Duben 2012

Biofonie Paola Avanza

23. dubna 2012 v 9:07 | Slunce Arunáčaly |  Cesta poznání
Biofonie - léčba, harmonizace a objevování svého pravého já pomocí sledování zvuku v těle, hlavně v "pupíku" (to slovo se hned naučil).
Pohyb, dech, hudba, zpěv samohlásek.
Včera skončil dvoudenní seminář italského jogína a hráče na sitár a tampuru, který se jezdí učit do Indie už 40 let. Proudí skrz něj nádherná a silná energie starodávné Indie. Práce s ním je vysoce aktivní, neposloucháte jenom pasivně hudbu, která rozvibruje každou vaši buňku, nýbrž aktivně fyzicky a mentálně cvičíte, čímž dosáhneme mnohem vyššího účinku. (Zlaté pravidlo: Nelze dostat, pokud nedáme. Tady to znamená, on do toho jde naplno a my také.) Několikanásobný fyzický i psychický pohyb opravdu vyřadí mysl a Energie do nás může naplno vstoupit a pracovat. Prakticky to znamená: Držet rytmus, krokoslet, pohyb rukama, nádech a výdech na doby a ještě zpěv slabik. Neboť zvuk je dítětem Šivy, pochází od Boha a vede k Bohu, tj. Prázdnota se rozvibruje konkrétní čistou vibrací (především slabika "a" anebo "aum" a pár dalších) a tato čistá vibrace, vydávána hlasem, zase přivádí tělo a mysl do Prázdnoty, vědomé Prázdnoty, tedy do stavu "čisté mysli". A to je zážitek, který tady na Zemi v těle nemá srovnání...!!!Přiznám se, že mi je líto, že to stihla zažít jen hrstka z vás. Paolo byl ale nadšený z nás, jako my z něho, a i když moc peněz nedostal a cesta je drahá, moc se mu u nás líbilo a chce brzy zase přijet.Marcelka v Karviné

21. dubna 2012 v 20:09 | Slunce Arunáčaly |  Marcelka
20.4. se uskutečnilo již páté večerní setkání s Marcelkou, druhé v Karviné, v Kulturním středisku. Ul, Kosmonautů. Najít ho byl docela oříšek, protože v Karviné je Kulturní dům, pak nějaký další dům kultury, a teprve nahoře nad městem jsme našli starou komunistickou budovu. Uf, děsná mentální energie, taková stísněná šeď. Kde je nádhera a energetická čistota sálu ZUŠ ve Frýdku. Samozřejmě Energie Duše neboli Já zářila stejně intenzívně jako vždy.s Marcelkou.
Co teď utkvělo v paměti nejsilněji? Už se stailně a silně meditovalo na začátku i na konci. Pěkný zážitek svého skutečného Já popsal jeden mladý muž: "Seděl jsem v hospodě (bouřlivý smích) a začalo mě to vtahovat dovnitř (ne do výčepu, do sebe, pozn. autor), poddal jsem se, i když jsem cítil strach. Najednou se mé vědomí rozšířilo a já jsem se jasně zažíval v každém člověku i v každém předmětu. Bylo v tom naprosté, ticho, mír a svoboda. Pochopil jsem, co to je Duch Svatý. Pochopil jsem, že když umřu, tak vlastně neumřu, budu v té zemi i v tom asfaltu na cestě jaké Já. Taky jsem pochopil, že jsem se v tom stavu nudil, proto jsem si vybral tělo, abych v něm prožil život..." Marcelka: "Ještě tam bylo ale tvé já, které to prožívalo, to potom také mizí a je už jen věděno."

