Oceán blaženosti

21. října 2017 v 12:50 | Slunce Arunáčaůy |  Meditace
Setkání s OSVÍCENÝM
je jako ponoření se do OCEÁNU BLAŽENOSTI. Je to jako ponořit se do bazénu s tím nejlahodnějším nápojem, jaký znáš a pít bez toho, aby jsi se nasytil. Toto poznáš, jakmile si neudtálým cvičením POZORNOSTI ke svému VĚDOMÍ otevřeš bránu do NEOSOBNÍHO VĚDOMÍ a pocítíš jasně, jak tě zalije tento OCEÁN MÍRU A LÁSKY. V tom můžeš postupně spočívat jak dlouho chceš a stále jej vnímat na pozadí své mysli!
Taková je možnost našeho každodenního života!
Záleží na každém, kam svou pozornost zaměřuje po většinu času!

 

Žádné Já

10. října 2017 v 21:11 | Slunce Arunáčaůy |  Cesta poznání
"Takže, to znamená, že… někteří lidé jsou úplně mimo? Žijí své životy úplně si nevědomí toho…"

"Na to se mě nemusíte ptát, to můžete vidět všude kolem sebe. Lidé zcela pohlcení svou postavou. Ani náznak tušení, že by věci nemusely být tak, jak se zdají. Spoutaní v Platónově jeskyni. Jak moc si je člověk nevědom své podvodné podstaty, může být vykládáno jako stupeň toho, jak moc je v sevření Mayi; iluze, snového stavu. Je lákavé věřit, že se každý během svých kdovíkolika životů pořád víc a víc probouzíme. Sílící probouzení přirozeně vede ke stále větší nespokojenosti s falší a iluzí a k touze vědět, co je pravda. Překročit čáru, vymanit se z ega a probudit se do…"

Více ZDE
No comment! Nádhera. Rozhovor s probuzeným, který Joshi z Maitrei rozeslal.
Trénovat UVĚDOMOVÁNÍ A ODEVZDÁVAT TO EGO PLNÉ MYŠLENEK je zcela jistě NEJLEPŠÍM ZHODNOCENÍM I TVORBOU SVÉHO ŽIVOTA!
NEVÍM! Tolik moje dosavandí pochopení a poznání!
Rostislav

SMRT A ČAS

19. září 2017 v 15:08 | SLUNCE ARUNÁČALY |  Cesta poznání
SMRT A ČAS NEEXISTUJÍ.
Něco filosofického, když stále prší... Stále více vědců (především kvantových fyziků, jogíni to samozřejmě věděli již dávno, celá tisíciletí...:-) ) dokazuje, že neexistuje čas, tedy ani smrt. Neboť to, co existuje, je pouze TEĎ A TADY. Vše ostatní je pouze myšleno a odehrává se v naší hlavě! (Minulost lze měnit....)
Jaký má potomSMYSL ŽIVOT a to všechno v něm? Ptají se hned přemýšliví lidé.
Já nevím, vím jen, že když pracuješ se svoji myslí, UKLIDŇUJEŠ ji a měníš svá přesvědčení a VZORCE MYŠLENÍ, tak začneš žít klidněji a šťastněji!
Možná, že to tady na Zemi je jenom možnost, jak si ověřit a zakusit výsledky svého MYŠLENÍ a svých PŘESVĚDČENÍ...:-) Ovšem, NEVÍM...:-)
Nejmoudřejší lidé raději mlčeli: Sokrates, Mahariši Ramana, ..., Marcelka...:-)
A proto jsem nejraději NA HORÁCH. HORY také mlčí ..., sdělují mlčením...
***
Co tedy dělat?
Co nejvíce se těšit z PŘÍTOMNOSTI takové, jaká je....

 


Komplexní cesta

30. srpna 2017 v 11:51 | SLUNCE ARUNÁČALY |  Cesta poznání
Hory, meditace, jóga, rodinný život, práce!
To je komplexní cesta, ke které jsem za 50 let došel jako nejvýhodnější k rozvoji svých vnitřních kvalit, SEBEPOZNÁNÍ i k pocitu ZDRAVÍ a štěstí.

