Prosinec 2009

Požehnání do nového roku 2010

31. prosince 2009 v 10:54 Cesta poznání
Nádherné a radostné spojení se svým Já, s Vesmírem, který leží uvnitř, vám přeje pro rok 2010 Slunce Arunáčaly!!!

Přeji kouzelné dobrodružství na cestě sebeobjevování a radostnou extázi z pouhého bytí v
Přítomnosti!

Přeji dostatek odvahy, lásky i porozumění na této cestě k velké Svobodě

Je to více vnitřní než vnější, nehledejte poklad vně, neleží tam, vnějšek jen zrcadlí nitro

Seminář konstelací

15. prosince 2009 v 22:13 SEMINÁŘE

Systemické konstelace a meditace 2010

So, 23. leden, 9h - 19h, Oldřichovice u Třince 522


Hledání sebe sama v labyrintu vztahů, léčení vztahů. Partnerství, rodina, práce, peníze, nedostatek energie...vše vychází ze systemických zápletek. Příjemné sdílení ve skupině.

Příspěvek: 500 Kč - konstelace na vlastní problém
250 Kč - účast bez vlastní konstelace

Přihlášky: Konstelaci je třeba přihlásit předem e-mailem (rtomanec@seznam.cz), sms, nebo telefonicky (736205756, 558 348 012). Pro objednání konstelace pošlete zálohu 250 Kč na účet u ČSOB (majitel účtu R. Tomanec): 154 205 201/0300, VS - Rodné číslo, zpráva pro příjemce: Jméno a RK. Účast bez vlastní konstelace také hlaste předem, kvůli informacím o případných změnách. Pro další informace sledujte také stránky http://arunacala.blog.cz

Místo: Od Frýdku Místku dole před Třincem (Na Tyrské) odbočit vpravo směr Tyra a po 3km kostel a naproti obchod, za kostelem doleva a zase doleva - 200m rovně mezi domky, malý dům červená střecha naproti 2 vilám

Akce v prosinci

5. prosince 2009 v 19:49 Cesta poznání

Setkání v Óm Arunáčala v Oldřichovicích:

19.12. So, od 15h. Posezení s přáteli, meditace, radost, příběhy, společná vánoční meditace v temnotě, dobroty, nadělování dárků - kdo přinese dáreček, může si vzít dáreček pod stromečkem.

28.12. Po, od 18h. Povánoční meditace, hluboké ponoření do svého Já. Introspekce "Kdo jsem Já".

Přihlášky klasicky e-mailem:rtomanec@seznam.cz
Mobilem: 736 205 756


V prosinci zvláště vysílejme lásku všem bytostem a přistupujme k druhým s láskou v srdci!

Terapie tmou

3. prosince 2009 v 20:12 | Slunce Arunáčaly |  Terapie
Již neprovozuji, dávám přednost terapii pomocí rodinných konstelací, ale podporuji: www.lecivatma.sweb.cz

Od ledna připravuji pobyt ve tmě. Počet dnů, který si zvolíte, trávíte v naprosté tmě. Je to velmi léčivé pro psychiku a obohacující na cestě poznávání sama sebe. K dispozici máte postel, sprchu, záchod. Jídlo je přinášeno jednou denně v dostatečném množství, ovoce, müsli, příp. pečivo a pití máte stále k dispozici. Ve tmě je vyřazen smysl zraku, který aktivuje největší část mozku. Introspekce, pohled do nitra, je pak samozřejmý. Protože nevidíte vnější svět, začnete vidět ten vnitřní. První dny jsou uklidňující, člověk hodně spí a nervový systém nabírá energii, zklidňuje se, odpočívá. Později se začínají vynořovat nezpracovaná témata, abychom se jimi konečně zabývali - tedy čištění podvědomí, vize, emoce... Pokročilejší začínají mít zážitky velkého Světla anebo lásky a míru. Tak to jde dál a dál do hloubky sama sebe. Možnost každodenního sdílení s terapeutem, ale vlastní práce je jen a jen na vás. Zavádějící cena, 400 Kč/den.

Co říkají lékaři: Pobyt ve tmě účinně působí jako prevence proti onkologickým onemocněním, některým poruchám metabolismu, kardiovaskulárním chorobám, cévním mozkovým příhodám i obezitě. Rozvíjí také citlivost receptorů zraku a sluchu, či regeneruje psychiku a zbavuje organismus psychických sedimentů a nánosů.

A duchovní mistři: K metodám starodávných jogínů a taoistických Mistrů patřilo strávit mnoho hodin, a dokonce i let meditací v temné jeskyni, neboť se vědělo, že u meditujícího dojde k ohromujícím stavům vědomí. Moderní výzkumy odhalily, proč tomu tak je.Dlouhá doba pobytu v temnotě umožní, aby v mozku došlo k syntéze a akumulaci psychedelických chemických látek, jako například pinolinu, který působí na nervové vysílače mozku a ve bdělém vědomí vyvolává představy a snové stavy.
Mantak píše ve své knize Darkness Technology: V temném prostředí dochází v neuroendokrinní soustavě k chemickým změnám. Serotonin se přeměňuje na melatonin, čímž se biosystém připravuje na zachycení jemnějších a čistších energií, které jsou spjaty se zážitky vyššího vědomí, mezi něž náleží spojení s Bohem, Boží zjevení a komunikace. Melatonin je vyměšován epifýzou. Ovlivňuje důležité orgány a jejich soustavy, tiší sympatickou nervovou soustavu a poskytuje tělu a mysli každodenní omlazení. Během dlouhodobého pobytu ve tmě dochází k produkci nadměrného množství melatoninu, což způsobí, že stavy snů a spánku vstoupí do bdícího vědomí a že naše vyšší, opravdovější podstata začne odhalovat sebe sama. Cítíme se pak znovu spojeni se zdrojem veškeré výživy i veškerého života. (Z knihy: Jasmuheen, Strava Bohů)
(Pod čárou dodám, že člověk ovládající alespoň do určité míry meditaci - tedy klidné soustředěné pozorování svého nitra - je již po pár dnech zaplavený láskou, která tryská z vnitřního zdroje, a tak poznává, že je sám nositelem toho, co hledá. Pozn. Slunce Arunáčaly)