Březen 2011

Mimořádné úplňkové konstelace

22. března 2011 v 17:42 | Slunce Arunáčaly |  SEMINÁŘE
Zdravím všechny přátelé konstelací, děkuji za účast i podporu!

Sobotní konstelace byly opravdu mimořádné, ještě nikdy se nestalo, že by se nejen nikdo na poslední chvíli neodhlásil, nýbrž že ještě jsme museli odmítat další zájemce. Zúčastnilo se nás osmnáct, šest mužů a dvanáct žen a kupodivu jsme se krásně vlezli. Další čtyři lidé ještě měli zájem přijet. Síla úplňku udělala své, a také další konstelace v květnu budou blízko úplňku, dva dny před jeho kulminácí, tedy v sobotu 14. května, takže nám slibují zažít další hluboké zkušenosti. Proto se prosím tentokrát hlaste včas a posílejte na účet zálohy na konstelace. Víte, že jsou u nás za velmi dobrou cenu, ale potřebujeme mít dopředu jasno, kolik konstelací budeme stavět, abychom mohli informovat další zájemce a také připravit prostor i sebe.
Takový počet lidí jako v sobotu nám umožňoval široký výběr zástupců. Navíc přijeli lidé, kteří k nám jezdili už před třemi i pěti lety a jejich zkušenosti umožňují vytahovat přesnější a hlubší informace z energo-informačního pole. Systemické konstelace jsou o práci celé skupiny, takže tohle má velký vliv. Samozřejmě, že je to vždy a v prvé řadě o klientovi, ve druhé o terapeutovi. Tearpeut vždy jen kulhá v pozadí a snaží se jen držet krok, jak říká s nadsázkou otec konstelací Bert Hellinger. Takže jací klienti se chystají, taková skupina se začne tvořit, aby co nejlépe splňovala jejich vnitřní potřeby. V sobotu se vše, co podporuje vnitřní sílu, seběhlo dohromady. Včetně zvuků Pavla Vanka, které samy léčí, povznáší a vedou do nitra.
Takže ještě jednou děkuji za mimořádné konstelace a mimořádný zážitek.
Teď ještě odpočívejte a nenakládejte si moc práce, protože první týden po úplňku (a po konstelacích) se čistíme. Staré odchází, jsme unaveni, čakry se přivírají, aby načerpaly novou pránu, energii z vesmíru, přírody. Je čas na klid a meditaci, rozjímání o vnitřním světě, o tom, kdo jsem a kam kráčím!

Pro třinecké připomínám přednášku v čajovně V pohodě, 6.4., středa, 18h Jediný pevný bod... - vlastní Já, o tom, jak poznávat a odhalovat sám sebe a svoje skryté schopnosti. Jsme mocné bytosti, mnohem mocnější, než si doposud uvědomujeme.
Na to navazuje celodenní seminář Jediný pevný bod ve vesmíru, 16.4. který bude intenzívně zaměřený na to, jak se pevně a jasně opírat o sama sebe a jak poznávat a zažívat, kdo vlastně jsem. Zvažte svoji účast brzy a nahlaste ji, ať můžeme v klidu připravovat seminář. Pokud by byl malý zájem, tak jej dělat nebudeme. První člověk se již přihlásil, tak je to možná příslib, že se také utvoří dobrá skupina. Čím víc nás bude, tím silnější podporu pro vnitřní práci od vesmíru dostaneme. To jsou jasné zákony.
Krásné otevřené dny v inspiraci
přeje
RáJ

V Po, 28.3. budou poslední "Základní meditace", kde se budeme učit léčebné meditace. Poslední proto, protože vás na ně chodí málo, takže ten čas budeme věnovat něčemu jinému. Zato na úplňkové, Na Vědomí (které jsou málokdy za úplňku, ale vždy ve čtvrtek) bývají plné, takže se vždy hlaste dopředu, abychom přichystali místa. Nejbližší jsou 14.4.17h-21h a 12.5.

Na konec ještě dáme slovo Bohu z "Hovorů s Bohem, neobvyklý dialog", N.D.Walsch:

Ty a tvá partnerka byste měli mít nějaký cíl. Jestliže se oba vědomě shodnete na tom, že cílem vašeho vztahu je vytvoření příležitosti, nikoli závazku - příležitosti k růstu, k sebevyjádření, povznesení vašeho života na vyšší úroveň, k odstranění všech nesprávných myšlenek a ke konečnému sjednocení s Bohem skrze spojení vašich duší - jestliže uděláte takový slib, pak váš vztah začne velmi dobře.

Sobotní konstelace 19.3.

15. března 2011 v 9:25 | Rostislav |  SEMINÁŘE

Sobotní konstelace doprovodí svou hudbou k duši Pavel Vank. Ještě se můžete přihlásit

Čtvrteční meditace 10. března

9. března 2011 v 11:28 | Slunce Arunáčaly |  Meditace


Pravidelná úplňková čtvrteční meditace v pyramidě je přesunuta ze 17. března na čtvrtek, 10. března od 17h. Meditujte však stále, meditace znamená být pozorný s vyloučením co možná největšího počtu myšlenek, uvědomovat si stále Vědomí v pozadí těla i mysli. Mít pozornost k pozornosti samé.

Blahodárné konstelace

3. března 2011 v 12:22 | Slunce Arunáčaly |  Rodinné konstelace

Na jedné procházce mě napadlo, že rodinné neboli systemické konstelace (zahrnují jakýkoliv systém, nejen rodinu, např. pracovní kolektiv) jsou nejrychlejší metodou (tedy, pokud je člověk otevřený změně), jak nalézt lásku ve vztazích a jak nalézt lásku v sobě. Pak se může dařit meditace. Když se meditace zastaví a nepokračuje hlouběji, znamená to, že něco je odmítáno, něco důležitého čeká na přijetí. Osobnost však neví, co. Teprve konstelace to jasně ukáží. Naopak zase meditace podporují konstelace. Meditace zvyšuje vnímavost k jemným duševním pohybům, čímž mohou být v konstelacích odkrývány hlouběji skryté příčiny. Konstelace zase čistí podvědomí a pozornost pak v meditaci může sklouznout hlouběji do sebe sama a prožitek je hlubší. Tak se meditace a konstelace vzájemně podporují. Ve velkých centrech se během seminářů konstelací vždy také medituje. V meditaci vedeme pozornost do nitra, dovnitř svého vědomí, abychom odkrývali mentální závoj a poznávali, kdo skutečně jsme a prožívali esenciální Mír a Lásku, ze které vyrůstá naše osobnost, naše bytí. V konstelacích nejprve vidíme, co nám brání (jak si bráníme), abychom tutéž lásku prožívali ve vztazích s druhými, v životě; a na konci úspěšné proměny ji zažíváme uprostřed lidí.

Přednáška v Třinci

1. března 2011 v 12:26 | Slunce Arunáčaly |  Rodinné konstelace
Čajovna V pohodě, Třinec Terasa
Středa, 9. března, 18h
Rostislav Tomanec

Příčiny našich potíží leží v původních rodinách a našich nesprávných rozhodnutích. Jednoduchá revoluční metoda v psychologii - systemické nebo rodinné konstelace nám zpravidla rychle ukáže, kde jsme se zastavili a co je třeba udělat, aby se náš život rozběhl žádoucím směrem.

Přijďte se podívat a sdílet, určitě vás to obohatí
Jediné bohatství jsou naše zážitky