HORY: Hory čistí naši mysl i tělo, také jsou to prostory vyšších energetických vibrací, které nejen čistí naše vědomí, ale také otevírá bránu k NADOSOBNÍMU VĚDOMÍ. Zvláště hory nad 2000m. Ovšem léčivě působí každá hora. Takže pravidelně chodit do hor, člapat tam, stoupat na vrcholy a trošku se i potrápit, aby se vaše tělo i mysl měly prostor zharmonizovat. Vysoké energetické pole hor - zvlášť VYSOKÝCH TATER, či ALP, působí rovněž fyzicky léčivě. MEDITACE V HORÁCH zvyšuje účinek hor!

MEDITACE: Otom je téměř zbytečné psát. Utišovat svoji mysl a sedět v jejím klidu, je úplně to nejzákladnější pravidlo pro spokojený a zdravý život. Meditace cíleně zaměřená na POZNÁNÍ pak pomalu vytváří spojení mezi osobním a nadosobním vědomím. Vaše INTUICE pak pracuje jasněji! Jedině díky meditaci získáte hlubší schopnost prožívat a vnímat PŘÍTOMNOST, protože PŘÍTOMNOST neznamená jen vnímat to, co je právě teď, nýbrž UVĚDOMOVAT SI VĚDOMÍ, prožívat a vnímat VĚDOMÍ v každé situaci, to je PŘÍTOMNOST! Je to silná a vnímatelná ESENCE, nepopsatelná. Není to jen to, co právě teď vidím, slyším, atd. To jsou jen pomůcky, jak vejít do PŘÍTOMNOSTI!

JÓGA: Každodenní cvičení spojené s dechem a zádržemi v pozicích zpomaluje opotřebovávání organismu a harmonizuje také psychiku! Dává pocity pohody a pružnosti. Je léčivá i vyživující energií. Opravdu 2x denně je velmi prospěšné i nutné, řekl bych, aby člověk se člověk denně cítil spokojený i šťastný. Tělo je pak mnohem odolnější i při pádech, apod.

RODINA: Vztahy, těsné vztahy jako PARTNERSTVÍ, nám pak poskytují nekompromisní zpětnou vazbu, ZRCADLO, jak postupujeme ve svém vnitřním rozvíjení! Toto je nenahraditelné žádným cvičením. Partner, děti nám jasně ukazují, kde jsme na této cestě, v čem jsou naše slabiny a v čem skutečné přednosti. Nakolik jsme, či nejsme ve skutečné harmonii sami se sebou. Co naše STRACHY, EGO, POCITY OHROŽENÍ, DŮVĚRA, LÁSKA, KLID, atd., jak je zvládáme, jak jsme odpoutáni od osobního já a zároveň vnitřně spojeni. tO JE OPRAVDU NEJNÁROČNĚJŠÍ VÝCVIK JOGÍNA!!! Odhaluje kvalitu naši LÁSKY, kterou projevujeme, cítíme a chápeme jako LÁSKU. Život skrz rodinu nám pak dává jasnou zpětnou vazbu, zdy chápeme, co je a není LÁSKA a jak jsme s NÍ spojeni! Navíc není radostnější okamžik, kdy spolu s partnerem zpíváte ÓMMM a děti - malí BOHOVÉ - přilezou k vám a nacpou se mezi vás! Jestliže PARTNER S VÁMI MEDITUJE, pak už to hodně vypovídá o tom, jak rozvinuté svoje nitro máte.... Všechno je pouze o nás!!!