Klíčové kroky: 1.Stále si uvědomovat sebe, tj. to, co si v nás uvědomuje, při každé činnosti, to je nejúčinnější meditace. Přítomnost není to, co vidím, slyším atd., skutečná Přítomnost je to, co si to uvědomuje, vědomí samotné. 2.Vzdávat se osobní vůle, už nic nechtít a neustále přijímat, co přichází. A sledovat naše odpory proti realitě, protože opravdové přijímání naskočí až po realizaci, poznání. 3. Dělat jenom to, co cítím a zároveň svoje vnímání pocitů prohlubovat a pocity očišťovat, protože nejvíce pocitů nám servíruje zase ego, viz. zamilovanost, hněv, žárlivost, pocity propadu atd.
Tady terapeutický postoj: Primární pocity (láska, bolest, přitažlivost ) většinou potlačujeme a na základě sekundárních (hněv, žárlivost, smutek) jednáme, což není ono na cestě k pravému Já, samozřejmě. Pak jsou ještě skrytější terciární pocity (převzaté za někoho z předků), ty ovlivňují naše rozhodování taky velice často. Všechny tyto pocity zpětně poznáme tak, že když je následujeme nejsme šťastni, nejsme v harmonii a u prvních dvou také nemáme klid mysli. Vidíme, že dostat se ke skutečným meta pocitům, pohybům Duše, Já, není tak jednoduché. To vyžaduje cvičení hlubšího vnímání v klidu mysli a rozlišování, odkud pocity přicházejí, a také ostré pozorování, kam mě To vlastně vede! Co mi Realita ukazuje, na co odpovídá!
Hovořilo se, že jakou máme náladu, myšlenky, to pak zažíváme a vidíme v druhých. Jak rychle změnit náladu? Nahodit přiblblý úsměv a podívat se do zrcadla. Okamžitě spontánní smích - a jsme vyčištěni.

Hudba snů, Paolo Avanzo

17. dubna 2012 v 10:40 | Slunce Arunáčaly |  Meditace
V pondělí večer jsme zažili spolu s Radkem, Evou, Janičkou a Izou neskutečný zážitek při koncertu - spíš předávání nejvyšší energie prostřednictvím hudby - Paola Avanza z Itálie na sitár a tampuru. Takový koncert jsem ještě nezažil, neuvěřitelný zážitek a vnitřní okamžitá transformace - samozřejmě každý podle své otevřenosti a naladění - Dnes od 17h je v Bohumíně v centru Maryška, někde na náměstí (není to v programu), bude to hluboký transformační proces skrz hudbu a prozpívávání čaker. Pochopil jsem, že kytara je jenom energetické kvalitativní snížení sitáru, stejně jako západní kultura energeticky silně poklesla oproti východní. Zjednodušila se, zrychlila a ztratila vnitřní sílu, která se přenáší z duše do duše při setkání s Paolem a jeho hudbou. Tóny zněly symbolicky v kamenném sklepení Jablunkovského muzea, jak příznačné... Program si najdete na Samadhi-joga.cz, ale ten Bohumín tam není! Pátek, 20.4. - Ostrava, Centrum Harmonie, Na jízdárně 18 od 18h. Víkend má v Ostravě seminář, bude to darda a hluboká vnitřní transformace. Samozřejmě, že také pobýval na Arunáčale a pěkně jsme si o tom povykládali, nádherné a nečekané souznění. Jenom jsem v Po věděl, že tam musíme jít, a to, co jsme zažili překonalo naše očekávání!!! Janička říkala, "propadla jsem se dovnitř jako u Brahmama."

