Únor 2012

Systemické konstelace 3.3.2012

23. února 2012 v 18:07 | Slunce Arunáčaly

Systemické konstelace 3.3. 9h

V So, 9h-18h se konají předúplňkové konstelace v Óm Arunáčala Oldřichovice. Místa jsou ještě volná. Skvěle si to užijeme v silných energiích! Kdo máte zájem, rychle se ještě ozvěte!
Poznejte, v jaké jste lásce, jak vytváříte lásku ve vztazích a jak ji můžete nechat rozšířit, aby jste se cítitli celiství, jednotní a naplnění. O tom jsou konstelace. Vztahy, zdraví, osobní rozvoj i sebepoznání jsou jejich tématy. Rušíme staré, převzaté a nefunkčí programy našeho myšlení a jednání. Podíváme na vaše nová i staronová témata přicházející s rokem intenzívních změn 2012 tak, abyste jej mohli naplno využít a prožít v lásce a rozvoji. Je čas srdce, čas odvahy žít konečně ze srdce, tj. oblasti, kde zní intuice, září Ticho a mysl sděluje "nevím"!


Skupinový seminář
3.3. 9h-18h. Oldřichovice č. 522, rozc. ke Karpentné, rodinný dům
Cena: 500 Kč
bez konstelace: 300 Kč
Přihlášky: rtomanec@seznam.cz, sms, nebo telefonicky 736205756.
Zálohu 300 Kč na účet u ČSOB: 154 205 201/0300, VS - Rodné číslo, zpráva: Jméno, RK

Místo: Od Frýdku Místku, Nebory, Oldřichovice Na Tyrské, odbočit vpravo směr Tyra a po 3km kostel a naproti obchod, za kostelem doleva a zase doleva - 200m rovně mezi domky na křižovatku, malý dům červená střecha naproti 2 stejným vilám.

Zločin a Trest

23. února 2012 v 17:59 | Chalil Džibrán
Je vidět, že mudrc zná i konstelace..:-) Pachatel je s obětí ve vzájemném vztahu... Otázka viny ničí možnost řešení... (Viz Hellingerovo: "Jsem jako ty.")

Pak předstoupil jeden z městských soudců a řekl: Promluv k nám o zločinu a trestu
A Mustafa odvětil, řka:

Když však duch unášen větrem bloudí, tu vy samotni a nehlídáni, dopouštíte se bezpráví na jiných a tím i na sobě.
A kvůli tomuto páchanému bezpráví musíte chvíli čekat a klepat u brány Požehnaného.
Božství ve vás jest jako moře;
- věčně zůstává neposkvrněné.
A jako éter povznáší jen okřídlené
Božství ve vás je také jako slunce.
Nezná cesty krtka, ani nevyhledává děr hada.
Ale Božství ve vás nezůstává samo.
Ve vás je dosud mnoho člověkem a mnoho ve vás dosud není člověkem,
ale jen beztvarým trpaslíkem, který jako náměsíčník kráčí mlhou, hledaje své vlastní probuzení.
A nyní bych chtěl mluvit o člověku ve vás.
Neboť jest to on, božství ve vás či trpaslík v mlze, který zná zločin a trest za zločin.

Často jsem vás slyšel mluvit o tom, kdo spáchal zlo, jako kdyby nebyl jedním z vás,
jakoby to byl cizinec a vetřel se do vašeho světa.
Já však říkám, že jako nemůže vystoupit svatý a spravedlivý nad to nejvyšší ve vás,
tak také špatný a slabý nemůže klesnout pod to, co je ve vás nejnižší.
A jako jediný list nezežloutne bez souhlasu celého stromu,
tak ani zločinec nemůže činit zlo bez tichého souhlasu vás všech.
Všichni putujete jako procesí k Božství, jež je ve vás.
Vy sami jste cestou i poutníky.
Když jeden z vás upadne, upadne kvůli těm, již jsou za ním; je to výstraha před kamenem úrazu.
Ba, on upadne i kvůli těm vpředu, kteří ať jistějších a rychlejších nohou, přece kámen z cesty neodstranili.

