Byl jsem na školení firmy PRESS METAL na Skalce v Beskydech a téma bylo SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT S Ing. Stanislavem Häuserem, Csc. Moc jsem se netěšil, očekával jsem příliš technickou lekci, ačkoli SRDCE mi říkalo, že to bude skvělé... A BYLO:

Se Standou jsme si brzy padli do noty. Od 16ti cviči jógu a ve své práci si uvědomuje, jak vše je propojeno se vším. Prostě JEDNOTA. TOUHA - CESTA - CÍL a pocit úspěchu prolíná všechny oblasti života a opírá se o práci s myslí. Je skvělé dívat se z tohoto pohledu i na fungování firmy. I touto cestou je člověk nakonec vedený ke spojení s JEDNOTOU. Protože k dlouhodobému úspěchu jak v osobním, tak firemním životě vede jedině vnímání a respektování JEDNOTY. A na této cestě potřebuješ následovat více SRDCE než HLAVU. Avšak hlavu nemůžeš vynechat, jinak bys zase tu JEDNOTU minul...

Obrázkovou analogii s nemocnicí a jejími odděleními by se dalo použít i na osobní nejen firemní rozvoj...

Nacházíte se ještě "v lůžkové části" anebo už rehabilitujete svou mysl i tělo? Anebo dokonce jdete cestou PREVENCE a převzali jste už zodpovědnost za své štěstí a VĚDOMĚ SE ROZVÍJÍTE?

SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT je cestou ke ZDRAVÍ firmy a lze jej aplikovat na každý živý systém, včetně člověka!

Lidé z firemního prostředí, ti, kteří už se dokáží živit sami i vy, kteří se rádi vzděláváte, otevřete si stránky společnosti HSG a postudujte.
Možná pochopíte něco navíc...

ŽIVOT NENÍ JEN SEDĚT V MEDITACI, to je jen pro poznání a soustředění, nýbrž TVOŘIT!

A TVOŘIT V JEDNOTĚ,HARMONII...
To je cesta k "ÚSPĚCHU", tj. pocitu naplnění, smysluplnosti a VNITŘNÍHO VEDENÍ.
Ve firemním prostředí se to nazývá FLOW.
My říkáme, že jsme V PROUDU.


Síla mysli

19. září 2016 v 16:07 | Rostislav |  Cesta poznání
Je důležité

být občas delší dobu sám v přírodě, v horách. Anebo s blízkým člověkem, s kterým sdílíš i bezeslov. Abys znovu vystoupil z ILUZE, MATRIXU, který se neustále ve společnosti tlačí do vědomí a vnucuje přesvědčení, že věci a svět fungují tak, jak vidíme anebo je nám sdělováno.

Jednou za rok jsem déle než týden ve velkých horách a jednou za měsíc kratší dobu, abych znovu viděl a zařil, ŽE VŠECHNO JE JINAK! ŽE O VŠEM ROZHODUJE NAŠE MYSL.Tam zažívám, jak se materializují myšlenky a jak je důležité TO, CO NOSÍM VE SVÉ HLAVĚ. To, na co myslím! TO, na co myslím bezděky, často, neustále, jaké myšlenky si v hlavě ponechívím a jak to ovlivňuje prožívanou REALITU!

Je KLÍČOVÉ NAUČIT SE PRACOVAT A HLAVNĚ OVLÁDAT SVOJI MYSL! To všechno, co tam nosíš, má tendenci se zhmotňovat, uskutečňovat ve fyzickém světě. I fyzický svět je zhmotnělé naše přesvědčsní! Vždy to v horách prožívám až s odstrašující jasností a to mi pomáhá zase se upevnit na své cestě, kterou ostatní životem většinou nejdou. Na své jedinečné cestě mého poznání a mého tvoření, na které se stále učím.

Uvědomuji si znovu a znovu nejvyšší důležitost klidu mysli, bez kterého se nemůže odehrát žádná vědomá tvorba. Právě KLID dává sílu myšlenkám a jedině klid dovoluje mysl ovládat, řídit, řídit tok myšlenek. Zatímco neklid začne pomocí myšlenek ovládat vás!

Vidím, jak se moje myšlenky uskutečňují velmi bezprostředně - někdy v můj prospěch a jindy neprospěch, podle jejich povahy a znovu si uvědomuji, co je tady na zemi nejdůležitější! Abych se neztratil v imaginární honbě za penězi, či zážitky.

NĚCO pořád zůstává ZA TÍM, a když jsi to schopen uvědomit a následovat svou pozorností, pak je tvůj život snazší, jsi jakoby nesený a STÁVÁŠ SE SPOLUTVŮRCRMs veškerou radostí a pocitem naplnění, který s tím souvisí...

Jednou tak scházím z velké hory do údolí a před nosem (mám ho velký) mi ujíždí poslední autobus, nohama už pletu. Čeká mě další hodina po štěrku rovinou. Hned se ptám do nitra, jak to, že mi ujíždí, že jste to nezařídili... - Zlobím se. A hned taky přichází odpověď: "Vždyť jsi říkal, že dnes už neutratíš ani Euro." - Tak jsem to nemyslel.
Hned vkládám do mysli silné přání, ať se objeví nějaké auto, že nejde o mé pohodlí, ale moje už dost utahané tělo a klouby.- Říkám si, tak teď se ukáže, jaké mám duchovní síly a vůbec nějakou sílu mysli.
Do tří minut zastavuje auto lesní správy a jedu si parádně až na parkoviště...
A tak bych mohl pokračovat dál...

Co je tedy nejdůležitější?

KLID MYSLI, získaný tréninkem POZORNOSTI a především POZORNOSTI obrácené DOVNITŘ, na PROSTOR VNITŘNÍHO KLIDU.

"Když se držíš svého vnitřního klidu, věci se vždycky nakonec samy uspořádají, jak potřebuješ." Říká často moje žena!


Ke svému Já...

1. srpna 2016 v 17:20 | Slunce... |  Cesta poznání
CESTA DOVNITŘ ke svému Já, SELF...s podporou Šri Brahmama z Tadpatri v Indii (www.brahmam.cz)Ať jen tak pluješ životem anebo vedeš rodinný život, sportuješ, či podnikáš potřebuješ ŽÍT VĚDOMĚ ZE SVÉHO STŘEDU, SELR neboli átmanu, VĚDOMÍ..., abys prožíval SMYSL A NAPLNĚNÍ. SMYSL toho všeho zde.

Šri BRAHMAM je jeden z těch, kdo tě vede přímo, bez oklik. Bez víry, bez náboženství..., ba naopak s DŮVĚROU sám v sebe, ve svoji dřímající (NEJVYŠŠÍ) vnitřní sílu (SUPREME SELF) a ukazuje, jak na to.

V nádherném prostřední Adršpašského skalního městaA v elektrizující atmosféře na nádherných loukách ve Zdoňově. Meditace, setkání s lidmi, příběhy...Zase jsme si uvědomili, že není jiné cesty, než DOVNITŘ a ŽÍT ZEVNITŘ a upevnili se v TOM.
Se Šri Brahmamem šlověk dostává VELIKOU PODPORU.
Naše VNITŘNÍ ENERGIE se na chvíli pozvedla výše a vše se děje intenzivněji...

PODOBNĚ JAKO S MARCELKOU Z HOR...

šRI BRAHMAMA ještě do neděle zastihnete v Praze, v Pondělí možná v Topolčanech a videa ze setkání na www.brahmam.cz

O letní cestě za MARCELKOU zase příště...
POZORUJ SVOU MYSL, VCHÁZEJ VĚDOMĚ DO PŘÍTOMNOSTI!

Kam dál