Marcelka o dětech

14. dubna 2012 v 21:13 | Slunce Arunáčaly |  Marcelka
Třetí setkání ve Frýdku jsem nazval o dětech. Padlo na ně nejvíce otázek. Vidíme, že se rodí silné osobnosti, které znají svůj záměr a nechtějí se moc nechat lámat a manipulovat. Když jim řekneme "ne", tak spustí pořádný rámus. Ještě i dnes si rodiče myslí, že děti musí poslouchat a zlomí je. Namísto toho bychom si měli všímat toho, co nám ukazují a co jim skutečně chybí. Hodně se třeba vztekají, protože ukazují naši vlastní potlačenou zlost. Léčme tedy sebe, zaměřme se na sebe a netrapme děti tím, že je nutíme své chování měnit. Když sebe vyléčíme, děti se "vyléčí" automaticky. Co ale dělat s jejich vztekem? Zachovat klid a trpělivost, nereagovat na to a dítě se po chvíli, někdy pravda delší, uklidní. Žádá si to sebevýcvik v trpělivosti a vzdávání se svých představ a plánů! Dobře to znám s šestiletou dcerou. Padla zde zmínka o pevném sevření (kniha Pevné sevření, Bert Hellinger a česká autorka, zapomněl jsem jméno), kdy dítě pevně sevřete, ale bez emocí, aby se nemohlo hýbat a držíte, dokud se nezklidní a dokonce neusne. Jde o léčbu traumatu z porodu, kdy se dítě muselo prodrat úzkým tunelem bez možnosti pohybu a v tom sevření si to prožije znovu a osvobodí se. Je zajímavé, že Marcelka na to přišla spontánně, aniž by znala Hellingera, či onu českou terapeutku. Marcelka: "Dítě bojuje, aby se dostalo ze sevření, a tím si vybije vztek." Pak na to úplně zapomene a řekne, "babi, řekni mi pohádku," a je jako vyměněné.
Příběh: "Jednou jsem se dívala z okna, jak venku běhá chlapec po takové haldě v šortkách a krátkém rukávu. Byly tři stupně. Říkala jsem si, co je to za nezodpovědnou matku a šla ven. A to byl můj Radánek! A nikdy nebyl nemocný. A když je dítě nachlazené, no tak ať, taky se potřebuje vyčistit." Jenže nám se nechce trávit nemoc s dítětem, tak jej nutíme... A pak je zase méně odolné...
Děti potřebují pozornost, podporu a lásku a nepotřebují tolik věcí, kterými rodiče často nahrazují svůj nedostatek času a pozornosti pro dítě.
Hodně se hovořilo o strachu. Jeden muž se ptal: "Dobře, budu žít beze strachu, s odvahou, v přítomnosti a přijde nějaký hotentot a napadne mě sekyrkou." To je nepochopení celého principu. Přitahujeme si události, které jsou podobné našim emocím a myšlenkám, takže, pokud by se "hotentot" objevil, znamenalo by to, že máš ještě silné strachy a silnou nezpracovanou agresivitu. Otázky pokračovaly ve smyslu proč sebepoznání? Odpovědi (volně přepisováno): Protože, pak už nepoužíváš mysl, která je založena na zkušenostech z minulosti, ale Srdce, které v danou chvíli ví nejlépe, co udělat a my to uděláme bez přemýšlení a je to vždy nejlepší řešení. Marcelka: "Otevřeme si vlastní vnitřní knihovnu a už nepotřebujeme žádného vnějšího učitele. Informace nám přicházejí přímo z této knihovny a jsou vždy správné a přesné. Protože Srdce, které není zde v hrudi, ale všude, jen se tady symbolicky ukazuje na střed hrudi, zná pravdu v přítomném okamžiku a mysl je vždy mimo tento přítomný okamžik."
Co tedy se strachem a hněvem a egem? Marci: "Začít jej také milovat a udělat si z něj přítele. Protože, co je strach anebo ego? Je to také božská energie, kterou ale použila naše mysl a předložila všechny ty fantastické představy, když ji nenasloucháte a nerozvíjíte její myšlenky, tak co je strach? Jenom energie, která se vrátí do svého božského, tedy čistého původu. Stejné je to s egem, i to je Bůh, který se na sebe zapomněl. Když s ním přestanete bojovat a odsuzovat jej, prostě si jej uvědomujete a přijímáte takové, jaké je, tak ono také pochopí a samo se vzdá, ono chce také pochopení. A najednou se z ega stane Božské Já. Vždy jím bylo, jen na to zapomnělo." Chce to neustálé uvědomování a cvičení pozornosti, aby nás mysl přestala unášet.
Jedna žena dodala, že když si držíme svoje strachy, tak to vyvolává nemoci. Marci: "To je pravda, ale když příliš přemýšlíme o zdraví těla, tak je zatím také strach." A smích.

