Červen 2008

Události jsou jako zrcadla

14. června 2008 v 8:46 Rodinné konstelace
Ahoj přátelé!

Události kolem nás jsou prázdné, nejsou ani takové ani makové, obsah jim dáváme pouze svými myšlenkami a pocity.
To znamená, že jsou pouhým zrcadlem, ve kterém se odráží celé naše já.
Pokud jsme plně vědomě propojeni jednotnou sítí univarzální Božské lásky, pak jediné pocity, které vznikají jsou Soucit, Odpuštění, Vděčnost, Porozumění, Pokora a Odvaha, které plynou jako vibrace Božské lásky ke všem zúčastněným i k sobě.
Pokud vznikne hněv, litování, hodnocení, posuzování...., znamená to, že v tomto tématu jsme odpojeni od této univerzální Sítě a vylezlo naše ego jako příčina a znak oddělenosti. Ono nám pak podsouvá své názory, které nás dále zaplétají do samsáry a utrpení a vůbec z toho neplyne žádné vhodné řešení pro nikoho.
Když se tak stane, měli bychom si ihned uvědomit, že to vylezlo naše ego a ihned pozorovat odkud vytrysklo?, co je příčinou?, jaký je náš vlastní blok, či nepochopení?, co jsme nezpracovali? A tímto pozorováním a zkoumáním odtahovali pozornost od myšlenek ega a vědomí vraceli zpět do sítě Lásky. Anebo mentálním představováním a opakováním výše uvedených kvalit Energetického Srdce opět svoje vědomí vplést do univerzální Sítě Lásky.
Anebo máte svoje metody. Ale dokud se neuklidníte a vaše mysl se nevrátí do Srdce, neměli byste se zabývat ničím jiným než svým vlastní vědomím. Jinak věci víc pokazíte než zlepšíte.

Co se týká pomáhání, tak bychom si měli uvědomit, co pomáhání je.
Pomáhání člověku, který byl poškozen, a který si přišel stěžovat, znamená projevit soucit, empatii a dát najevo, že stejný soucit posíláme také druhé straně. Pak je třeba ukázat, že poškozený nebo dotčený má na události také svůj podíl, svoji zodpovědnost (která v dané chvíli nemusí být zřejmá).
Pokud se necháte chytit na sebelitování osoby a roli oběti, na kterou si hraje, tak jste prohráli, vlezli jste do pasti a ani jemu ani nikomu, kdo je do události zapleten, už nejste schopni pomoci, či najít dobré řešení. Hra na oběť a viníka je známá hra mysli, na kterou se nevědomí lidé snadno chytí, ale ničemu a nikomu nepomohou. Jednostranné směrování lásky je vydělení z Jednoty.
Kdo vstupuje do Prázdnoty poznává, jak Láska a Energie plyne vždy ke všem rovným dílem bez souzení, bez ohledu na to, co udělali. Jejich vlastní myšlenky či sobectví jim pak tento nekonečný koláč Lásky samy naporcují. Takže na někoho zbydou jen drobečky a jiný se v ní koupe. Toto nesmí být špatně pochopeno! Není to vinou Lásky. Záleží jak se Lásce, a tedy Jednotě dokážeme otevřít a jaké Porozumění je v nás schopno vyklíčit!

Proto jsem vždy vděčný událostem, konfliktům, krizím..., se kterými jsem konfrontován (aniž bych si je přál, pochopitelně), neboť je to vždy příležitost tříbit své vědomí a leštit zrcadlo svého Já.

S Porozuměním, Soucitěním a Vděčností

Rostislav Slunce Arunáčaly

Meditace ve Školce

2. června 2008 v 10:24
Další meditace s Radkem ve Školce v Třinci: 12.6. od 18h. Čtvrtek