Červen 2012

Sobotní konstelace

21. června 2012 v 11:08 | Slunce Arunáčaly |  SEMINÁŘE
Rodinné a systemické konstelace a Sebepoznání, So, 23.6. od 9h do 17h, Oldřichovice 522

Na den Cauac = Svoboda Mayského kalendáře. Moudrý člověk se cítí stále sv obodnější azbavený omezujících myšlenek a pocitů, ví, žepocit oddělení je jednou velkou iluzí.
Konstelace nádherně dovolují prožít zážitek Jednoty, ale nejprve musíme uvolnit svoji energii ze zápletek v rodinném systému skrz přijetí, úctu a vděčnost. Pak síly, které nás dosud brzdily na naší cestě, nás začínají podporovat a milovat.
Přihlášky: rtomanec@seznam.cz, M:736205756
Jídlo vlastní a zdravé jógové se dává na společnou tabuli. Cena: 500Kč, 300 kč bez vlastní konstelace

Semináře a meditace s Marcelkou

13. června 2012 v 11:43 | Slunce Arunáčaly |  Cesta poznání

Marcelka

Seminář Poznávání Sama Sebe

Kdo jsem JÁ ?Kdy: 28.července,,,15.září,,,18.listopadu,,,29.prosince 2012

jednodenní

Čas: 8,30 --- 22,00

Cena: 300,-


Kde: Základní škola Dobrá u Frýdku -Místku

Kristova cesta Sebepoznání

11. června 2012 v 11:58 | Kumránské svitky

Kumránské svitky

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě.
Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích.
Celé jsou zaznamenány v takzvaných Kumránských svitcích, jež byly nalezeny
v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století…


PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ
Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:

Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum.

Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?


Usmál se a řekl:
Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.


Jaký je smysl života?

Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Váš život je součástí historie Vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.


Proč nás pronásleduje neštěstí?

Co jste zaseli, to také sklízíte.
Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.
Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
Ať bohatství není vaším prokletím.

Jak přemoci neštěstí?
Neodsuzujte se.
Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.
Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.


Jak dosáhneme štěstí?
Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.
Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
Šťastní jsou ti, kdo hledají.
Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.
Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
Šťastní jsou ti, kdo milují.
Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
Šťastní jsou ti, kdo tvoří.
Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.
Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.


V čem je tajemství hojnosti?

Váš život je nejcennější šperk v klenotnici Boha.
Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.


Jak žít ve světle?

Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
Člověk je zárodek Slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.


Jak dosáhnout harmonie?

Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do Světa něco nového.
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.


Jak dosáhnout dokonalého života?


Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
Nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu.
Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.


Jaká je podstata reality?

,,Já" je jméno Věčnosti.
Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
Když najdete odpověď na otázku; ,,Kdo jsem?", odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.


A podíval se na všechny s láskou a dodal:


"Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou."

Zážitek spontánní radosti

8. června 2012 v 12:43 | Život v přítomnosti

Na Koštúrách je to vždy hluboký zážitek "neosobní zkušenosti"...:-)...a smích.... Bytí-Vědomí se prostě jen směje, cha, cha, cháááá!

Nejbližší setkání s Marcelkou: Dnes, 8.6.17h, Karviná- Ráj, Kulturní středisko, Kosmonautů 842, 15.6. 18h, ZUŠ Frýdek Místek, Kostíkovo náměstí. 21.7. 10h, výlet na hory s Marcelkou, sraz - parkoviště na konečné Komorní Lhotka, cesta údolím Ráztoky na Kotař.

Neosobní zkušenost...

8. června 2012 v 12:01 | Jakub Konečný |  Cesta poznání

Neosobní zkušenost osobní nezkušenosti ..

(Moc pěkný článek jednoho starého mladého přítele o tom, jak fungujeme, jak vytváříme pojetí o sobě, svou realitu a jak poznat a hlavně žít TO, KDO JSME! Inspirován Krišnamurtim, Minaříkem, kvantovou fyzikou atd., pozn. Slunce Arunáčaly)


Chtěl bych vás všechny co nejsrdečněji poZdravit.. :) Píši tento článek, netuším však o čem mohl by býti.. aneb jakou barvu má zrcadlo, pokud před ním ..nic není ??
Konečně,, bude tedy o NIČEM, a to nenáhodou! O tom, čemu v našich životech přiKládáme pramálo pozornosti a žádoucího prostoru. Co tedy v srdcích a hlavách svých tříMáme nejčastěji? Jsou to ze sta procent konkrétní pojmy, osobní dojmy a našich metabolických procesů výsledné průjmy.. jinými slovy je naše vědomí neuStále fixováno. Ať tím či oním směrem zíráme na svět a denodenně se ve víru své osobní důležitosti znovu utvrzujeme ve správnosti výkladu jednotlivých životních zkušenostíí.
"Není třeba hledat pravdu, stačí nelpět na názorech.." Zenové přísloví

