Březen 2008

Seminář v březnu v Třinci

31. března 2008 v 22:39
Skvělé bylo to, že jsme poprvé byli vyrovnaní s ženami a ženy s muži. Půl na půl. Dvanáct lidí. A hlavně na celé odpoledne nás navštívil Radek. Práce hned dostala ještě jiný rozměr. Více Světla a více odhalení. Často do naha, a to potřebujeme. Oh, jak je ta nahota příjemná. Jak je příjemný odolat ostychu a odhodit ty slupky... V podstatě jde v životě jen o to, odhodit ty slupky, pak se projeví To Velké a najednou je tu naplnění a najednou se ví, co dělat... Všechny nauky a techniky sledují toto jediné - jak svléknout tu umělou kůži vymyšlené osobnosti - ego. Radek je jasnovidný, léčí, masíruje, medituje, ale hlavně...je nádhěrně průzračnou bytostí. Radek ví o konstelacích jen tolik, kolik zažil při své občasné účasti na seminářích. Tedy žádné teorie. A když jsem seděl a říkal si - pomohlo by se hluboce poklonit, ale asi to nepůjde. Radek řekl: "Mohla by ses hluboce poklonit, až na zem, kleknout si..." To je to spojení. Ale hlavně odečítal i věci z karmy, z podvědomí atd., čímž konstelace rozšířil. Jeho duchovní pokyny a sdílení se mohly stát pro každého hlubokou inspirací.
Na konec jsme si udělali krátkou tantru. Tanec, doteky, objetí, oční kontakt - tady všude se dotýkáme svých vlastních hranic, můžeme je poznat a můžeme je rozšířit a podívat se za. Tantra není o tělesném sexuálním uspokojení. Tantra je otevření se sexuální energii, tomu nejzákladnějšímu, co nás spojuje s celým vesmírem; její vyvedení z fyzického těla do energetického těla a prožití v gejzíru světla, radosti, lásky...Prostě v té čisté podobě, která vyvěrá z Toho Velikého Prázdna. Jde o harmonizaci celého energetického systému, oživení tělesné energie a prožití splynutí já a ty bez toho, aby muselo dojít ke spojení pohlavních orgánů. To sice také k tantře může patřit, ale to už vyžaduje důkladnou přípravu, aby se sex stal meditací a ne meditace pustým sexem... Takže pomocí doteků a přiblížení jsme mohli poznat své vlastní díry, tabu, bloky atd. Tedy překážky, které nám brání ve splývání s naším Srdcem, Tím Velkým, v životě. Šlo o to vnímat a objevit a prožít nové energie, které začnou proudit našim vědomím při energetickém kontaktu s druhou bytostí. Možná to nešlo všem hned, ale mnozí si prožili hluboké naplnění. Kdo toto ovládne a pochopí anebo se naučí, může pak praktikovat v těch setkáních, kterým říkáme "duševní" nebo "osudové". Když se s někým spojíme tantricky, odevzdáme ego v tanci, hudbě, objetí...můžeme si prožít hlubokou energetickou i informační výměnu - o kterou právě v těchto setkáních jde - bez toho, abychom ztratili svobodu, překročili mezní hranice vlastního partnerství, či měli výčitky sami před sebou. Sexem vzniká pouto vždy, proto se jiná pouta narušují, ale tantrou se jedinec osvobozuje z pout.
Takže na konstelacích nejen o konstelacích. Zase jsme pracovali ve škole. Viděli, jaká zima panuje v prostředí, když chybí spolupráce a zájem o druhé. Jak se ihned začínají jinak chovat i žáci, když učitelé dají najevo, že jim na nich záleží a že si jich váží. Když ředitel řekne, "budu pracovat i pro vás". A co se naopak děje, když je duševně ve škole takřka nepřítomen.

