Leden 2014

Léčivá síla meditace, Ne, 9.2.

31. ledna 2014 v 9:38 | Slunce Arunáčaly a Hory |  Meditace
Seminář Léčivá síla meditace je přesunutý na Ne, 9.2. 9,30h, Oldřichovice 522

Info viz. níže.

Léčivá síla meditace, článek

29. ledna 2014 v 12:43 | Slunce Arunáčaly a Hory |  Meditace
Léčivá síla meditace
Inspirace mi chodí v meditacích v horách. Tady vznikla Léčivá síla hor i Léčivá síla partnerství. Po napsání těchto článků i uspořádání seminářů, jsem stále cítil, že něco chybí a v mysli mi znělo Léčivá síla meditace. Znovu jsem si došel do hor pro inspiraci a nyní vám chybějící dílek předkládám. A kdy je síla meditace léčivá? Když je spojena s polem vědomí, jste uvolněni a pozorni sami k sobě, ke svému vědomí a jen si uvědomujete to, co je, aniž byste něco někam tlačili.

A kdy jste s ním spojeni? Když jste uvolnění, relaxovaní a bdělí v uvědomování. Během vědomého uvědomování se spojujete s vlastním vědomím. Vědomí je nejvyšší silou, která existuje, přesto ji stále více méně přehlížíme a hledáme jiné "zázračné" metody. Ta síla je zde pořád přítomna. Tajemství leží v pozornosti. Je to tak obyčejné, že ji běžně člověk přehlíží, aby hledal něco lepšího, úžasnějšího. A na tuto dobrodružnou cestu hledání vně sebe sama, které končí v pasti nežádoucích emocí, jsme svoji myslí i smysly neustále voláni. Je to tak jednoduché a okamžitě "úspěšné", že člověk těžko odolává. Postupně si na sebe uplete bič s návyků nebo lépe zlozvyků, které se na této cestě k smyslovým zážitkům vytvářejí neobyčejně lehce i rychle. Samozřejmě naše "emocionální já", část naší psychiky, nás tlačí k prožívání okamžitých emocí bez ohledu na dlouhodobé následky.
Zatímco cesta pozornosti je velmi nenápadná a tichá. Na začátku většinou ani nepřináší zvláštní potěšení, ale také ne důsledky, jako je tom u smyslových zážitků. Její kouzlo je zahaleno mlžným oparem, který odradí liknavé zvědavce a posílá je zpátky do vězení zážitků emocionálního světa. Kdo má však hlubší důvěru ve správnost tohoto klíče, k pozornosti, pokladnici lidského štěstí, nezalekne se, ani neopovrhne mlhou a pokračuje vytrvale dál. Tomu se pomaličku začínají poklady otevírat.

Zaprvé začne zjišťovat, že v sobě cítí více míru i pocitu štěstí, aniž by musel zažívat nějaké výrazné emoce. Pomaličku také poznává, že život a události v něm reagují na jeho vnitřní změnu a jsou k němu také míruplnější a ohleduplnější, a proto ještě s větším nadšením pokračuje dál. Tady ovšem často narážíme na další oponu, v podobě našich stínů. Ty je těžší překonat, neboť vytvářejí dojem, že jdeme zpátky, že sestupujeme a věci nám padají z rukou a s nimi často ztrácíme i klíč, naši pozornost. Kdo se však ani tady nezalekne a věří své pouhé pozornosti, zjišťuje dále, že sice se okolnosti života přestávají dařit jako dřív, ale vnitřní radosti se to překvapivě moc nedotýká, a tak se pomaličku přestává bát a starat a znovu pokračuje dál. Radost i mír jsou ihned větší a milý vytrvalý poutník na cestě dovnitř svého vědomí, svého já, najednou znovu objevuje, že se mu život začíná víc dařit, že je k němu shovívavější a laskavější než dřív. Tady už pochybnosti zpravidla končí. A překvapivě tím končí nebo se výrazně zmenšují i vnější problémy. I starosti s nimi jsou mnohem, mnohem menší. Tady se začíná pokladnice našeho vědomí otevírat a vydávat pomaličku své klenoty. Náš poutník to chce sdělit druhým, ale ostatní vidí většinou jen mlhu a stíny, takže se vracejí ke svým osvědčeným žádostem a připoutanostem a znovu věří, že naleznou nějaký nový návyk, věc nebo životní cestu, která je učiní konečně šťastnými a dál neví, že bez pozornosti, jak může?