A ještě vám řeknu toto, i když ta slova dolehnou těžce na vaše srdce:
Zavražděný je odpovědný za své zavraždění
a oloupený není bez viny na svém oloupení.
Spravedlivý není bez viny při činech hříšníka
a ten, kdo má čisté ruce, není čist od skutků zločince.
Věru, viník je často obětí ublíženého,
a ještě častěji odsouzený nese břemeno za nevinného a neobviněného.
Nemůžete oddělit spravedlivého od nespravedlivého a dobrého od zlého.
Neboť společně stojí před tváří slunce, právě tak jako se společně tká černé a bílé vlákno.
A když se černé vlákno přetrhne,tkadlec prozkoumá celou tkaninu a prohlédne i tkalcovský stav.

Jestliže někdo z vás snad přivede k soudu nevěrnou ženu,
nechť se na váhách zváží i srdce manžela a mírou změří jeho duše.
A nechť ten, kdo by chtěl zmrskat viníka, napřed nahlédne do duše postiženého.
A jestliže by chtěl někdo jednat ve jménu spravedlnosti a zaseknout sekeru do špatného stromu, nechť se napřed podívá na jeho kořeny.
A jistě najde v tichém srdci země vzájemně propletené kořeny dobra a zla.
A vy soudcové, kteří chcete být spravedliví,
jaký rozsudek vynesete nad tím, kdo ač počestný tělem, je zlodějem v duchu?
Jaký trest určíte tomu, kdo zabíjí tělo a sám je zabíjen v duši?
A jak budeteč stíhat toho, kdo jedná jako podvodník a utlačovatel,
a zároveň je také poškozován a urážen?

A jak potrestáte ty, jejichž výčitky svědomí jsou větší než jejich zlé činy?
Což nejsou výčitky svědomí spravedlností,kterou vykonává týž zákon,jemuž byste sami rádi sloužili?
Výčitky svědomí však nemůžete vložit na nevinného, ani odstranit ze srdce viníka.
Nezvány přicházejí v noci, probouzejí lidi a nutí je, aby se na sebe pozorně zadívali.

A vy, kteří byste spravedlnost rádi pochopili, jak ji můžete porozumět jinak,
než že všechny činy prohlédnete v plnosti světla?
Jen tak poznáte, že vzpřímený i padlý jsou jediným člověkem,
nacházejícím se v šeru mezi nocí svého trpasličího já a dnem svého Božství.
Jen tehdy poznáte, že úhelný kámen chrámu není vyšší než nejnižší kámen v jeho základech.

O dětech

19. února 2012 v 16:55 | Prorok, Chalíl Džibrán |  Cesta poznání
A prorok pravil: Vaše děti nejsou vašimi dětmi, jsou dcerami a syny Života toužícího po sobě samém.
Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří.
Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky,neboť ony mají své vlastní myšlenky.
Můžete dát domov jejich tělům ne však jejich duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit ani ve svých snech. Můžete se snažit být jako ony, ale nepokoušejte se však učinit je podobné sobě.
Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška. Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy. Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko.
Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí. Neboť jak miluje šíp, který je rychlý, tak miluje luk, který je pevný.

Chalíl Džibrán

Zpracujte si sami svoje strachy a nepřenášejte je na děti. Nepřekrývejte závojem svých vlastních limitů jejich pokladnici přirozených schopností. Ať se tu nemusejí trápit a motat jako vy! Pamatujte, že slova: "Nesmíš tam, je to nebezpečné, může se ti něco stát." Vytvářejí opravdové nebezpečí. Nahraďte je slovy: "Buď soustředěný a vnímej, na co jsi dozrál, jaké máš schopnosti!" První věta dítě ohrožuje, druhá podporuje v růstu!
Děti vědí, my nevíme! Učte se od dětí, pozorujte je a učte se! Tehdy zůstanou vaše děti šťastné i v dospělosti!

