Srpen 2011

Guru konstelací, Bert Hellinger v Praze

22. srpna 2011 v 22:21 | Slunce Arunáčaly |  Rodinné konstelace
Bert Hellinger
Seminář Zdravým se stát, zdravým zůstat, 19.-21.8.2011. Praha.
Zážitek překonal všechny sny, jde o průlom v pohledu na člověka, zdraví,vztahy, společnost, mezinárodní vztahy...přináší lidem naprosto nové poznání a nové možnosti vnímání reality a pochopení....

Radim Röss, Viliam Poltikovič, Jan Bílý, Bert a nevím.

Cítit v hlubině své duše Hellingerovu práci, vnímat energii i naslouchat duší je nadsmyslovým zážitkem. Neustále překvapuje, drží vaši pozornost na ostří nože. Žertuje se vší vážností a přitom nezlehčí ani slovo. Při hledání a nalézání řešení působí až zázračně. Neboť naleznout skrytou nit lásky v nerozluštitelném zámotku vztahů je pro něho, jak nám neustále ukazoval, hračkou.

"Na úvod vám řeknu něco o fotografování!" Hellinger vešel a blesky se jenom tak míhají. "Fotografování je průnik do osobnosti. Proto to přírodní národy vůbec nedovolují. Já to někdy dovoluji, ale ne během konstelací ani během semináře. Protože ten, kdo fotí, tomu něco bere. Ale nejvíce bere sám sobě." Foťáky mizí v taškách a objevují se sešity a tužky. "Ten, kdo si dělá zápisky, také něco ztrácí. Když je u toho mysl, není srdce a to nejdůležitější ztratíte. I když to později budete číst, tu esenci už nenajdete" Sešity mizí, ale časem se zase potají objevují, ty perly nelze nechat utonout.

"....Teď vám řeknu něco zvlášť závažného. Ale já nevím, jestli to chcete slyšet. Tohle určitě nechce nikdo slyšet!" Dvěstě párů očí fascinovaně hledí směrem k mohutné 86ti leté vitální postavě na pódiu a vyzařuje nedočkavost. - "Víte, co je nejnebezpečnější? Chcete to opravdu vědět? Bude vás to šokovat!" Pomlka. "Nejnebezpečnější jsou nevinní. Ti, kteří konají s čistým svědomím. S čistým svědomím jsou páchány největší zla. Svědomí totiž nevychází z Ducha, svědomí pouze říká, co máš udělat, abys patřil, abys neztratil příslušnost ke skupině. Protože to je o přežití, když patříš, snadněji přežíváš." A chrlí další terapeutické perly a ukazuje svůj majstrštyk na konstelacích.

"Víte, co by bylo řešením pro Evropu?" Nevíme, ale tušíme nějakou nečekanou pecku. A staví mezinárodní konstelaci. Zástupce za Česko, Slovensko, Německo, Sudetské Němce, Rusko a Evropana zástupce. Pak několik lidí za oběti 2. světové války. Zástupce N a Č jdou ihned k sobě a pláčí si na rameni. Slovák jde stranou, nechce s tím nic mít. Evropan jde od jednoho k druhému a snaží se je spojit. S N padá k zemi a sedí u obětí. R stojí se sklopenou hlavou. Silné emoce. Mnozí v sále pláčou. Na dvěstě lidí tvoří v sále půlkruh pod pódiem. Po půlhodině mlčenlivých, zato výmluvných pohybů na place, vstoupí do konstelace Hellinger. Postaví zástupkyni Ruska na pódium a ostatní do řady vedle sebe za oběti. Ukáže zástupcům všech zemí, aby se poklonili Rusku, které mělo ve válce nejvíce padlých. Najednou zavládne hluboký mír v našich duších. Všichni cítí hlubokou úlevu a vděčnost. Vidíme, jak Duch pracuje jednoduše a jasně, jak je Láska jednoduchá a přímá. Žádné dlouhé vysvětlování. Vysvětlování vábí mysl, to nevede k řešení. Duše rozumí obrazům. Duše potřebuje, aby v mysli zavládl klid, pak se řešení nečekaně objeví.