Mezitím náš poutník s hůlkou své pozornosti na cestě vědomím putuje stejným světem dál, ale vidí docela jiné věci. Vidí stejné věci, ale docela jinak. Je radostný, spokojený víc a víc z nových a nových objevů, ačkoliv nemůže říci jakých, neboť nejsou každému zřejmé a viditelné, přestože se nijak neskrývají. Nacházejí se právě uprostřed všech těch věcí, lidí i událostí, ale skoro nikdo nemá schopnost je vidět, nikdo nemá vycvičenou a rozšířenou pozornost, aby je byl schopen vidět. Poutník na cestě léčivé meditace zjišťuje s překvapením, že jeho mysl se uklidňuje víc a víc, aniž by ji věnoval tolik pozornosti jako dřív, když usiloval o její zastavení, a možná právě proto. Věnuje se dál své pozornosti. A život se pomalu stává jaksi čistší a průzračnější a také jednodušší. Přestává být složitý. Těžkosti jsou dál, ale nějak nejsou stejně těžké, stávají se lehčími a lehčími. Přitom člověk nic víc nedělá, než že se neustále vrací ke své pozornosti, více a více a také se to pro něj stává zábavnější a radostnější. Tady je najednou spokojeno i naše emocionální já a vnitřní boj ustává.
A uvnitř se stále něco děje, není to tak, že by naše nitro bylo mrtvé. Ono žije, reaguje na naše myšlenky a ustálené, nevědomé přesvědčení a podle toho se vytváří vnitřní pocity. S důvěrou, s opravdovou důvěrou, která přichází sama od sebe s ryzím poznáváním našeho nitra, se pomalu anebo i rychleji rozplývají. Opona se otevírá a za ní se objevuje skutečné jeviště světa i nás samých. Mnohem klidnější a radostnější než to smyslové, a přitom neoddělené, nýbrž prolínající a zároveň proměňující to tzv. vnější jeviště. A tak každý žije úplně v jiném světě podle povahy svého nitra, ačkoli to vypadá, že žijeme ve stejném. To je ta iluze, to je ten klam. A pak každému podle jeho zásluh. Spravedlnost je tady stoprocentní. Nikdo nic neošidí a nic si nekoupí, ani nepředběhne v řadě. Jakou kdo má pozornost a kam ji obrací, rozhoduje ve vnitřním světě o všem. Nakonec i v tom tzv. vnějším, i když to na první pohled tak nevypadá. Postupně však v očích poutníka na cestě do svého nitra vnitřní i vnější svět splývají v jedno.


