Červen 2009

Konstelace 1. srpna

23. června 2009 v 13:38 SEMINÁŘE

Systemické konstelace a meditace 2009

So, 1. srpna, 9h - 19h, Oldřichovice 522

Od Frýdku Místku dole před Třincem (Na Tyrské) odbočit vpravo směr Tyra a po 3km kostel a naproti obchod, za kostelem doleva a zase doleva - 200m rovně mezi domky, malý dům červená střecha naproti 2 vilám

- hledání vnitřního Diamantu

- partnerské vztahy a láska

- rodinné vztahy

- pracovní konstelace

- otázky zdraví

- sebeúcta, sebedůvěra, strachy

- finanční konstelace

Program
8,40h - 9h: Zahájení, formality
9h - 9,30h: úvodní sjednocení
10h - 18h: Konstelace
18h: Meditace, rituály sblížení

(možnost přespání v Oldřichovicích - 100 kč)

Příspěvek: 500 Kč - konstelace na vlastní problém
250 Kč - účast bez vlastní konstelace

Vlastní konstelaci je třeba přihlásit předem e-mailem (rtomanec@seznam.cz), sms, nebo telefonicky (736205756, 558 348 012). Pro objednání konstelace pošlete zálohu 250 Kč na účet u ČSOB (majitel účtu R. Tomanec): 154 205 201/0300, VS - Rodné číslo, zpráva pro příjemce: Jméno a RK. Účast bez vlastní konstelace také hlaste předem, kvůli informacím o případných změnách. Pro další informace sledujte také níže uvedené stránky.


<![CDATA[//><!]]>


Money Game

23. června 2009 v 13:29 SEMINÁŘE
Hra peněz Poprvé jsme uspořádali seminář na vztah k penězům. Nakonec se sešla početná skupina deseti lidí. seděli jsme v kruhu a brali a dávali si peníze. Bylo úžasné sledovat, jak se "hra" roztáčela a co nám kruh postupně vyjevil. Zážitky byly až překvapivě silné a ještě pár týdnu po tom chodí nadšené ohlasy sdílející, jaké změny jim seminář přinesl. Bylo to velmi pravdivé o sobě. Vypovídalo to nejen o penězích. Nedá se prožitky, zkušenosti a výpověď, která je pro každého individuální, shrnout do pár vět a možná vůbec popsat. Ale jedno je jasné: miluješ-li peníze, máš-li k nim čistý, nesobecký vztah, jsi-li ochoten se o ně dělit, dávat, ale zároveň se nebojíš, nezdráháš přijímat, brát, tak je máš. Přicházejí k tobě. Máš je vždy. Zároveň to znamená splácet dluhy, vyrovnávat. A zase, kdo vysílá do vesmíru signál - peníze jsou špatné, bylo by lépe bez nich, tak je nemá a nemůže si stěžovat. Kdo vysílá - nezasloužím si je, tak je nemá, nezaslouží si je, tak se rozhodl. Přání a láska, která jej nese, je pro Vesmír takřka rozkazem. Musí to být splněno. Samozřejmě - podle čistoty myšlenky, jasnosti mysli a síly lásky (nesobectví), která je do něj vložena. Ano i sobecká přání jsou plněna, pro naši zkušenost, ale nepřinášejí štěstí. Peníze nejsou špatné, jsou prázdné, jsou médiem, které nese naši lásku anebo nelásku. My o tom rozhodujeme, co nám přinesou a jaké jsou, nikdo jiný. Jsou-li pro nás špatné, přinášejí nám problémy. Myslíme-li na ně s láskou, přinášejí štěstí. Ale ony jsou dál prázdné jako všechny věci i události, ovšem vracejí nám pocity, které do nich vkládáme. A Vesmír, náš svět, naše okolí - což je totéž - reaguje na naše pocity.

Konstelace v kruhu mužů Poprvé také proběhly konstelace v kruhu mužů. Byla nás malá skupinka a vznikla spontánně. Prostě se najednou ženy odhlašovaly a muži přihlašovali. Následovali jsme tyto impulsy, signály z Vědomí a bylo to moc dobře. Jednoduše jsme sdíleli mužská témata a udělali nějakou konstelaci. Muži hráli ženy...jako v Cimrmanovi...a hráli dobře...:-) Hlavní bylo ale sdílení v kruhu mužů. Je důležité, velmi důležité pro život a pro integritu osobnosti, aby muži občas poseděli jen pospolu a ženy jen pospolu.