"Víte, jaká je nejrychlejší cesta ke štěstí? Štěstí je zapomětlivé, zapomíná na minulost. Vy zapomenete minulost a uděláte jeden maličký krok dopředu. A zítra zase jeden maličký krok! Jeden maličký krok je velký krok, protože velký krok, by minul štěstí"

Otázky a odpovědi
"Nyní se mohou přihlásit ti, co mají otázku, vážnou otázku. Já čtyři vyberu a zodpovím je, pokud budou míněny vážně. Ale varuji vás, kdo mě bude chtít zavést na tenký led, toho já tam povedu a propadne se." Polovina rukou jde dolů, ale stále se jich hlásí dost. Čtyři jdou na pódium. První si sedá k Hellingerovi.
"Nejdříve se s ním sjednotím, zavři si oči. Abych cítil vibrace jeho duše, pak mohu vnímat odpověď." - "Co mám udělat, abych poznala opravdový zdroj, z kterého pocházím." - "Opakuj si: Jsem jedna z mnoha. Jsem jedna z mnoha." (Domnívám se, že reagoval na slabou potřebu být výjimečná, u té ženy...) Třetí ženu s klidem poslal pryč. "Ona mi neprojevila úctu, vůbec se se mnou nespojila. Jen si hrála. Nemohl jsem odpovídat. Odpověď si člověk musí zasloužit." Žena zmateně odchází. Sál cítí pohnutí, každý ví, že se to týká trochu i jeho. Každý jsme občas jen povrchní a Hellinger to neomylně vyciťuje. Žádná domýšlivost. Ten muž hovoří všechno se stejným klidem, pokorou a láskou.

V sobotu se nám představuje Hellingerova žena. Vstupuje do sálu jako královna, ovšem s pokorou a láskou. Síla, kterou vyzařuje, ničí mou mysl bezezbytku. Prožívám hluboké spojení i napojení... Nečekali jsme zřejmě skoro nikdo takovou vznešenou vědmu. Při konstelaci je vidět její pronikavý vhled. Má asi o pětadvacet let míň. Těžko říci. Krásná, štíhlá, naprosto v sobě a vnitřně sladěná s celkem. Ostrá ve svém projevu, ale ne nadřazená.


V neděli se na otázku už hlásí jen čtyři lidé, další nemají odvahu.
"Kdo má otázku, zformuluje ji do jedné věty. Kdo se ptá rozvláčně, nemá otázku. Kdo má mnoho otázek, také nemá otázku."
Jedná žena se ptá, jak má ve své práci pomáhat lidem, kteří jsou agresivní a ubližovali, či týrali děti." Žena si sedá mezi Berta a jeho královnu. Sophie se na ni podívá a nic neříká, je jasné, že už ví.
Bert staví konstelaci, aby to pochopila. V dětství ji bil otec.
Stát v jeho konstelaci je neuvěřitelný zážitek. Mysl je pryč a vnitřní zvláštní síla pomalu, zvolna pohybuje tělem a vyjadřuje se tělesnými gesty.
Postaví otce a jí. Otec ihned cítí agresivitu vůči dceři. Bert položí na zem jinou ženu.Agresivita ihned z otce mizí a oba s dcerou se zvolna otáčejí k ležící postavě. Bert staví matku. Po chvíli se ptá, "kdo je tu agresivní? Vidíme, že to není otec, ale dcera." Vede otce k matce ženy. Ihned je cítit napětí a nepřístupnost matky. "Vidíte to?" Ptá se Hellinger? "Ona se o něj nezajímá, nepustí ho k sobě. Komu tedy patří ta agresivita? Kdo tu je nejprve agresivní?" Někdo odpovídá: Dcera. "Ne, matka je agresivní v první rovině a dcera je s ní loajalní z lásky a bere si agresivitu za ní. Nevědomě ji říká: Já za tebe! A kdo je většinou odsouzen otec. Ten poslední, kdo je tu dohnán k agresivitě. Otec zpravidla dlouho odolává, než tlaku podlehne."
K ženě s otázkou přistupuje Sophie. "Jedině ten, kdo má v sobě agresivitu, dokáže pracovat s agresivními lidmi. Bez agresivity by to nedokázal, nevydržel. Když vydáme zvuk, ozve se jen ladička naladěná na ten zvuk."
Bert. "Co by bylo řešením? Jít k otci. Když ty sama dokončíš pohyb k otci s láskou a úctou, ti lidé to budou z tebe cítit a pomůže jim to také přiblížit se k těm, kdo ublížili jim. Oběť, člověk, který odmítá pachatele, se sám stává pachatelem!" .....

Příběh:
Bert rád vypráví příběhy, protože tomu duše rozumí. Bert nerad mluví k mysli, raději přímo k srdci, duši.