Lze žít na Zemi a žít v radosti, míru i lásce. Ne sice bez bolesti, neboť bolest je učitel, ukazuje nám, kam má jít naše léčivá pozornost a co je nutné chápat jinak. Ale i tehdy je možné cítit v sobě mír i radost. Dokonce je to přirozenost člověka. Ovšem bez pozornosti obrácené do svého nitra, bez pozornosti k vlastnímu vědomí to nelze. Ale také to nelze vnímat potíráním smyslového světa a upřednostňováním toho vnitřního, jak je vidět na mnohých meditujících, kteří se běžnému životu snaží vyhnout. Naše nitro se odráží vně a vytváří zdánlivě vnější okolnosti našeho života. Jediným řešením je tedy cesta dovnitř a změna našeho vnímání, ale kde to "uvnitř" je? Sledujete svoji pozornost samotnou a díváte se do svého vědomí. Jestliže i tohle je obtížně srozumitelné. Pak jednoduše velmi pozorně sledujete nádech a výdech, ale každičký milimetr jeho cesty kamsi dovnitř těla a vydržte v tomto pozorování. Jen nádech a výdech. Vaše pozornost jde plně s dechem, splývá s ním, ani nepokulhává za ním, ani nepředbíhá, či odbíhá. A pak, co je uvnitř? Kdo jsem? Cítíte tu změnu pocitů, energie uvnitř vás? Uvnitř těla? Vždy se obracíme zároveň k tělu. Pouze si uvědomujte, co se děje v těle, jaké máte pocity, na co myslíte a zase se jenom vraťte k pozorování dechu. To je vše. Víc nic. Opona se otevírá pomaličku, musíte vytrvat, chcete- li odměny. Bez práce nejsou koláče. Ve vnitřním světě to platí dvojnásob! Někdo si to však už odpracoval v minulých životech, uchopí svoji pozornost, všimne si svého pocitu existence a je TAM, v nádheře TICHA sebe sama, v klidu prázdnoty. Nic, ale jaká úleva a pocit svobody, a volnosti a míru, který se rozlévá po celém těle i po celém osobním vědomí.
Když odhalíte svoji netělesnou podstatu, jste schopni si ji uvědomovat, tak jste uspěli, ba dokonce zvítězili v životě. Protože ten pojednou přestává být cizí, oddělený a nevyzpytatelný pro nás. Naopak, najednou se jeví blízký, příbuzný a přátelský. Svoje meditace pak zkoumáte dále, odhalujete její rozsah, rozsah sama sebe, svého nitra i světa. Je to možná nekonečná cesta objevování a poznávání, vlastně sama sebe a neustálý úžas nad vším, co se objevuje v existenci. Učíte se meditovat během hovoru, ve vztazích, práci, sportu, zábavě, přírodě, horách a všude objevujete něco nového o sobě a o vědomí samotném a neustále vás to naplňuje údivem a radostí. Ačkoli objevujete něco tak obyčejného a prostého, že to nemůžete ani nazvat žádnými vznešenými jmény, neboť není žádná věc, člověk, ani zvuk, slovo, které by tím nebylo. A střed leží přitom ve vás. Nikde jinde. Ani v jiném člověku, ani ve vesmíru, nýbrž nejprve jej musíte nalézt v sobě, a pak jej naleznete v druhých a všude. A teprve tady vám všechno do sebe zapadne a začne dávat smysl a poznáte, že všechno má v životě smysl i řád, ale zároveň si vystačí beze smyslu i řádu, jenom tak. Získáváte důvěru, čímž pociťujete v sobě víc a víc zvláštní sílu, která vás nese. Už nepotřebujete ani naději, abyste spokojeně žili, neboť i naděje vás odděluje od této vnitřní síly a spojuje se strachem. Naděje nemůže žít beze strachu, ale my ano. Neboť život se bez nich obejde. V naději už je totiž nespokojenost i obava přítomna.

Tělo a psychika se začnou víc a víc uvolňovat - to je také kritérium léčivé meditace, že se tělo i psychika uvolňují. Pokud ne, nemeditujete správně. Meditace není úsilí, meditace je konec úsilí, je to spočívání, plynutí, ovšem s plnou pozorností - a vy začnete víc a víc mládnout. Čas se prostě najednou zpomalí. Spousta nedůležitých věcí odpadá a vy máte najednou moře času. Poznáváte, že čas je také jenom myšlen, a protože se vaše myšlení zpomaluje, také čas se zpomaluje. Ale ne, že byste ztratili schopnost bystrého uvažování, to se děje jenom při přehnaných meditacích a přehnaného stažení z běžného života. Běžný i rodinný život i pracovní povinnosti jsou naopak velice důležité na cestě meditace, protože jen tak má člověk neustále dohled nad správností své cesty i názorů. Dobře prováděná meditace, skutečný vědomý život automaticky podporují vztahy v rodině, pracovní i mentální schopnosti. Ačkoli se to nemusí projevit hned a krátkodobé zhoršení může být průvodním jevem léčby, jak ostatně zdůrazňuje i přírodní medicína. Avšak v horizontu let, pokud se nezlepšují naše vztahy, nezlepšuje pocit v nás samotných, pracovní schopnosti atd., tak něco neděláme v souladu s naší vnitřní inteligencí a je dobré se s někým poradit. Vědomých lidí v této oblasti neustále přibývá, také dobrých knih, takže už člověk není bez opory, když chce, jako tomu bývalo před rokem osmdesát devět i v začátku devadesátých let.
A když si díky meditacím a vědomému myšlení a přístupu k životu zvýšíme vibrace naší vnitřní energie, prostě si nabijeme své energetické tělo vyššími vibracemi, tak pojednou anebo postupně začneme chápat, jak se vytváří svět, co je zhmotňování přání, a že svět je vlastně zcela nehmotný, apod. Život konečně začne být tím, čím je,a čím chceme, aby byl, a po jakém jsme vždy toužili. A také uvidíme, že po našem štěstí nám nikdo nešlapal, kromě nás samých, a nikdo nám nebránil v našem rozvoji, i když nám to tak připadalo, nýbrž nás každý, byť nevědomě, podporoval. "Seslal jsem vám samé anděly!" Zní moudrá věta Donalda Wealshe v jeho hovorech s Bohem pro děti.
Také při meditaci, cestě do nitra, můžete pozorovat vnitřní i vnější zvuk anebo ticho za zvuky, a také se dostanete dovnitř. Metod je spousta, ale klíč je jen jeden, vaše pozornost. Eduard Tomáš o ní napsal celé knihy. Drtikol i jeho žák Jarka Kočí sdělovali: Vyřešit tajemství pozornosti samé, obrátit pozornost na pozornost, atd. V Maharšiho instrukcích se neustále opakuje slovo, překládané do angličtiny jako "awerness", pozornost nebo-li vědomí, uvědomování. Víte, že když jste pozorní, činnost se vám daří, když ji obrátíte navíc k sobě, kdo, že si to uvědomuje?, co je vědomí?, a jen si uvědomujete to, co je, nic víc, žádné pátrání v pocitech, myšlenkách, obrazech; tak vstoupíte do nitra. Pokladnice se pomaloučku začne otevírat a vydávat svoje bohatství, nekonečné bohatství. Jedině toto považuji za bohatství, protože jak jsem poznal ve svém životě, otevření pokladnice svého nitra přináší vše: lásku, peníze, zážitky, splnění přání, o potřeby je postaráno všechno. Ale ne, že končí učení. Intuice i okolní reakce nám neustále ukazují, co nového je třeba pochopit, naučit se anebo změnit pohled. Tato škola života probíhá pořád až do úplného vyhasnutí osobnosti, jetsli je to v těle vůbec možné…