Závěrečná tichá meditace. To je vždy třešnička na dortu, veliká zralá třešeň! Ticho, přítomnost a rozpínající se vnitřní Já.

A po setkání se vždy dějí věci... tzv se čistí karma. Tj. odcházejí staré energie. To hlavně na začátku a uprostřed přerodu od ztotožnění s egem (já jsem toto tělo, já jsem tato osoba) k Nadjá, neboli Já neboli Duši. Bolesti hlavy, pocity ůnavy, nevole, objevení starých zasutých pocitů, které nás sžírají, nenadálé konflikty apod. Marcelka: To je úžasné, radujte se z toho, že to vidíte a že to může odejít." Můžete si tak uvědomit, co je ještě uvnitř vás. Jen to neživte znovu negativním myšlením a ono se to postupně rozpustí. Později je to víc o prožívání Přítomnosti a rozvíjení intuice a pocitu rozšiřování svého Já spojené s intenzivním pocitem čisté energie uvnitř atd.
13.4.12. Frýdek, 71 lidí.

Velikonoce

11. dubna 2012 v 15:06 | Slunce Arunáčaly |  Cesta poznání
Velikonoce byly hluboce duchovní a hory a koupání jsme spojili s krásným prožitkem Jednoty u Miroslava ve Višňovém. Hned bylo veselo, jak na stezce sebepoznání má být: "Času mám tolko, že keby aj peniazí bylo tolko..." Nesl jsem s sebou veliký karabáč na Silvinku. Janička: "Ale odpoledne bijou ženy muže, ne?" A Mirek: "Ženy mužou bijů celý rok, nielen 'odpoledne'." Smích. Pak přišla řeč na "nový objev" na poli sebepoznání. Mirek se Silvou jezdí za devadesátjedna letým pánem, který sebepoznání v sobě odhalil za těžkého komunistického kriminálu v uranových dolech. Seděl tam 16 let, rok vkuse na samotce v temnotě a "von vyšel osvietěný a komustom sa vrelo poďakoval". Poznal tam sebe a vyšel šťastný. Také ho kriminál téměř naučil pránické výživě. Naučil se vyjít s kousíčkem krajíce chleba na týden. Dodnes jí velice málo a po oznámení, že je zde jakýsi Francouz, který nejí vůbec, začíná zkoušet pránickou výživu. V devadesáti jedna letech, po těžkém kriminále a následné rakovině je čilý, pracuje na zahrádce a plně zdravý. Spojili jsme se mentálně. Blesk světla mnou projel takový, že jsem to ještě nezažil a smích, smích a smích uvnitř následoval. Veliká Duše, která nám přišla na Zem ukázat, jaké máme schopnosti a necháváme je ležet ladem!!! Úžasné setkání, které nabijí energií, ale také vždy obohacuje novým poznáním a pochopením. Je třeba překročit představu osobního Boha a podívat se pořádně na svůj život a naučit se v něm číst. Číst v tom, jak si jej sami vytváříme a pracně hledáme Božské, které překrýváme sami v sobě. Pořád se dívat do zrcadla svého života a konečně v něm to Božské spatřit tím, že přestaneme něco vytěsňovat a jiné si stále držet. Právě toto překrývá pravou (Božskou) přirozenost v nás. Onen starý přítel, který si uložil tak tvrdé podmínky, aby vyšel na světlo a zářil