Mladý muž se ptá starého mudrce, co mohu udělat, abych se stal tím, čím ty už jsi byl? (Děj vynechám) Starý muž odpověděl:
"Buď! A dívej se dopředu s důvěrou!"

Pokračování až přijde čas...

Úplňkové konstelace

13. srpna 2011 v 20:49 | Slunce Arunáčaly |  SEMINÁŘE
Sešli jsme se po pěti měsících v malé skupince, přesto to mělo sílu. Krásní, zajímaví lidé a intenzívní, silné konstelace. Pro nás hodně zajímavé zkušenosti. Obohacení. Už jsem jich udělal skoro tři sta, ale jako by tyhle byly úplně nové. Možná je to tak vždy. To je na téhle práci krásné, že je fenomenologická, což znemaná, že daný jev se objeví v jediném okamžiku a už se neopakuje; to znamená, že řešení se odehrává pouze jedinkrát a nemůže se opakovat. Také to znamená, že žádnou konstelaci nemůžeme použít jako vzor pro další, nýbrž opět budeme při další konstelaci stát a civět, že nevíme, co dělat, a pak se najednou začne pomaloučku objevovat překvapivé řešení a duši naplní láska... Návštěva z Prahy, Olomouce, Valašského Meziříčí, Ostravy, Nýdku v Oldřichovicích u Třince... Na závěr opět znělo sborové ÓÓÓMMMMMM. Léčivé, harmonizující...
Je večer a jako vždy jsme z toho ještě trošku v šoku. Na začátku tolik cizích lidí, uprostřed tak bohaté prožitky a poznání, a nakonec srdečná blízkost a bratrství. A najednou zase sami. Jako probuzení ze sna. Do jiného snu. Taková je naše "realita". Takové je naše BOHATSTVÍ. Bohatství zážitků a poznání.

Král v míru

8. srpna 2011 v 15:24 | Slunce Arunáčaly |  Cesta poznání

Nevíte, v jakém míru lze žít tady, v těle, na zemi. Jde o to neustále obracet pozornost do nitra, namísto ven, k objektům. Stále se vzdávat svých tužeb. Ale ani to nemusíte, jen trochu. Protože, jak se bude rozšiřovat vámi objevovaný vnitřní prostor Míru a blaha, touhy budou samy odpadat.
Po dalších třech dnech satsangů se Šrí Brahmamem v Praze, je mé vědomí zcela zaplaveno mírem. Nic uvnitř se nechytá. Může být slyšeno, cokoliv, mysl na to nereaguje, jaká svoboda a naplnění štěstím se v tom nachází. Je pochopeno, co moudří praví. Nic z tohoto světa tě nemůže naplnit tolik, jako tvé vlastní Já, vlastní nitro, prostor bez prostoru za egem, za myšlenkama. Chce to jen vytrvalou práci na svém otevírání a pátrání, co jsem?
Blahaplný mír, který tryská z Brahmama je nepopsatelný. Jeho odpoutanost zrovna tak. Zachytil jsem krásnou scénku, která dokumentuje, jak se Šrí nenechá nachytat nějakým egem. Nikoho si nepřipoutá a nikým se nenechá připoutat. Jeden mladý posluchač přistoupil po satsangu (sdružení s Pravdou, setkání s někým, kdo má Poznání anebo setkání za účelem Poznání) k Brahmamovi: "Šrí Brahmame, jsi skvělý, miluji tě!" - Guru se jen tak pousmál a krátce odvětil: "Jak mě můžeš milovat, když neznáš lásku." A v tichu a s lehkým úsměvem odešel z dosahu.
V jiné promluvě prohlásil: "Jsem jeden z chudých na zemi." (Je známo, že Šrí vyrostl ve velmi chudých poměrech a ani nyní si žádné dary nenechává pro sebe. I svůj důchod věnuje na rozvoj a charitu Maharshiho ášramu v Tadpatri, který vede.) "Ale žiji jako král míru." Ano, takové bohatství poskytuje naše nitro, naše hluboce uložené Já, jehož mělký a málo cenný povrch známe jako osobní já. "Zkoumej, kdo jsem já? Odkud povstává pocit já a nalezni opavdovou lásku. Pak můžeš žít bez napětí, depresí, neustálého těkání po světě. Pak můžeš žít šťastně a v míru, bez tužeb. Co bys chtěl, když vše už máš? Pro život ti stačí málo."