Vlastně ani nevysílám žádná přání, starám se spíše o pozornost a tichou mysl, s větším či menším úspěchem, protože tichá mysl je katalyzátorem plnění přání. Vědomí je v nás, je námi, proto zná naše potřeby i nesobecké touhy. Takže pozornost a tichá mysl vede k uskutečňování našich přirozených přání a potřeb, žádné usilování! Energie je jen třeba na čin, k akci, která se už ale sama nabízí. Žádné toužení a přemýšlení a usilování nebo vizualizovaní, to jenom brzdí projev naší přirozenosti, která ví… Konkrétní témata, cvičení, metody, praxe i zkušenosti na seminářích, nelze všechno podrobně vypsat. To nejdůležitější se stejně děje podprahově, když si sedneme v kruhu a sdílíme čas v kruhu…

Program únor, Oldřichovice, Óm Arunáčala

28. ledna 2014 v 10:31 | Slunce Arunáčaly |  SEMINÁŘE
LÉČIVÁ SÍLA MEDITACE: Neděle, 2.2. 2014, 9,30h - 18h. V chaloupce, Oldřichovice 522.

DECH - ŽIVOT - POZORNOST ... Samotné sledování dechu vás může přivést k zázrakům...

Novinka: Jak se vytvářejí NÁVYKY a hlavně ZLOZVYKY,
které NÁS STRHÁVAJÍ z naší cesty, kterou chceme jít a jak chceme žít.
Jak se vytvářejí návyky. Proč neustále selháváme, pevná vůle nestačí a jaká je TAJNÁ ZBRAŇ, která je stoprocentně účinná.
Budou sděleny klíčové kroky pro vytváření pozitivních návyků a rozpouštění zlozvyků a připoutaností.

To vše v léčivé energii kruhu, podporovaného novem.

Naučíme se nové techniky meditace a prohloubíme staré.

Meditace je vědomá pozornost. V takovém stavu vědomí nalézáme klid i energii, která léčí, inspiruje a ukazuje cestu!


Léčivá síla partnerství II, 15.2. 2014, 9,30h - 19h, v chaloupce Oldřichovice 522.

Po velmi úspěšných prvních dvou kolech, které navštívilo 34 lidí, přidávam II. díl: Zápletky a řešení.

Stavění konstelací, ukázky rodinných zápletek, které opakujeme, apod.

Klíče k prohloubení i vytvoření partnerství

Přihlašujte se včas, místa jsou omezena.
Děkuji za zájem a opět se těšíme na zajímavé a inspirativní společné prožitky!

cena: 350 Kč

Jídlo: Přineste vlastní zdravý příspěvek na společný "český" stůl.
Bližší info a přihlášky: rtomanec@seznam.cz, M:736205756
a taky facebook

ÚPLŇKOVÁ MEDITACE: 12.2. 18h - 20h. Příchod a objímání 17,30 - 18h.