PRÁCE: Opět velká škola naší schopnosti tvořit vztahy s lidmi, kteří jsou zcela jiného smýšlení, schopnosti přistupovat tvořivě a s radostí k práci, která nás normálně nebaví, umět sáhnout do svých rezerv, reagovat na změny, posilovat svou osobnost v zátěžových situacích s nadřízenými, spolupracovníky, atd. Zase je to o nás a naší schopnosti spojit se s INTUICÍ, VNITŘNÍ SILOU, vnitřním POTENCIÁLEM... Práce rozvíjí tyto schopnosti a rovněž dává zpětnou vazbu. Navíc PENÍZE jsou pravdivé, najednou vidíme, jak jsme na tom se svým egem, ale také naše iluze, odpory, závislosti, připoutanosti... Také PENÍZE jsou důležitým učitelem na naší CESTĚ K SOBĚ!

Tolik stručně, co jsem poznal, život je ucelený komplex pomůcek a podmínek našeho VÝVOJE!
Nejde totiž jen o POZNÁNÍ, KDO JSEM, nýbrž také rozvoj toho, KDO JSEM, v dalších úrovních VĚDOMÍ... Jednoduše jde i rozvoj schopnosti TVOŘIT! A tu jenom seděním nezískáš...

MNOHO POCHOPENÍ A RADOSTI DO VAŠI AKTIVITY PŘEJI!


Trénink PROBUZENÍ, trénink mysli

13. srpna 2017 v 12:17 | SLUNCE ARUNÁČALY |  Meditace
Všechno je potřeba trénovat. I meditaci, přítomnost, sebe - zkoumání. Nejde to bez tréninku. I Marcelka to měla těžké, i navzdory své vysoké vyspělosti potřebovala projít zásadní transformací. Ačkoli už v rané dospělosti (a zřejmě i v dětství) zažila stav NIRVÁNY, stav sjednocení, musela projít těžkým obdobím výcviku a přerodu do NOVÉHO VĚDOMÍ, plného poznání a žití v NAPLNĚNÍ A vědomé JEDNOTĚ. Vyprávěli jsme si o tom. Lidé si dnes myslí, že takoví lidé už to v současné inkarnaci mají ZADARMO. Nemají. Čím jste vyspělejší na CESTĚ POZNÁNÍ, tím je přerod a přechod do nového VĚDOMÍ sice rychlejší, zato taky bolestnější.
Radostné na tom je, že všechno je trénink a i tohle se dá natrénovat! Ne tedy plné OSVÍCENÍ, to je záležitost naší VNITŘNÍ INTELIGENCE, DUŠE, ovšem připravit pro to podmínky, to je nutné, abychom udělali my. Natrénovat však schopnost VNÍMAT JEDNOTU, vnímat a prožívat MÍR našeho skutečného JÁ, to lze a bez tréninku to zároveň nelze. Buď si všímáte jen smyslového světa, a p tvrdíte, že nic jiného není anebo vytrvalou pozorností obrácenou do nitra se vám otevře VCHOD DO VNITŘNÍ REALITY a objevíte TICHO, MÍR, PROSTOR A BLAŽENOST svého skutečného JÁ, svého nitra.