= názor, myšleno zosobněné nazírání reality konkrétním úhlem pohledu, ať jakýmkoli směrem, je vždy omezený! Pravda jako taková má univerzální platnost a nelze ji proto vztahovat k žádné situaci či osobě. Je potřeba nechat rozplynout veškeré před-stavy a ponořit se bezestrachu do stavu bytí jako takového. Otevřeně a spontánně. Do neomezeně absolutního prožitku prázDNA . Neb MY jsme svět !
Většina lidí totiž hledá jistotu. Chceme si být jistí. Jako své autority stanovujeme ty, kteří nám tuto jistotu nabízí a sLibují. Uctíváme je, neboť nám nabízí jistotu, ke které může naše mysl přiLnout a ve které se může cítit bezpečná. Toužíme tu jistotu získat, abysme potom mohli žít poDle ní a abysme se skrze ni mohli rozHodovat.(Politika, Věda, Zákony, Náboženství,..) Avšak v takovém hledání jistoty se rodí strach z nezískání a strach ze ztráty..
A tímto způsobem činíme ze života školu, ve které se neučíme, jak žít, ale jak si být jistí. Život je pro nás procesem hromadění a ne otázkou žití. Představa zisku, která život rozděluje na minulost, přítomnost a budoucnost, je neustále přítomna v našich myslích. Tam, kde se však nachází představa hromadění a zisku, musí existovat také pocit času, a proto neúplnost v žití. Pokud neustále vzhlížíme k budoucímu zisku a naplnění v budoucnosti, od které si slibujeme nějaké výhody, nějaký rozvoj, větší sílu, či opakování zážitků z minulosti, pak musí být naše žití v přítomnosti neúplné. A z toho všeho se rodí pokusy o neustálé přizpůsobení se určitým společenským podMínkám, určitým etickým a morálním požadavkům, rozvíjení charakteru a pěstování identity. Pokud se nad tím skutečně zamyslíme, pak jsou všechny tyto normy a požadavky pouhé masky, z jejichž pozadí skrze odpor jednáme..

Pro většinu lidí je myšlení pouhou reakcí. Pokud je však pouhou reakcí, tak už to není myšlení, protože není kreativní. Většina lidí, kteří říkají, že myslí, pouze slepě následuje své reakce; mají určité normy a určité představy, podle kterých jednají. Tyto mají uloženy ve své paměti a když říkají, že myslí, tak pouze následují tyto vzpomínky. Takové napodobování není myšlením; je to pouhá reakce, pouhý odraz. Tímto způsobem rozdělují své životy na tři rozdílné části: myšlení, cítění a jednání. Opravdové myšlení existuje jen tehdy, až objevíme opravdový význam těchto norem, těchto předsudků a zdánlivých jistot. Když toto pochopíte, tak nebudete činit rozdíl mezi myšlením, cítěním a jednáním, které jsou žitím samotným. Mysl a srdce jsou samy v sobě úplné.
Ve skutečné pozornosti není žádné rozDělení, žádné rozptylování, a jen skrze takovou pozornost mohu poznat sebe sama, aniž bych přitom hromadil poznatky. Znalost sebe sama není něco, co by se dalo hromadit. Sebe sama je třeba obevovat z okamžiku na okaMžik. A abych mohl obJevovat, tak nesmím nic hromadit, nesmím se k ničemu vzTAHovat. Pokud se budu snažit hromadit znalost sebe sama, pak bude veškeré mé další chápání diktováno tímto nahromaděním, a proto opravdové chápání zanikne..
Za hranice veškerého podMínění se lze dostat pouze skrze bdělost, v níž bude totální pozornost. V takové totální pozornosti nebude nikdo, kdo bych chtěl cokoliv měnit, nebude v ní žádný cenzor, žádná entita, která by říkala, že něco musí být jinak. To znamená, že musí dojít k naprostému zániku prožívajícího. Nesmí existovat žádný prožívající, který by chtěl cokoliv hromadit. Toto je velmi důležité poChopit. Je to stejné, jako když prožijeme něco krásného - oblohu zapálenou večerním sluncem, tanec listů na stromě, odraz měsíce na vodní hladině, či cokoliv jiného - naše mysl se to okamžitě snaží zachytit, udržet a uchovat si to, a pak to uctívat a vracet se k tomu. Pak budeme toužit po opakování tohoto zážitku. A touha po opakování minulosti nevyhnutelně plodí uTrpení.
Je možné ocitnout se ve stavu prožívání bez prožívajícího? Chápete, co mám na mysli? Může má mysl prožívat ošklivost, krásu či cokoliv představitelného, aniž by v sobě měla entitu, která by říkala: "to prožívám Já"? Protože tuto Pravdu, tuto Nezměrnost je možné prožít jen tehdy, když nebude existovat žádný prožívající. Prožívající je entitou, která poznává a rozpoznává na základě své podmíněné paměti. Pokud budu schopen poznávat a rozpoznávat pravdu jen skrze to, co už jsem jednou prožil, co už jsem jednou poznal, pak to nebude moci být Pravda. Krása Pravdy se nachází v tom, že neosobně a bezčasově spočívá v Neznámu.
Zdroj: Jiddu Krishnamurti
/ Obrazy Petry Hruškové je možno zakoupit ;)
Jakub Konečný

Přednáška: Rodinné konstelace a Sebepoznání

1. června 2012 v 11:51 | Slunce Arunáčaly |  Cesta poznání
Přednáška: Rodinné konstelace a Sebepoznání, cesta k vlastní energii, jak ji objevit a jak ji žít. Ćajovna V pohodě, Třinec Terasa, středa, 20. června, 18h.
Vycházíme z práce Berta Hellingera a propojujeme ji obloukem s cestou k Sobě "Kdo jsem Já" Ramany Maharšiho
O tom, jak nás ovlivňují nevyřešené rodinné vztahy, jak nás stále vracejí zpět tak, že nemůžeme poznat a žít svou přirozenou energii. Ukázky hledání řešení skrz respekt a úctu, prožitek léčení vztahů a prožitek vlastního uvolnění a vlastní energie při nalezení léčivého řešení.
30 Kč
www.cajovnavpohode.cz