Vstup: 50 Kč.

A taky samozřejmě: Pravidelné cesty do LÉČIVÝCH HOR
Viz Facebook, skupina Léčivá síla hor!


--

Nikdo nikde ...

15. ledna 2014 v 12:29 | Slunce Arunáčaly |  Marcelka
Nikdo nikde a přece smích a příběhy...

Život se dějě, nikdo jej nevlastní, není to tvůj život, ani život "boha", je to jen život. Když to poznáš, plyneš s ním v radosti a tvořivosti...


Úplňková léčivá meditace

15. ledna 2014 v 12:24 | Slunce Arunáčaly |  Meditace
Meditace po roce opět v pyramidě.
16.1. čtvrtek od 17,30 do 18h vítání, meditace objímání a smíchu a od 18h tichá meditace. Posedíme asi do 20h.
Nutné se předem přihlásit
Příspěvek je 50 Kč.

Zatopeno bude až dost..:-)LÉČIVÁ SÍLA PARTNERSTVÍ I. 18.1. 9,30h-19h, Oldřichovice 522.

Ještě se můžete hlásit. Velmi intenzivní worshop o partnerství, řádech lásky, o nás, konstelace atd...

Krásný leden v srdci - tj. znovurození!

Neživit ty vnitřní příběhy!!! Pouze si uvědomuji, co je teď! Jasné uvědomování, toť zlatý klíč k vnitřnímu i vnějším naplnění a radosti!


Ómmm Arunáčala Ómmm


Dozvuky semináře Léčivá síla meditace

13. ledna 2014 v 10:16 | Slunce Arunáčaly |  SEMINÁŘE
Léčivá síla meditace I, 11.1. I. kolo za námi a v nás. Byl jsem velmi potěšen skupinou a tvořivou energií, která se ve

skupině odehrávala, téměř všichni byli velmi aktivní, chtěli jít do cvičení, pozornosti opravdu naplno, takže se vytvořila energie, ze které opravdu nikdo nechtěl odcházet, i když s e blížila 20tá.. Bylo plno, 12 lidí, chtěl jsem 11, no ale, tak to mělo být a jsem rád, že tolik lidí má zájem a energie, kterou do toho vkládám se vrací, jak jinak..
Trénovali jsme i "bezhlavou" chůzi, což je skvělá metoda, jak se vyhodit z těsného prostoru ega, a přitom se může cvičit i cestou do práce nebo supermarketu... Ale i tady se ukázalo, že vše vyžaduje trénink, a když je člověk zvyklý být jenom v hlavě, tak je i tohle je obtížné... (Na Louce u Dubu)
No a závěr, který z toho semináře vidím je: Opravdu to nejdůležitější je obyčejné, vracet se k pozornosti v tom, co právě dělám, ale to už většina z vás, co jezdíte na semináře, dělá. Ovšem co i zde chybí, je, "být spokojen" s tím, co je, takové, jaké to je. Je v nás pořád velká snaha mít něco jiného - ale už ne věci -, jiný stav vědomí, než zrovna máme. - A přesně to nás od svého pravého Já nejvíc vzdaluje. To klíčové pochopení je, že to, co je teď, a co já vnímám teď, je taky ono!!! Takže to nechávám být, jsem si pouze vědom a to je vše, nakonec víc ani nemůžu!!! Jinak budeme neustále hledat! Což znamená utíkat od sebe, od svého vědomí, a přitom to, samotné VĚDOMÍ, je to. A když je TO ve formě (třeba špatné nálady), tak je to taky ONO! A kdo ty formy už konečně přestane potlačovat a vybírat si, tzn. přestane jim furt dávat pozornost, a naopak konečně začne dávat pozornost svému vědomí, tj. pozornosti samé anebo jen prostě PŘIHLÍŽÍ, UVĚDOMUJE SI, tak zůstane spojený, začne se uvolňovat v životě a postupně zjistí, že s ejeho život i vnímání mění k větší spokojenost i radosti, která ale nezávisí na tom, co zrovna vědomí promítá!!!
That´s podstata Léčivé síly meditace!Jinak jsme s e učili určité prozpívání čaker a otevření se do Celistvosti, nádi šódhanu 2. stupně, meditaci na čitra nádi, bezhlavou cestu a Oshovu Kundalini meditaci na závěr. Taky samozřejmě probíhala meditace hudby a zpěvu, to často...a jídla taky...velmi dobrého, nevím ale zda u toho někdo ještě dokázal meditovat, jak bylo dobré...