Měl jsem také od dětství už trošku zvláštní život. To je důkazem toho, že pokud na této cestě už máte nějaké zkušenosti, nemusíte nic vědět, nikoho potkat a vaše NITRO vás bezpečně (nebo i nebezpečně...:-) ) vede, Moje žena však do 40ti let vedla zcela zevní život, a přesto po pár letech každodenního tréninku objevila svůj VNITŘNÍ PROSTOR. Zažívá aspoň natolik, co je ÁTMAN, JÁ, že se těší z této esence, umí ji cítit, vnímat, vnímat tím PŘÍTOMNOST, což ji naplňuje pocitem štěstí a radosti ze SMYSLU ŽIVOTA, který předtím ve vnějším světě nenacházela. Samozřejmě, ani nemohla, protože ten je jen odleskem toho vnitřního a je na něm plně závislý.
Vnější svět je vlastně jen mentální projekcí našich myšlenek a kolektivních myšlenek, proto se neustále proměňuje a není možné v něm trvale zažívat štěstí i radost. Radost je zde možná jen za přítomnosti jejího protikladu. Ve vnitřním světě je to jinak, tam leží stálý klid. je to možná i mimo radost, ale zato je to KONEČNÉ NAPLNĚNÍ, cítíš, že nic víc už nepotřebuješ. Kdybych v tom stavu mohl spočívat neustále, tak opravdu už nic kromě nejnutnějších věcí kolem obživy mého těla a těla mých dětí, nebudu dělat. Než ovšem člověk natolik své podvědomí i mysl zpracuje, než ho to takhle pustí natrvalo dovnitř, tak to potrvá ještě celé inkarnace, s tím je nutné se smířit. Nakonec, je celkem lehké se s tím smířit, protože, jakmile trvale vnímáte VNITŘNÍ SKUTEČNOST, MÍR A BLAŽENOST SVÉHO JÁ, tak se vám tady žije mnohem lehčeji a celkem se dá říci, že většinou krásně. Jste víc podporováni než jiní, to je třeba si přiznat.
Čím máte větší poznání a prožívání TOHO, KDO JSTE, tím víc této čisté energie zase vyzařujete do VESMÍRU, do života a ŽIVOT, ten vesmír, vás více podporuje, to je přirozené... Proto je takovou výhodou mít už touhu po meditaci, POZNÁNÍ, vnitřním světě a denně trénovat svoji POZORNOST. Jakmile obracíme pozornost ven, roste to vnější, jakmile obracíme pozornost dovnitř, roste to vnitřní. To je přirozená zákonitost.
Ovšem pozor! Nepřehánět to zase s tím VNITŘNÍM, neboť se pak stane, že meditaci uchopí vaše EGO a zavede vás úplně na zcestí. Pod dojmem, že postupujete víc a víc do nitra, ve skutečnosti opět ztratíte kontakt se svým SKUTEČNÝM, PRAVÝM JÁ.
jE NEZBYTNÉ NACHÁZETROVNOVÁHU MEZI VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM, žít vnější i vnitřní život společně, jinak člověk nezvítězí nad sebou a znovu skončí zamotán do svého ega.
Vnější život je tedy UKAZATELEM naší vnitřní vyspělosti a vnitřní je naše skutečnost, kterou si můžeme ověřit zase jen venku. Proto až do plného SJEDNOCENÍ tady bude a potřebujeme i vnější, smyslový SVĚT.
Jděte DOVNITŘ a venku spatříte skutečný výsledek své práce!

