Duben 2008

Výročí mahanirvány

15. dubna 2008 v 22:23 Ramana Maharši
14. dubna ve 20h 47min proběhlo 58. výročí opuštění těla jedním z největších mudrců, kteří kdy šlapali tuto zemi. Šri Ramana Maharši z Arunáčaly.
Jeho unikátním učením bylo neustálé poukazování na vědomí Já při otázkách na dosažení štěstí, lásky, svobody, či vyřešení utrpení. Kdo vytrvalým sebezkoumáním, co je to, co se ve mně objevuje jako pocit Já, objevil toto neomezené vědomí Já, navždy vstoupil do světa blažených.
Ramana Maharši neustále zdůrazňoval, že Bůh nemůže přijít ve druhé, či třetí osobě, nýbrž vždy v první osobě jako Já. Neboť je subjektem všeho a nikoli objektem. Proto vždy doporučoval utišit mysl a dotazovat se, kdo jsem já?
Nejvíce ze všeho miluji jeho výrok:
Brahman samo září v Srdci jako Já- Já. Toto je podoba Jáství (Átman). Vstup do Srdce hlubokým ponořením, sebedotazováním, či pozorováním dechu a setrvej jako Ono.
A o Srdci (Bohu) od jeho žáka a básníka Muruganara, který se s Ramanou sjednotil:
O pravém Srdci nemůžeme říci, že je tím, či oním, můžeme pouze říci, že je zrcadlem, ve kterém se jeví všechny věci. Je čistým Já Jsem, samo sebou zářícím bytím. Je to čisté Vědomí, neposkvrněný nejvyšší prostor, dokonalý celek, absolutní klid.
Lůno Srdce je počátkem i koncem všech věcí. Je to Nejvyšší nebe, které nemá tvaru a existuje pouze jako Vědomí.
A o našem cíli:
Když jsi jasně poznal a přijal sama sebe jako Nejvyšší Skutečnost, přebývej nadále v Srdci a plň svou lidskou úlohu a zakoušej všechny strasti i radosti společně s ostatními tvory.
Ramanova mantra: Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya
Jeden z Ramanových veršů na oslavu hory Arunáčala, která je od nepaměti považována za projevení Boha:
Ó Arunáčalo! Ty vykořeňuješ ego těch, kteří na Tebe meditují v Srdci. Ó Arunáčalo!
Tak chvíli pozorujte dech, dotazujte se anebo zpívejte mantru a tak vejděte do Srdce a spočívejte v Srdci anebo rozjímejte o Arunáčale a Ramanovi, odevzdejte Jim svoji mysl, všechny myšlenky a také tím se ponořte do Srdce a spočívejte jako Ono!