Velikonoční meditace

20. března 2008 v 11:21 Meditace
Velikonoce ve spojení s úplňkem (pátek) přinášejí neobyčejně příznivé podmínky pro vnitřní práci, otevření srdce a uvědomování a prožívání Jednoty se všemi bytostmi a celým vesmírem. Pro přijímání lásky, radosti a světla a jejich vyzařování skrz myšlenky, slova, činy.
Meditace prohlubuje toto spojení - sjednocení, spojení malého já s velkým Já, mysli se srdcem, odkud tato láska, světlo pramení. Kdo už je pokročilý v meditaci, zná stavy samádhi, hlubokého ponoření do Jednoty, tak už celý týden pociťuje zvyšování vibrací lásky, vnitřní tah k meditaci, klesání mysli do srdce a všechny průvodní jevy toho, kdy ego se zmenšuje, rozpouští a srdce nebo Já anebo To Velké, vystupuje z hlubin naší duše do poředí a přebírá trošku více otěže našeho života.
Meditujte a urychlujte tento proces vnitřní proměny od ega k srdci, od starostí k radosti nebo cestu od trpící a svázané osobnosti ke svobodnému a šťastnému srdci, Já.
Sedněte si a pozorujte své nitro. Nechte odcházet to, co se mění a jen to pozorujte. Po chvíli se dostaví klid. Pak obraťte pozornost hlouběji do sebe s otázkou "kdo jsem já?" a zase jen pozorujte a uvědomujte si vnitřní klid. Pozorností ke klidu dovolíte, aby se klid dále rozvíjel a vedl vás, vaše vědomí, do hlubin míru, které možná neznáte. Jsou však vaše! jste to vy! Máte to v sobě pořád! Nemusíte se tolik věnovat myšlenkám a tužbám...můžete rozvíjet svůj vnitřní mír...neboli klesat hlouběji do něho samotného, a pak činit a jednat s jeho stálým uvědomováním, s jeho stálou přítomností ve vaší mysli.
Když tohle nejde hned. Je mnoho myšlenek, starostí... zkuste toto cvičení: Sedněte si pohodlně. Silou sevřete pěsti a stáhněte všechny svaly na celém těle. Nohách, hýždích, břichu, rukou, krku, obličeji, hlavě. Chvíli podržte a pusťte, uvolněte napětí. Pozorujte relaxaci celého těla. Nyní se soustřeďte do třetího oka mezi obočím (na čele, je tam malinký důlek), zavřete oči a zamračte se. Stáhněte všechny svaly a vazy okolo tohoto místa a přitom se do toho bodu neustále soustřeďujte a pomožte si dechem - nadechujte v představě óóómmmmm. Podržte óm v třetím oku, ale uvnitř v lebce - ádžna čakře - a teď povolte napětí, uvolněte stažení svalů v ádžna čakře. Stále se soustřeďujte do ádžny, máte zavřené oči, a vydechujte v představě mentální óóómmmmmmm. A pozorujte to tiché a světlé prázdno v hlavě, ve vaší mysli. Minutu pozorujte prázdno v mysli. A ještě jsme neskončili. Nyní nadechujte (nosem) mentálně hammmm - stále do ádžny - a vydechujte (taky nosem) mentálně sáááá, ale už ne třetím okem, nýbrž vydechujte sááá vnitřkem páteře až dolů do muladhára čakry - na konci páteře, či mezi pohlavím a řití, v perineu. A zase nádech se zavřenými ústy hammmm mezi obočí a prodlužovaný výdech sááááááááá sušumnou (vnitřek páteře) do muladháry. A zase a zase. Uvidíte ten hluboký ztišující účinek. A možná příliv světla jako mléko a nesmírná blaženost, která zaplavuje celé vaše tělo. Od konečků prstů na nohou až po vrcholek hlavy. Každá buňka je vyplněná neuvěřitelnou blažeností, sladkým mlékem nebeské krávy. Proto se tomuto cvičení také říká "dojení nebeské krávy". Cvičte třeba deset minut, pokročilí alespoň půl hodiny. (Ačkoli velmi pokročilým stačí i minuta). A nyní jste se doslova stali klidem a mírem. Tak už dál necvičte a jen pozorujte Ticho. Když se mysl opět rozvlní, tak zase chvíli cvičte. V tom klidu se totiž dostaví vše, co má, svým nejlepším způsobem. Vše, co jednoduše zahrnujeme pod pojem Láska anebo Nadjá anebo... Nejspíš se to projeví svými nekonečně rozmanitými a čistými energiemi. Pak se dál ptejte "kdo si je uvědomuje?". A udržujte dál mysl v tichu, aby se vám do toho nepletla. Pamatujte, že duše nebo srdce je přijímá přímo, nepotřbuje k tomu hodnotící a srovnávající myšlenky ega!
Anebo jen klidně seďte a hleďte na postavu světce, jogína, Maharšiho (nebo svého oblíbeného Mistra, avatára...). Samotný pohled na něho, možná do jeho očí, vás dokáže po chvíli ztišit a naplnit láskou i mírem bez jakéhokoliv dalšího cvičení. Ovšem chcete-li se lásce ještě více otevřít, jsou cvičení výborným pomocníkem. Snad nezbytným. "Buď se odevzdejte anebo se dotazujte," radil Šrí Ramana Maharši zájemcům o poznání Sebe.