Často mi namítají ti, kteří dávají přednost meditací a život s GURUY, že je to něco jiného a vztahy a práce se jim nedaří, protože druzí je nechápou, ovšem pro mě je to jen známkou jejich VNITŘNÍ NE-JEDNOTY. Upřednostnili vnitřní před vnějším a tím také minuli CÍL! A jsou na tom možná i stejně jako "zarytí materialisté", kteří vše nadsmyslové popírají!

Tak, tak. Není lehké se v tom vyznat... A každý učitel a GURU sděluje něco jiného! Žij a mysli co nejvíc v přítomnost a sama PŘÍTOMNOST tě povede!

PEVNOU VŮLI A ODHODLÁNÍ PŘEJI!
KDE JE TOUHA, JE I CESTA!


Se Sri Brahmamem u Adršpachu

27. července 2017 v 14:11 | SLUNCE ARUNÁČALY |  Cesta poznání
Sri Brahmam, Zdoňov, 2017

Nádherná možnost spočívat ve VNITŘNÍM MÍRU v nádherné přírodě pod Křížovým vrchem, 20 min. pěšky do pískovcového hradu věží. Můžete pobývat ve SKANDA ÁŠRAMU v ČR. Na louce vybudovali i malou Arunáčalu, do které hned vstoupil DUCH originálu z Indie, takže velký a čistá síla! Sedíme před ní a hledíme na její zapálený vrchol, uvnitř rozlévající se mír a vědomí se rozprostírá spolu s Universem. Co víc si přát.
Satsangy s NANOU, sice hodně mluví, ovšem nasloucháním zvuku slov tě jeho silně vyzařující PRÁNA tahá do NITRA, vede tvou mysl do ÁTMANU, universálního vědomí v tvém SRDCI. Zase stálo zato vážit tu nekonečnou cestu 350 km. Přestože jsme tam byli jen 24h, odvezli jsme si bohatství i zážitky na dlouhý čas.
PŘÍTOMNOST nyní plyne jasněji a vnitřní klid nás bude provázet ještě dlouho s touto novou intenzitou. Toť účinek léku, který tento malý velký muž svým vyzařováním podává. Klid se rozléví celým tělem.
Většina jej mohla zařít také v Praze. My jsme dali přednost už podruhé této nádherné přírodě. Procházeli jsme se Teplickým skalním městem a byl jsme i po letech unešeni tou krásou. Navíc jsme nečekaně nasbírali hodně borůvek. Plavání cestou domů v Rozkoši občerstvilo naše unavená těla, takže jsme příjemně zvládli i cestu domů.
SELF-INQUIRY, SEBE - ZKOUMÁNÍ, toť poselství RAMANOVO, které dál předává Sri Brahmam. Pro nás s ženou to NEJLEPŠÍ, co jsme na Zemi našli...
KRÁSNOU PŘÍTOMNOST PŘEJEME!

PŘÍTOMNOST

2. července 2017 v 16:12 | SLUNCE ARUNÁČALY |  Cesta poznání
MILUJI HORY A MEDITACI.

Především v horách. Také miluji horolezectví, přesněji skialpinismus a poměrně náročné, velmi náročné výstupy a sjezdy. Všechno tohle mě naplňuje a obohacuje můj život. Vím však, že nic netrvá dlouho. V podstatě už když jedu do hor, tak vlastně už se vracím zpátky. Jedu do hor, zažiju tam nádherné okamžiky, ale jen co se otočím, už zase sedím ve vlaku anebo autě a jedu domů. Zase sedím doma u stolu a jím a povídám si s ženou.
Co vlastně z těch zážizků zbývá?
Chvíli pocity, pak jen myšlenky-vzpomínky. Ženu se za nimi a znovu a znovu se to opakuje. Říkám si, jaký to má smysl? Jasně, víc mě život baví, mám se na co neustále těšit, pro co snít. A dál? Vím, že toto vše je málo, Protože to, co tu zůstává neustále, to je neustále přítomno i v těch horách i v tom vlaku i u té večeře, je PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK. Nemohu se vymlouvat, už vím, jak chutná, už vím, že jen ON je skutečný. Vím, že tady jde jen o to, dokázat se ODEVZDAT PŘÍTOMNÉMU OKAMŽIKU. Praktikuji to denně, doma i v těch horách, bodejť by ne, je to něco nádherného a zároveň neobyčejně obtížného. Ovšem stále tady zbývají touhy, ambice, sny, prostě EGO. EGO se brání odevzdání. Vím to, přesto se zatím nedokážu ZCELA ODEVZDAT. Bylo by to v této chvíli nejen možné, nýbrž i prospěšné? Neskončil bych spíše jako mnozí přátelé, kteří se stáhli z aktivního života a NĚCO, JISKRA, v nich pomalu vyhasíná? Schovalo se jejich EGO za akt ODEVZDÁNÍ? Je to možné, dokonce pravděpodobné. Moje poznání mi říká, že ODEVZDÁNÍ PŘICHÁZÍ AŽ JAKO AKT DUŠE. Že proto se nemůže člověk jen tak rozhodnout, bylo by to zase EGO, které něco chce dosáhnout. ODEVZDÁNÍ je podle mě spíše výsledkem dlouhodobé, dlouho životní praxe obracení POZORNOSTI DOVNITŘ a VNÍMÁNÍ PŘÍTOMNOSTI. Odevzdání podle mně musí přijít z nitra, nikoliv zvenčí, z ega, aby mohlo mít úspěch. Do té doby je třeba neustále vracet mysl do nitra a co nejvíce spočívat a jednat v PŘÍTOMNOSTI. Zároveň však nic v životě nepotlačovat a ŽÍT TO, PO ČEM ČLOVĚK TOUŽÍ, žít svůj jedinečný život, který člověka naplňuje. A přitom pozorovat, co jeho ego dělá. Hlídat si ho a hlavně si hlídat přítomnost. Pak má člověk vedení a o to tady jde!