Takže se těším na 3. kolo Léčivé síly partnerství I, které proběhne nyní v So, 18.1. taky u nás od 9,30h a je také cestou k sobě, jak jinak. Jedině v souladu a s vědomím svého pravého Já anebo na cestě k svému pravému Já, Vědomí, se to dá uskutečnit. Někdo se hlasí už podruhé, protože bude mít větší prostor pro konstelaci.


Proto tyhle semináře, včetně Léčivé síly hor, do sebe zapadají a stávají se jedním!!!
Cestou poznávání Sebe, cestou objevování naší přirozené Lásky i Síly.

Mnoho vůle na cestu a radost z toho, že jsme!

Léčivá síla meditace!

2. ledna 2014 v 12:58 | Slunce Arunáčaly |  SEMINÁŘE
Léčivá síla meditace: 11.1.2014, 9,30h - 18h. V chaloupce, Oldřichovice 522.

Poslední zvonění pro přihlášky!
Bude sděleno vše důležité tak, aby vaše meditace byla léčivá nejen pro tělo a psychiku, ale i partnerství, které je vrcholem života. Vše co jsem vyzkoumal za intenzivních 15 let meditací a zkoumání sebe sama, rozhovorů z mnoha mistry evropskými i indickými, návštěvou a pobytem v mnoha centrech Východu i Západu. Každá zkušenost urychlí vaši vlastní cestu dovnitř.Zvuk, pohyb a dech jsou přirozenými nástroji, které nám pomáhají spojit se s čistou energií a pozornost je cesta k jejich prameni. jednoduché techniky se každý naučí snadno používat. Včetně tajemného "Ham-saa".

Seminář je také podmínkou účasti na seminářích Léčivá síla hor pro nové členy.

Připravuje se také třetí kolo úspěšného semináře, kterým je dobré projít a připravit se tak na II. intenzivní díl v únoru:

Léčivá síla partnerství I, 3. kolo, 18.1. 2014, 9,30h - 19h, v chaloupce Oldřichovice 522.Po velmi úspěšných prvních dvou kolech, které navštívilo 34 lidí, přidávam ještě jeden termín, pro ty, na které se nedostalo ...

Běžná partnerství jsou mentální, založená na pravidlech a chybí v nich potom láska a naplnění. Chcete-li vztah naplňující, založený na srdci a uskutečňovaný v srdci, musíte nejprve nalézt cestu a vstoupit do svého srdce, do své vlastní vnitřní hlubiny a prosekat se tam houštinou mentálního křoví, které v nás vyrostlo nepozorností i převzetím z rodiny...

Přihlašujte se včas, místa jsou omezena. Děkuji za zájem a opět se těšíme na zajímavé a inspirativní společné prožitky!

cena: 350 Kč
Bližší info a přihlášky: rtomanec@seznam.cz, M:736205756
a taky facebook

Erudice: Rostislav Tomanec prošel tréninkem systemických konstelací u Bhagata j. Zeilhofera v Lažanech, semináře u Berta Hellingera, Wilfrieda Nellese, Zdeňky Tuškové, Jana Bílého i Bhagata, především zásadní seminář "Esence vztahů". Meditacemi s mnoha probuzenými mistry Západu i Východu, také v indii pod Arunáčalou.
Vztahy a sebepoznání studuje již patnáct let.Krásné moudro na cestu

1. ledna 2014 v 14:54 | Jana Pindorová |  Cesta poznání
Angelus Silesius:


Jdi tam ,kam nelze jít,

kde marně pátrá sluch,

kde uzřít není co,

jsi tam, kde vane bůh


Bůh žádá mít v tobě

svůj pokoj, mír a klid,

vpusť jej,

on může pak to další učinit


Nic moudrý nehledá,

dlí v řádu nejtišším,

on se v bohu stal,

čím lze jen být,

sám vším


Hodně štěstí na "cestě" v roce 2014


Bujarý Silvestr u Marcelky

1. ledna 2014 v 8:52 | Slunce Arunáčaly |  Marcelka

Bujarý Silvestr plný smíchu u Marcelky!
I na alkohol a cigarety došlo...v příbězích samozřejmě...smích.


