Leden 2010

Vánoce v duchu pravdy s Kalyani a Pavlem

17. ledna 2010 v 13:37 Cesta poznání
Rok jsem se na ně těšil, a pak čekal, co se odehraje...a podařilo se. 23. 12. jsem se spolu s dalšími účastníky objevil v divoké přírodě Železných hor, na chatě Doubravka. Energie, první večerní výlet do skal kolem bouřící Doubravky. Sníh, tma, rozeklaná mystická skaliska - volnost, svoboda, spojení...

První tance, seznamování, láska, blízkost, souznění. Jsme tady a teď všichni jedno a jeden. Energie začíná proudit a působit.
Společně tvoříme prostor lásky, míru a důvěry, prostor oslavy znovuzrození. Rodíme se stále znovu a znovu, každý den, každý okamžik. Emoce tečou, energie pracuje. Řeka teče. Jdeme se do ní vykoupat, smýt minulé, opustit nepotřebné, zrodit znovu a plynout s řekou života. Pouštět, pouštět, pouštět...Přijímat, přijímat, přijímat...Dávat, dávat, dávat... Slavnostní večeře

Nové zrození, nové vědomí. Meditace. Kdo jsem já? Jsme...prostor i čas...vše se v nás děje...spontánně...nikdo to nedělá...a přece to někam směřuje...někam se to vyvíjí, někam posouvá...k LÁSCE...ale nevíme, co to je...jen ji cítíme...jen se od ní učíme...ale stále nevíme...
Není čas, není prostor, vše se odehrává v jediném TEĎ, a přece jsme něčím bohatší, něčím jiní, něčím noví...Něco nového se v každém z nás zrodilo...v každém něco naprosto jedinečného, odlišného, co zná jen on, co je jenom jeho a nemusí se o tom mluvit...

Nelze o tom mluvit. Může se to jen prožít anebo cítit. Cítili jsme to navzájem a cítili jsme se navzájem. To jsou zázraky Vánoc a zázraky spojení, zázraky jednoty.
Tohle byl a je jeden velký malý zázrak Vánoc 2009 v duchu pravdy na Doubravce. Uspořádaných Kalyani a Pavlem Veselým, www.cestoudomu.cz.