Je toho mnoho, o čem bych mohl pokračovat psát. Ovšem to hlavní tady už je obsaženo!
Žijte naplno a VĚDOMĚ! A podle sebe, pak opravdu budete šťastni, budete cítit naplnění a SPOKOJENOST! Také se stále učte, bez zvyšování svých dovedností, jak mentálních, tak fyzických to také nepůjde...
To je poselství SLUNCE ARUNÁČALY
:-)
Otužilost, klid a dobrá nálada

12. dubna 2017 v 10:20 | Rostislav |  Terapie
Zdraví je dnes hodně zkoušené a podlamované naší honbou za smyslovým potěšením a různým LEPENÍM DĚR v naší nevyživené psychice. Přestože slyšíme poučky, NEJSI TĚLEM, a mnohdy to i sami prožijeme, či prožíváme, dosah našeho těla na nás je více než... stále VELMI SILNÝ. Píšu často o LÉČIVÉM POBYTU V HORÁCH.
Ovšem dnes chci napsat o něčem mnohem jednodušším. Po sérii setkání v horách s člověkem, který šel v minusových teplotách do pů těla nahý, jsem pochopil, CO MI TÍM VESMÍR SDĚLUJE a začal skoro každé ráno chodit ven nahý a chodit bosky po sněhu a dnes po mokré orosené TRÁVĚ. Pak chvíli stojím, hledím do slunce anebo na mraky, poslouchám ptáky a nechávám se OMÝVAT VĚTREM. Cítím, jak mé tělo sílí... Koupání v horách je pak úplná pohoda a POCITY V TĚLE NEPOPSATELNÉ i potom ve městě.


Po tomto RITUÁLU se ve mně vždy rozleje nádherný a klidný pocit RADOSTI ZE ŽIVOTA. Od známých slyším, že ve městě to tak nejde, jenomže vím, že je to jen výmluva. Ten, KDO MÁ TOUHU něco udělat, prostě vždy najde řešení! Odjede na kole do parku, k vodě. Vyjede na víkend do přírody a tam to praktikuje, atd. Možnosti je vždy celá řada PRO TOHO, KDO CHCE!

MNOHO ŠTĚSTÍ A RADOSTI ZE ŽIVOTA.

Motivační Steve Jobs

9. února 2017 v 15:14 | Rostislav |  Cesta poznání
V tom životě je fakt důležité, pochopit jeho komplexnost a neustále se rozvíjet, jako rostliny, zvířata a celá přiroda včetně lidí. Píšu často o tom, že POZOROVÁNÍ, VĚDOMÉ POZOROVÁNÍ, je sice nejdůležitější schopnost a cíl v životě člověka, ale ani ONO nestačí!

Steve Jobs ve svém projevu ke studentům na jedné univerzitě v Americe nádherně rozklíčovává celé TAJEMSTVÍ ŽIVOTA.

Ve třech příbězích, které si v promluvě najdete na You Tube sděluje lidem to nejdůležit+jší:

Za 1. Že události a věci v nich spolu souvisí, dopředu to nemůžeme vidět, ale když se podíváme zpět, tak vidíme, že vše do sebe zapadá!
Přesně tak jsem to vypozoroval i ve svém životě. Proto to nejnutnější, co člověk potřebuje udělat, je zůstávat v klidu a přijímat změny jako dobré!

2. Změna je dobrá a posouvá vás k dalšímu rozvoji, vlastně většímu štěstí.
Pokud se tomu ovšem nebráníte, pak se řirozený proud energie zadrhne a začnete si tvořit trápení! Potkáváme jen samé přátelé!