Když se Guru rozjel, přednášel čtyři hodiny. Jaký mír z něho lidé museli cítit, když to vydrželi na židlích až skoro do deseti večer. Byl pátek, 5.8. Večerní satasang si určitě stáhněte, až bude vyvěšený - tak za měsíc - na www.brahmam.net. Ten večer to byl klenot promluvy. Pravda, někdy jsou jeho příběhy pro naši západní mysl trošku naivní, ale vězte, že při soustředění na promluvu do vás proudí mír Nejvyššího Já ("Supreme Self" anebo "Supreme Power", jak říká), který aktivuje Nejvyšší energii ve vašem Srdci. Tohle přes 250 návštěvníků ten večer vnímalo, jinak by to nevydrželi.
Opravdu, mír a štěstí anebo blaho, které můžete cítit ve svém nitru během obyčejného každodenního života, jsou nesrovnatelné a neuvěřitelné. Nemusíte žít ve starostech a trápení. Chce to jen naučit se sebedotazování, obracení pozornosti do nitra, spočívání ve vnitřním klidu co nejdéle a vnímání přítomnosti s minimem myšlenek. Znamená to žít s minimem myšlenek, s pozorností obrácenou a drženou uvnitř!
"Seďte tiše alespoň 15 minut denně a pozorujte svou mysl. To je vaše povinnost. Když ji splníte, převezme zodpovědnost za vaše každodenní běžné starosti Nejvyšší Já. Váš život se začne pomalu měnit a budete prožívat více míru a štěstí. Musíte však denně sedět v tichu alespoň patnáct minut. Když máte klid, spočívejte pouze v tom klidu. Když jej nemáte, dotazujte se: Kdo má tuto starost? A spočívejte v klidu, který se objeví." Toto je sebedotazování - self inquiry, átma vičára.
Božské Já vám všem žehná
(čtvrtek 11.8.18h společná meditace v Óm Arunáčala a King údolí)

Systemické konstelace 13.8.

5. srpna 2011 v 11:36 | Slunce Arunáčaly |  SEMINÁŘE
V So, 13.8. 9h-18h se konají úplňkové konstelace v Óm Arunáčala Oldřichovice. Poslední místa jsou volná. Skvěle si to užijeme v silných energiích! Kdo máte zájem, rychle se ještě ozvěte!


Skupinový seminář: Rodinné konstelace
13.8. 9h-18h. Oldřichovice č. 522, rozc. ke Karpentné, rodinný dům
Cena: 500 Kč
Přihlášky: rtomanec@seznam.cz, sms, nebo telefonicky 736205756.
Zálohu 250 Kč na účet u ČSOB: 154 205 201/0300, VS - Rodné číslo, zpráva: Jméno, RK

Místo: Od Frýdku Místku, Nebory, Oldřichovice Na Tyrské, odbočit vpravo směr Tyra a po 3km kostel a naproti obchod, za kostelem doleva a zase doleva - 200m rovně mezi domky, malý dům červená střecha naproti 2 vilám.

Nádherný Brahmam

1. srpna 2011 v 13:11 | Slunce Arunáčaly |  Cesta poznání
Ještě 10 dní budeme mít příležitost setkat se a načerpat energii světla, míru a lásky, milosti Nejvyššího Já (grace of Supreme Self, jak o tom mluví Brahmam) prostřednictvím setkání se Šrí Brahmamem, žákem Ramany Maharšiho z Arunáčaly. Setkání s Brahmamem (asi dvěstě lidí) se konají v Praze, v ZŠ v ulici Bílá, vedle Národní technické knihovny v Dejvicích. St. metra Dejvická, a potom Studentskou ulicí k NTK a za ní přes dvě ulice je Bílá. Setkání se Šrí je vnorem do vnitřního Ticha a zasvěcením, hlubokým zasvěcením do vnitřního klidu! Je to přímý způsob sebepoznání a poznání své jednoty s celkem. Setkání jsou velmi intenzivním přenosem vnitřní energie, která pomáhá na této cestě sebepoznání. Je možno objednat a získat osobní požrhnání na konci přednášky. Út, Stř, Čt, Pá od 18h a víkend plus 10h dopol. Délka dvě až tři hodiny. Více www.Brahmam.net. Setkání s ním je mimořádným zážitkem pro toho, kdo je pevně na cestě sebepoznání. Vnitřní proměna je neoddiskutovatelná.Satsangy jsou zdarma.
Mnoho štěstí na vaší cestě do pokladnice svého nitra!