čistý, na toto silně upozorňuje! A Janička: "Taková bytost a tak tvrdou karmu měla." Smích. Naopak. Jen zářivá čistá Bytost s mocnými zkušenostmi si je schopna uložit tak tvrdé podmínky, aby ukázala druhým, jaké možnosti a schopnosti v nich dřímají, a také aby se očistila z diktátu mysli ráz naráz a bezezbytku, protože každý kdo přijde na Zem se nejprve ponoří do závoje mysli. Kdyby byl opravdu karmicky zatížen, tak buď nepřežije anebo vyjde ven a bude zahořklý a do konce života bojovat s komunisty. On vyšel jako vítěz, volný. A sděluje, jak seděl nad kousíčkem chleba - každý z vězňů na samotce se na svůj příděl ihned vrhnul a zbytek týdne mučivě hladověl - a náš přítel nad svým chlebem meditoval: "Tak kdo je tu pánem, ty (tělo) anebo já (vědomí) a uždíbl kousíček a dal ústům. Na každý den si ponech maličký kousíček krajíčku a dlouhou dobu jej žvýkal a převaloval v ústech:" To mu zůstalo. Na den si vezme trošku rýže a dlouho jí. Vyzařuje naprostý klid, mír a přítomnost. Už jenom slyšet o něm nás zasáhlo. A co ještě? Poselství starého přítele: "Chcete pomáhat a neznáte svoje Já. Nejprve se snažte poznat svoje Já, a tím i smysl vašeho života, váš konkrétní záměr pro život na zemi, protože každý jste jedinečný a každý máte na Zemi jiné poslání. Nejprve musíte poznat sebe a své poslání, a pak bude mít vaše pomáhání a veškerá činnost smysl." Tak tak, je zjevné, že pomáhající nevědomý vždý pomáhá jen proto, že mu samotnému to pomáhá... Nejdůležitější je poznat sebe a ne investovat spoustu času do zbytečností. Při takových setkáních, s vědomými lidmi, najednou uvnitř vše důležité víte!
Připomněl jsem si svého tatínka, který tam seděl deset let a vyšel s naprostým klidem a zářícím optimismem, který mi předal. Možná, že se znali. Také oba dostali provaz, a nakonec (jistě rozhodnutím vyšších sil) přítel doživotí a vyšel po 16ti letech a můj tatínek 20 let a vyšel po deseti. Inu, je vidět, že velcí duchové si zpravidla nevybírají hladkou cestu na Zemi. Co jsou proti tomu naše běžné starosti... Proto i můj otec si starosti nikdy nedělal a byl vždy, jak jsem jej znal, prodchnut naprostou důvěrou v Život i sebe.
Vysílám vděčnost Životu, svému tatínkovi, starému příteli a všem, co se nebáli těžkých podmínek!
Z mého srdce do vašeho!

S Marcelkou v Karviné

11. dubna 2012 v 9:00 | Slunce Arunáčaly |  SEMINÁŘE

SETKÁNÍ S OSVÍCENOU BYTOSTÍ,

S MARCELKOU Z HOR

PÁTEK 20. 4. 2012 v 17.00 hodin

Místo konání: Kulturní středisko, KARVINÁ-RÁJ,

KOSMONAUTŮ č. 842


Přijďte sdílet. Setkání plné otázek a odpovědí.

Je možno se ptát na cokoliv, nebo jen tak pobýt společně v energiích světla.

Cena: 150,- Kč
Případné dotazy: Irena Štrbová, tel. 737 557 686


Foto dne: s Marcelkou 16.3.

