Listopad 2008

Duše a osobnost

26. listopadu 2008 v 15:54 | Slunce a Bhagat |  Rodinné konstelace
Konstelace v prostředí rodinného domku se ukázaly dobrou volbou

Tentokrát zbylo i více času na práci s Esencí (Duší), tématem smrti - před kterým se lidé tolik schovávají, pro někoho i tantrickou - energetickou masáž oceánu...

"Člověk se skládá ze dvou částí - z Esence a osobnosti. Esence, se kterou se všichni rodíme, je nám vlastní. Osobnost nám není vlastní. Nerodíme se s ní, ale získáváme ji zvenku. Osobnost zahrnuje všechno, čím jsme podmíněni, vše, co jsme získali, co jsme se naučili nebo napodobili, vše, co se nám z vnějšku vtisklo do naší paměti, všechna naučená slova a pohyby, všechny pocity, které jsme podvědomě od někoho převzali. Nic z toho není naše, to vše je osobnost.
Když žijeme svůj život z osobnosti, bez Esence, je chudý a únavný. Žijeme-li svůj život z Esence, je bohatý a jiskrný, plný lásky, síly, vnitřního klidu, radosti, vůle a bdělosti."

Jak nádherně témata Esence, meditace, či smrt otevřel a jednoduše nabídl pátrajícím ve své nové knize "Esence" náš učitel rodinných konstelací Bhagat J. Zeilhofer. Viz dále jeho stránky: http://shangrila.sannyas-on.net

Bylo vidět během loučení i ze zpráv později, že většině se podařilo dotknout své Esence. Způsoby meditace, tance a spojení byly jednoduše přijatelné pro všechny. Meditace i konstelace jsou v zásadě přirozené a jednoduché mechanizmy, které vnitřně dobře známe. Stačí jen odebrat trošku pozornosti mysli, nechat věci plynout, dovolit si nevědět a pozorovat, co se vynoří z nitra. Nic s tím nechtít dělat, nic nechtít, jenom P O Z O R O V A T. Jakmile se vyplaví trocha toho bahýnka, pak... Stojí to zato. Pak se objevuje nové vnímání, chápání a nesrovnatelně více radosti. Radost se totiž objeví ne jako odstranění starostí a trápení, ale jako schopnost přijímání toho, co je, takového, jaké to je. A tím paradoxně také starosti mizí. Mizí úsilí něčemu se bránit, něco k sobě nepustit!

S pozdravem Lásky: Lásku nelze dohonit, získat, držet, protože je jednoduše námi samými...Je naším srdcem. Je třeba se jen uklidnit, otevřít a být. Milovat.
Rostislav Slunce