Slunce Arunáčaly

1. setkání s Marcelkou ve Frýdku

18. února 2012 v 13:57 | Slunce Arunáčaly

Kouzelné setkání, co napsat, snad jen pozvánku pro příště. Ačkoli bychom asi rádi, aby nás zase bylo jenom padesát. Při dvěstě lidech bychom si tuto rodinnou atmosféru lásky a pravdy asi tolik neužili. Ovšem přejeme to všem, tento nepopsatelný a vždy neopakovatelný zážitek a otevření dveří k ... nádhernému Bytí v nás. Setkání ve Frýdku, 17.2. ZUŠ. Další setkání přesně za měsíc, 16.3., v 17,30h tamtéž.
Óm namah Sivaya, ómmm


Střípky Pravdy vyslovené: Možná největší překážkou je nevědomá představa viny. (Zjevná shoda s Hellingerem: Za nemocí je zpravidla vždy nevědomá představa viny a jejího odpykání.) Je to tedy i možná nejčastější překážka probuzení: "Ne, ještě si to nezasloužím, ještě se musím očistit."
Marcelka krásně, jednoduše i rozumně vysvětlila podstatu probuzení a jeho překážky. Jsme mysl a Vědomí. Když se odevzdáte, dáte svolení k odevzdání své vůle, pak to, co vstoupí do vašeho života a vede vás je vůle ... - a teď si to doplňte sami. Dnes to máme lehčí než dřív, Vědomí už se chce vrátit k sobě, probouzí se z této hry, kterou si samo zvolilo. Nejde o žádnou chybu minulosti, žádný hřích, Vědomí samo se rozhodlo snít tento sen. Sen tohoto světa je nám promítán na obrazovku našich očí a my k tomu přidáváme svoje představy, do kterých se pak také zaplétáme. Protože se ale ztotožníme s jednou postavičkou snu Vědomí, tak zažíváme utrpení. Vědomí, které je neustále klidným pozorovatelem svého snu netrpí.
Vše v humoru, za neustálého smíchu, atmosféry a vyzařování lásky a dokreslujících příběhů ze života.
A co uvnitř, kdo cítí tu proměnu směrem k širšímu vnímání svého nitra a naplnění mírem a láskou? Asi všichni, kteří tam byli a možná i ti, kteří o tom čtou.
Na fotce, vedle Tomáše, je vidět, že přítomni byli i netělesní návštěvníci... A řekl bych, že mnoho.

A teď něco na odlehčení: Dnešní setkání v ohradě v Oldřichovickém hvozdu...


Setkání s Marcelkou

11. února 2012 v 20:24 | Slunce Arunáčaly |  Cesta poznání

SETKÁNÍ S MARCELKOU

Kdy: Pátek: 17, 2,,,16.3.,,13.4 2012
Čas: 18,00 - 21,00
Bytost žijící v horách souhlasila , že přijde blíže k nám sdílet

Téma : O V Š E M Otázky a Odpovědi
Cena: 150,Kč
Místo konání: Základní umělecká škola
Kostíkovo nám. 637
Frýdek 2.patro
Polštářky na sedění s sebouSeminář: Nechme věci, ať se samy vyvinou,aneb co s problémy
23. - 25.3. 2012
Penzion u Přehrady __ Morávka v Beskydech

Začátek: PÁTEK večeří v 18.00 Konec: NEDĚLE 16.00

Cena: 2020,-Kč

Přihlašování a informace: emailem __ alzbetka@hobynet. net,,,, mob.-732 986 560

Záloha: 500,-Kč

Prorok

7. února 2012 v 14:08 | Chalil Džibrán |  Cesta poznání
...
A jeden ze starších obce řekl: Promluv k nám o dobru a zlu.

A on odpověděl:
Mohu mluvit o dobru ve vás, ne však o zlu.
Neboť, co jiného je zlo, než dobro trýzněné vlastním hladem a žízní?
...
A hvězdář řekl: Mistře, co nám povíš o čase?