Nádhera, pod lesem hořel oheň - nemohl si odpustit a nerozdělat Marcelčin syn Radan, dávný lovec, a opéct si lovecký salám..
Pak v chaloupce u svíček...to zas byly příběhy, no, nemohu si je nechat pro sebe...i to hluboké vnitřní Ticho!
Naprostá silvestrovská lahůdka:
O jednom (starším) muži, který taky chodil nebo chodí za Marcelkou: "...Tak on jel rychle a na křižovatce špatně odbočil a vjel do protisměru. A hned proti němu vyjeli policajti, taky rychle. Tak hned majáček...- Dobrý děň, akože stě v protismere? - No, já se denně stávám lepším a lepším... - Čože? Predlořtě doklady! ... Veď mátě trinásť rokov prepadlý vodičský preukaz!!! - Vždyť vám říkám, že se každým dnem stávám lepším a lepším. - Chlapík je uvnitřněný a hovoří z naprostého vnitřního klidu. - Policajti se na sebe podívali a - Pil stě? - Ne, nic jsem nepil, prostě se stávám každým dnem lepším a lepším. - Ti už byli úplně vyvedeni z míry, tak ten jeden praví - Dobre, tak my vám dáme nafůkať, a keď nafúkátě, tak sa niedoplatítě, a keď nie, tak móžetě ísť. - !!! - No, tak, je samozřejmé, jak to dopadlo. Policajti ho pozdravili a na rozloučenou řekli - A stávajtě sa každým dňom lepším a lepším! ..."
Krása. Tak to je příběh úplně za všechny, jak působí síla Já, když je člověk se Sebou spojený, když je uvnitřněný. Každý z těch, co už dovedou jednat s pozorností ponořenou částečně i dovnitř, do Vědomí, tedy jednodušeji, zato nepřesněji, v prostoru Vnitřního klidu, tak mají podobné zkušenosti. Realita se úplně uspořádá způsobem zcela nečekaným, zato harmonickým a všichni z toho vyjdou spokojení, ba obdarováni a potěšeni!


A tak ještě jeden o tom kouření a alkoholu:
Byl chlapík, který chtěl být dokonalý v očích druhých (samozřejmě, dokonalost je pouhá představa, která nás od dokonalosti - harmonie - jenom vzdaluje), ale samozřejmě, tím víc měl "neřestí", připoutaností. Takže rád si dal nějaké to pivko a zakouřil u toho, ale jenom tak, aby to nikdo neviděl a nevěděl o něm. Na vesnici se dával všem za příklad, jaký to je ideální otec, ani do hospody nezajde a tak... A jednou tak byl v jiném městečku a zlákala ho hospůdka. Tyk si říkal, tady mě nikdo nezná, pěkně si na terase posedím. Dali si pivečko a zapálil labužnicky cigaretku. A jak tak si popíjí a slastně potahuje, u hospody zastaví autobus a všichni cestující namačkaní na skle a tak na něj hledí. Podívá se pozorněji a na autobuse je nápis - název jeho vesnice -... Tak se konečně uvolní a vyšle jeden obláček dýmu naproti okénkům v autobuse. A pak řekl Marcelce: "A konečně jsem byl svobodný. Přišel jsem domů a všem jsem řekl, že občas kouřím a rád si zajdu na pivo. Jenomže od té doby jsem na to úplně ztratil chuť!" ... Smích
Svíčky hoří, přítmí, vzájemná láska apřátelství lidí, kteří se mnozí vidí u Marcelky a Romka poprvé, by se dala krájet. Nechce s ekončit, nechce se odcházet, ale naštěstí nic nekončí a odcházet není kam... - ve Vědomí -... Všechno je neustále tak bohaté i prázdné zároveň, spontánní a přirozené, že člověku jen docvakávají další věci, jak fungujeme, jak funguje a co je svět a čeho se ještě držíš, člověče? Čeho se bojíš, když je vše tak jednoduché? ... No, jo ty myšlenky ještě... Tak do práce... Do Přítomnosti! ... Kdo jsem já? ... A je na chvíli Ticho. ... Aspoň na chvíli... Ale ta chvíle je tak dlouhá a má nezaplatitelnou cenu! ... Nebo ne? ... Furt je ještě pro nás něco cennější? ... Furt ještě musíme zkoušet něco získat, jestli konečně třeba v tom neleží to naše hledané štěstí? ...
Krásný NOVÝ rok, rok "nového" poznání!
Slunce Arunáčaly