Září 2014

Léčivá síla partnerství na Facebooku

9. září 2014 v 20:29 | Rostislav Tomanec |  LÉČIVÁ SÍLA PARTNERSTVÍ
Nově budou všechny důležité informace o partnerství, vztazích, osobním rozvoji, terapii, konzultacích a seminářích na stránce Facebooku: Léčivá síla partnerství...


Naropa dnes v Ostravě

9. září 2014 v 10:34 | Rostislav Tomanec

Naropa v Ostravě: Být s Naropou je ponoření do oázy Míru, Lásky i Radosti9/9 úterý Budova ZEPTER

Může se zdát, že Ti tvůj strach brání poznat, kdo skutečně Jsi. Jenže svému strachu se nemusíš bránit, můžeš se mu postavit čelem. Často vkládáš do strachu mnoho ze své energie a on Ti bere sílu a jasnost. Když se ale se strachem potkáš, tak Ti svou živost a sílu předá a Tvé napětí se uvolní. Stažení strachu se promění v lásku.
  • Místo: Budova ZEPTER, ul. 28. října č. 165 Ostrava-Mariánské hory, http://goo.gl/YLzTbj
  • Čas: 17:30 - 20:30 h
  • Cena: 350,-

Léčivá síla partnerství - SILNÝ PŘÍBĚH

2. září 2014 v 12:24 | Slunce Arunáčaly |  LÉČIVÁ SÍLA PARTNERSTVÍ
LÉČIVÁ SÍLA PARTNERSTVÍ - SILNÝ aktuální PŘÍBĚH
emailing a konstelace

Nedám dopustit na konstelace stále je považuji za nejúčinnější i nejprogresívnější metodu moderní psychoterapie.

Lidé se mě často na ně ptají, ale je těžké metodu popsat slovy. pokusím se to tedy na skutečném a AKTUÁLNÍM PŘÍBĚHU.

NEJPRVE: Opravdu dobře mi funguje "EMAILING". Kdy si s klientem vyměňujeme emaily na aktuální události v jeho situaci a já mu posílám konkrétní řešení, které hned uvádí do praxe a vidíme výsledky.

V tomto přépadě jde o PARTNERSTVÍ, které se začalo rozpadat a rozchod visel ve vzduchu a je v něm malé dítě.

Co jsem si zvolil za CÍL TERAPIE? Udržet vztah anebo jej co nejvíce prodloužit? ... Ne! Protože neznám jejich osud, nevím, jaké zkušenosti tady na Zemi chtějí získat!
Cílem mých konzultací bylo nastolit mezi partnery DŮVĚRU, SDÍLENÍ, PODPORU, OTEVŘENOST ve svých potřebách i sdílení pocitů a PRAVDIVOST a zcela mezi nimi vypustit téma rozchodu anebo pokračování vztahu. Ovšem zároveň si DÁT PROSTOR pro okamžité potřeby a pocity: chci teď spát sama, chci mít prostor pro sebe, chvíli bydleme zvlášť, atd., pro cokoli... VYJADŘOVAT, CO CHCI A CO CÍTÍM!

VÝSLEDEK BYL OKAMŽITÝ: Uvolnění napětí, SBLÍŽENÍ, SPOLEČNÉ VEČERY, výlety, dovolené, SPOLEČNÉ NOCI i bez sexu. Ne proto, aby se něco zlepšilo, ale proto, že si to oba přáli a CÍTILI POTŘEBU BÝT SPOLU.

Jejich vztah se dostal na úroveň BLÍZKOSTI, DŮVĚRY A PODPORY, která není závislá na tom, jestli se rozejdou anebo ne. Zároveň je konečně vytvořená pevná základná pro rozvíjení jejich PARTNERSTVÍ.

Po třech měsících klient přijel přes celou republiku na OSOBNÍ SETKÁNÍ A KONSTELACE.
Na první pohled to byl muž, o jakém by každý laik řekl: "Co si ta žena přeje víc! AŤ jde za jinou, když si ho neváží." Nebo něco podobného. Díky zkušenostem s konstelacemi si to nemyslím, naopak vím, že v něm bude něco SKRYTÉHO, co běžná terapie neodhalí!


Dokumentační foto ze semináře u nás...

Postavíme KONSTELACI: Obyčejné papíry na zem se jmény osob. Na ně se staví klient, terapeut, tedy já a třeba moje žena. Už první moment je překvapivý, jeho žena se upřeně i zálibně dívá na něj. Na místě ženy stojím já a po chvíli si na něj stoupne moje žena. Obraz je stejný. Klient sděluje tu známou věc: ONA SE DÍVÁ A GESTIKULUJE PŘESNĚ JAKO MOJE ŽENA!