A Mustafa odpověděl:
Chtěli byste měřit čas, který je bezměrný a neměřitelný.
Avšak to, co je ve vás věčné, je si vědomo věčnosti života.
A ví, že včerejšek je jen vzpomínkou dneška a zítřek je jen snem dneška.
A ví, že to, co ve vás zpívá a hloubá, stále zůstává v mezích onoho prvotního okamžiku, jenž hvězdy rozptýlil do prostoru.
Kdo z vás nepociťuje, že jeho schopnost milovat je bez hranic?
A kdo přesto necítí, že tatáž láska, ač bezmezná, je uzavřena ve středu jeho bytosti?
...
Potom řekl učenec: Pověz nám o mluvení.

A on odpověděl:
Mluvíte, když přestáváte být v míru se svými myšlenkami.
Když už déle neumíte prodlévat v samotě svého srdce, žijete na svých rtech a zvuk je vám rozptýlením a zábavou.
...
Pak řekl jeden mladík: Promluv k nám o přátelství.

A Mustafa odvětil, řka:
Nechť přátelství nemá jiný cíl než prohloubení ducha.
Neboť láska, která hledá něco jiného než poodhalení svého vlastního tajemství, není láskou, nýbrž jen rozprostřenou sítí zachycující pouze bezcenné.
...
A jeden z mužů řekl: Promluv k nám o poznání sebe sama.

A Mustafa odvětil:
Vaše srdce poznávají v tichu tajemství dnů a nocí.
Skrytý pramen vaší duše musí nutně vytrysknout a se zurčním spěchat k moři.
Duše kráčí po všech cestách.
Duše nekráčí přímočaře, ani neroste rovně jako rákos.
Duše se rozvíjí jako lotos s nesčetnými plátky svého okvětí.

Nejkrásnější video o "Kdo jsem já?"

3. února 2012 v 11:46 Cesta poznání
http://dotsub.com/view/15f0467f-d351-4224-acf5-df3f2ba9d5a0


Přednášky 2012

1. února 2012 v 23:38 | Slunce Arunáčaly |  Cesta poznání
Nejbližší přednášky v čajovně V pohodě, v Třinci na Terase:
WWW.CAJOVNAVPOHODE.CZ

Kouzlo alpských ferrat, 15.2.18h, promítání

Bohatství meditace a transformace vědomí
29.2. 18h

Zvuky Ticha, Pavel a Jakub Vank, meditační koncert
14.3.18h


Výstup ke světlu

1. února 2012 v 23:26 | Slunce Arunáčaly |  Cesta poznání
Světlo Boží na Velkém Ostrém v Beskydech,1044m,Oldřichovice. Výstup a sjezd na lyžích 1.2.2012, 16h.


Prána ve výšce nad tisíc metrů je neskutečná. Obrovská blaženost, intenzívní prázdno, lehkost, únava mizí, velká láska v celém těle. Vyživující maximálně...
Kdysi jsem si vždy myslel, když jsem stoupal první desítky metrů: "Uf, dneska jsem unavený, to asi nevyjdu." A pod vrcholem: "Ó, to je najednou energie, asi jsem cestou spálil jedy v těle." To možná taky, ale důvod je jiný: Jiné, intenzívnější energetické pole ve větší výšce. Začíná už kolem 700 - 800 m, ale hlavně 900 už to je silně cítit. Takže dole únava, myšlenky těžké, pochyby, trocha negativity, kritičnost a kolem tisíc metrů, první zlom v energii: Láska, vzletnost v myšlenkách, pozitivita, pocit štěstí atd.
Další hranice pro vyšíí vibrace je zhruba 1400 - 1500m a výrazně jiné to je od 2000m. Dalším zvyšujícím faktorem vibrací (lásky, prána = láska) jsou skály. Kámen vyzařuje energii miliónů let.