3. Smrt je nejgeniálnější výtvor života: V očích života jsme nazí, proto je zbytečné zamotat se do myšlenek na to, co můžu svým rozhodnutím ztratit, nýbrž stojí zato NASLOUCHAT SVÉMU SRDCI A NECHÁVAT SE VÉST INTUICÍ!. "Každé ráno před zrcadlem se ptám sám sebe, co bych dnes udělal, kdyby to byl můj poslední den života!"
Very important. V rozhovoru pro www.emontana.cz jsem sděloval, mimochodem, že nejvíc mi v životě pomohlo, že jsem se jednoduše už po vysoké škole odmítl zabývat tím, čím, nechci a začal dělat a žít především to, co chci! To mi velmi pomohlo a život mě za to paradoxně začal OCEŇOVAT!
JInak oSMRTI JINAK tady mám taky článek v rubrice CESTA POZNÁNÍ!

DOPORUČUJI SI CELÝ PROJEV na you tube najít!


Sára a mluvící sova

25. ledna 2017 v 14:21 | Esther a Jerry Hicks a komentář RT |  Cesta poznání
Čtete ještě knihy?

Že, ne? Já jsem už dlouho taky nečetl, leda něco odborného o vztazích, ale TATO KNIHA, která je ve třech dílech vás zcela jistě strhne, tak jako nás! Je psána pro děti, jenomže rodiše ji zhltnou jako první!

Nádherný váklad toho, jak život funguje a jasný jednoduchý návod, jak prektikovat cestu ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA anebo taky k OSVÍCENÍ, k trvalé PŘÍTOMNOSTI a KLIDU MYSLI!

Moje zubařka mi ji vzala dřív, než jsem ji ukázal dceři! Nyní její laborantka, atd... Jsou to tři díly a tři knihy nádherných příběhů, ve kterých snadno pochopíte, jak na to, jak měnit svoje myšlenky a pocity a tím udržovat "otevřený ventil" a plynout ve stavu POHODY.

Brilantní a jednoduché. Závěr je potom jasný popis i sdělení, jak se ponořit a udržet ve stavu OSVÍCENÍ!

Strávil jsem báječné večery s touhle knihou a ještě další strávím, až je budu předčítat ženě a dceři!

VĚDOMÁ CESTA je to nejkrásnější, co vás může potkat!

"Ano, děti, uvědomovat si svoji ničím neomezenou a věčně živou přirozenost, to je normální.
Cítit radost a pohybovat se s lehkostí a bezstarostně.
Chápat, že smrt neexistuje, a že ti, kteří jsou spojeni láskou, nejsou nikdy oddělení, to je normální.
Cítit, že žijete naplno a bděle.
Vnímat, kdo opravdu jste, a mít proto k sobě úctu.
Být vědomě šťastný, to je normální
Milovat svůj život.
Těšit se na to, co máte před sebou.
Chápat, že vaše radostná cesta nikdy nekončí...
Vědět, že to všechno postupně pochopíte...
Chápat, že jsme každý jiný a přesto dokonalý, to je normální..."
Esther a Jerry Hicks.

Negatiivní pocit ti ukazuje, že jsi zavřel kohoutek. Můžeš přenést pozornost na něco, co ti dělá radost a vyvolává dobré pocity, to tě opět spojuje s proudem KLIDU. To, co nechceš ti ukazuje to, co chceš, jen to potřebuješ jinak formulovat a jinak vidět. Silné emoce ti ukazují to, co je pro tebe důležité. Popiš to a emoce se změní na příjemné a kohoutek se zase otevře...

STAČÍ VYSLOVIT SVÉ PŘÁNÍ a zůstat NA PŘÍJMU - mít ventil stále otevřený a tvoje přání bude naplněno. Nemusíš všdšt, jak se to stane, ale stane se to. Nepotřebuješ nic dělat, jen zůstávat na pžíjmu. Mít kohoutek (do prostoru vnitřního klidu) otevřený.

Takové je poselství této skvělé knihy, jen se do ní ponořit!


Kam dál