Ctění řádů, 3/2008 v Krmelíně

6. března 2008 v 11:33 | Slunce Arunáčaly |  Rodinné konstelace
Předkládám svůj vlastní dojem z Krmelína, kde jsem byl vůbec poprvé i jako návštěvník malého městečka. Stručně: Samé superlativy. Pokrokový, otevřený ředitel školy, nejlepší prostor pro konstelace, v jakém jsem dosud dělal seminář, no a to nejdůležitější - skupina lidí, která se opravdu sehrála a na závěr snad každý zářil jako nový květ. Toto je výsledek práce celé skupiny, která má zájem se otevřít, opustit jakékoli předsudky, názory, jakékoli ego a být tím, čim opravdu jsme. Pak je radost hledět na stejné lidi, kteří jsou úplně noví. Je to závěr většiny seminářů, ale tento byl něčím jedinečný a velmi inspirativní do budoucna. Zvláštní to bylo asi tím, že na začátku byla ta práce těžší, mnoho lidí bylo na RK vůbec poprvé, a pak jsou ty konstelace někdy vyčerpávající. Přesto den gradoval i práce šla lehčeji a závěrečné spontánní pohyby vnitřní bytosti, které jsme nechali projevovat, si každý pořádně užíval.
Co asi bylo ústředním motivem celého dne? Ta velká Radost přijde, když ego necháme odejít. Ono se sice tváří, že ví, co je pro nás dobré a my se ho pak často úzkostlivě držíme, ale když se ho pustíme a necháme na nás věci působit tak, jak jsou, najednou se objeví nová cesta a nová energie. Nedržet se starých věcí, nechat je jít.
Co taky? Boj nemá vítězů, jen poražených, těmi, kteří prohrávají vždy, jsou děti! Dobré úmysly na tom nic nemění. A co je základnou všech konstelací? Ctění řádů. Vztahy, láska, život, tedy projevení energie, má své skryté řády (které mají jen málo co společného s morálkou!) a mohou se dobře rozvíjet jen v rámci řádu. Vnímat je a respektovat je to, co se stále znovu učíme.
A ještě? Muž je mužem a přitažlivý pro ženu, když je v souladu se svým otcem, dědem... a žena je přitažlivá pro muže, když je ženská a tou se stává, když přijímá svou matku, její matku, matku otce... a váží si toho, že je ženou (a muž mužem).
A co jsme taky dělali? Zpívali, křičeli, dýchali, tancovali, objímali, drželi se v kruhu za ruce a prožívali spojení, kterým rostl květ našeho vnitřního Já.