8. dubna 2012 v 15:01 | Slunce Arunáčaly |  Marcelka

Z tváří lze číst, jak se sálem rozpíná Duch Marcelky. ZUŠ, F-M, 16.3. 2012

Pránická výživa s Jasmuheen

8. dubna 2012 v 13:21 | Jasmuheen |  Pránická výživa
Jasmuheen o esenci Já jsem:
"Jednou z nejkrásnějších cest plných vnitřního naplnění, na kterou se duše zakotvená
ve sféře duality může vydat, je uvědomění si vlastní esence Já jsem, obnovení spojení
s ní a dokonalá jednota s tím, co někteří nazývají Monáda a co jsem já dříve nazývala
Božství v nás. S pomocí Jednoty vědomí můžeme cítit a vnímat všudypřítomnost této
esence, která je v nás i okolo nás, je součástí samotného přediva stvoření - je totiž
základní frekvencí života. Je schopná nás vyživovat nejen fyzicky skrze plynoucí
kosmickou mikro-stravu, ale také nás propojit s rytmem vnitřního míru a uspokojení,
který nás navždy promění. Její dary jsou nekonečné. Její schopnost milovat, vést, léčit
a dokonale nás vyživovat je přirozená a hluboká. Každému je odhalena v pravý čas a
pravým způsobem jakmile se s její vibrací srovná proudění energie v nás a kolem nás.
Zároveň však od ní nejsme nikdy odděleni, je s námi stále a mění se jen objem, síla
nebo jemnost jejího toku. To vše můžeme ovládat pomocí pochopení pravé a řídící
podstaty."

Poté, co se naučila žít z vesmírné energie, strávila tato úžasná Australanka poslední
dvě desetiletí sdílením svých vědomostí s bezpočtem ostatních, stejně naladěných lidí.
Její přednášky a semináře jsou inspirací pro mnohé, mimo jiné, i pro známého
francouzského breathariána Henriho Monforta. Do Prahy zavítá Jasmuheen v rámci
celosvětového turné na téma Esence - vědomí Jednoty a dary esence Já jsem.

Kdy: 1.6.2012 od 18.00
Kde: Kulturní centrum Vltavská
Cena v předprodeji: 550,- Kč
Cena na místě: 600,- Kč
Předprodej:
v síti Ticketportal
www.vstupenkov.cz
KC Vltavská
Barevný svět, Gorazdova 18, Praha 2
Mezinárodně uznávaná autorka a vedoucí badatelka
pranické výživy, umělkyně, hudebnice a přednášející o žití
a životě z prány - Jasmuheen - přijíždí do Prahy.
Na přednášku navazuje dvoudenní seminář v areálu Břevnovského kláštera. Vzhledem

Aprílová Morávka, Problémy jsou umělé zastavení energie.

5. dubna 2012 v 15:56 | Slunce Arunáčaly |  Marcelka
První víkendové setkání s Marcelkou na Morávce ukázalo nový směr pro vnitřní růst v roce 2012. V naprosté přirozenosti, bez předem připraveného programu a umělé disciplíny, ve spontánní atmosféře přítomného okamžiku probíhal intenzivní seminář a individuální proces odhalování sama sebe, vedený vnitřním řádem, o kterém nebylo třeba hovořit. Výborné a levné ubytování a skvělá vegetariánská strava v Penzionu U přehrady. Ticho a mír okolní jarní krajiny. Čtyřicet účastníků včetně několika dětí, vše zapadalo do harmonie a vše obohacovalo.


Dostávali jsme se do hloubky vlaszního procesu otevírání a většina procházela silným čištěním, aniž by probíhala formální mentální cvičení. Ráno se samozřejmě cvičilo fyzicky i psychicky s Romkem. Hodinová sestava z Jógy v denním životě a oční jóga podle Tichanovského daly zabrat i zkušeným borcům. Sezení probíhala formou otázek a odpovědí a byla prokládána příběhy neboť příběhy hovoří k duši přímo. Končilo se vždy kratší či delší meditací. Vše spělo do jediného bodu - Přítomnosti. Dokonce proběhla i jedna konstelace na ukázku. V této energii a účasti bylo snadné pracovat, byli jsme hladce vedeni k řešení.Ráno a večer probíhaly soukromé konzultace na pokoji. Nezapomenutelné byly meditace smíchu. Vlastně smích byl ústřední postavou celého průběhu, přestože si každý procházel vlastním procesem, čištěním. Děti běhaly po sále anebo si tiše hrály, a tak se přirozeně podílely na společné tvorbě atmosféry. Nikdo nikoho nemusel utišovat či ukázňovat, nikdo se nemohl cítit rušen. Tak nádherně nás vedl a učil Vnitřní Řád. A zase padaly nejčastější informace: "Dělej, co cítíš ty, sama/sám. Meditace je, že si uvědomuješ, při tom, co děláš, sebe, to, co si uvědomuje. Nechávej plynout, nezasahuj, pokud to necítíš. Nechej věci, ať se samy vyvinou. Problémy vytváří mysl, když se naše představy dostávají do rozporu s realitou. My se pak snažíme změnit realitu, ne představy o ní. To zastavuje přirozený proud energie a způsobuje napětí. Něco si chceme podržet a jiného zase zbavit. Nedovedem ještě zcela přijímat. Cesta je odevzdat svoji osobní vůli Životu, který sní tento sen, jehož jsme součástí." Je to ovšem veliké umění anebo taky čistá přirozenost, protože to nemá nic společného s životní pasivitou. Vědomí je velmi aktivní...intenzivní.

Už nyní se těšíme na další celodenní setkání 28.5., potom v červenci někde v Dobré a víkend na Morávce koncem října. Přesné informace přijdou včas.

Nejbližší setkání: Pá, 13.4. 18h, ZUŠ, Frýdek (-Místek). Kostíkovo nám. 637

Konstelace a meditace v Českém Těšíně

3. dubna 2012 v 11:47 | Slunce Arunáčaly |  SEMINÁŘE


SYSTEMICKÉ KONSTELACE

A LÉČEBNÉ MEDITACE


Léčení rodinných a partnerských vztahů, zdraví a objevování jejich příčin pomocí moderní terapeutické metody Berta Hellingera systemické konstelace a praktická ukázka léčebných meditací podle Hellingera, které si můžete dělat doma.
Přednášející: Systemický terapeut Rostislav Tomanec

Od dospívání procházel jógou, meditacemi, tréninkem systemických konstelací a sebepoznávacími semináři u Bhagata J. Zeilhofera, Johna Hawkena a Berta Hellingerastředa 11.4.2012 v 18h

Dobrá čajovna, Český Těšín, Střelniční 18

Vstupné: 50 Kč


Co je zdraví? A co je nemoc? Kdo je nemocný nebo spíš, co v nás je nemocné? Jsme to my? Anebo je to naše myšlení, naše vnímání reality a následně onemocní naše tělo? Přebíráme něco z rodinného systému, co bylo nemocné, nezdravé a chce být skrze nás vyléčeno? Přebíráme za někoho pocit viny? Cítíme se v hloubce vinni a odpykáváme vinu nemocí? Porušujeme řády anebo přebíráme zodpovědnost za porušování řádu v našem rodinném systému? Co nebo koho se snažíme vyloučit, aby se k nám musel vracet skrz nemoc těla? Duše k nám hovoří přes tělo. Chceme ji naslouchat anebo ji zatlačujeme do nevědomí, odkud nás vede pomocí nemoci jako poslední možnost? Jak se chováme k nemoci? Chceme ji také vyloučit anebo jí věnujeme pozornost a učíme se chápat, kam nás vede? Pokud si nepoložíme tyto otázky, jakou šanci máme na zdraví, na úplné zdraví? Nejprve je nutné změnit nemocné myšlení, pak se může objevit léčení a zdraví jako přítomnost energie duše v našem těle. Zdraví je jednota, vše u mě může nalézt své místo, nemoc těla je duševní nejednota, něco je odmítáno, něco je vylučováno, jako později nemoc. Nový přístup k nemocem a vyléčení nám ukazuje metoda systemických konstelací.

Na cestě ke zdraví půjdeme společně k naší duši pomocí LÉČIVÉ MEDITACE. Budeme společně přijímat, co bylo vylučováno a hledat cestu k míru sami se sebou