Zeptám se zástupkyně ŹENY, jak se cítí? JSEM NERVÓZNÍ A CÍTÍM Z NĚHO TLAK. Na pohled ale nebylo vidět, že by MUŽ na něco tlačil, choval se s láskou a velmi pokorně.

Řekl jsem MUŽI: v tvém podvědomí je silná nevědomá agresivita a ona ji cítí. Zástupkyně ženy ihned souhlasila.

Postavil jsem jeho OTCE, o němž jsem věděl, že se choval agresivně a klient s ním míval problémy. OTEC se ihned začal třást a cítit špatně podobně jako předtím ŽENA klienta.

Protože jsem s klientem delší dobu pracoval, dovolil jsem si s ním jít rovnou do silných kroků, ačkoli se jeho psychika bránila, prostě je necítil. (Odtud je vidět, že většina pocitů, kterými se řídíme jde z EGA, nikoli z INTUICE...)
Řekl jsem mu, ať si KLEKNE PŘED OTCE a po chvíli, AŤ POLOŽÍ I HLAVU NA ZEM A RUCE NATÁHNE PŘED SEBE NA NOHY OTCE a vysloví větu (kterou opět necítil): TATI PROSÍM. Nechal jsem jej tu větu zopakovat třikrát, nejprve na kolenou, potom v leže a POZOROVAL JSEM, jak se mění ENERGIE V KONSTELACI.

Poté jsem mu dovolil se postavit. JEHO VÝRAZ BYL ZCELA JINÝ A JEHO ŽENA SE NA NĚJ ZAČALA SMÁT! OTEC BYL ZCELA UVOLNĚNÝ A TAKÉ SE USMÍVAL. KLIENT STÁL VE SVÉ SÍLE A PROJEVIL OCHOTU SE S OTCEM OBEJMOUT. ŽENA promluvila: Teď už k tobě chci blíž a A S ÚSMĚVEM PŘIŠLA AŽ K MUŽI A VZALI SE ZA RUCE...

JEHO ŽENA MU DOMA PO NÁVRATU DALA JASNĚ NAJEVO, ŽE UŽ NECHCE, ABY NA NOC ODCHÁZEL JINAM A JASNĚ SDĚLILA, ŽE DALŠÍ VÝLET O VÍKENDU BUDE OPĚT SPOLEČNÝ A TĚŠÍ SE NA NĚJ!

Samozřejmě si nemyslím, že je tím zcela vyhráno, ovšem zazněl skvělý startovní výstřel, a pokud budou oba nadále správně postupovat v rozvíjení vztahu, tak pravděpodobně se sblíží hlouběji, než kdy byli!

SPRÁVNÁ KONSTELACE PŮSOBÍ LÉTA!

A CO SE VLASTNĚ STALO? KLIENT SE V TOM AKTU POKORY KONENČĚ SPOJIL A PŘIJAL SVOJE MUŽSTVÍ A PRO TUTO CHVÍLI ZVĚDOMIL A ROZPUSTIL SVOU VNITŘNÍ AGRESI! Musí ovšem na tom dále pracovat!

Matka Meera v ČR

2. září 2014 v 11:20 | Slunce Arunáčaly |  Cesta poznání
Kdysi jsem byl dvakrát v Německu pro daršan Matky Meery. Už poprvé jsem vnímal tak silnou a pronikavou atmosféru míru a vnitřního hlubokého TICHA v sále, že mě napadla myšlenka: Tohle je DŽŇANI jako byl MAHARIŠI!
Kdo ale není přitahován POZNÁNÍM SEBE SAMA anebo aspoň hlubiny svého NITRA a není každodenním praktikantem ve svém životě, tak to asi nemá cenu...
e-mail mi přišel poštou:
Milí přátelé,
s velkou radostí Vás zveme na první daršany Matky Meery v České republice!


* 7. a 8. října 2014 ve Wellnes Hotel Step, Malletova 1141, 190 00 Praha 9
Popis cesty k hotelu:
http://www.wellness-hotel-step.cz/kontakty. Pokud pojedete autem,
můžete zdarma zaparkovat na velkém parkovišti před hotelem.

* Každý den proběhnou tři daršany v těchto časech: od 10:00 hod, 13:30 hod a od 17:00 hod.
Předpokládaná délka daršanu jsou 2 hodiny. Přijďte minimálně 30 minut před začátkem!

* Vstup na daršan je zdarma, registrace je však nutná!
Registrujte se na českých webových stránkách
www.matkameera.cz vyplněním formuláře zde.
Během této návštěvy je možná registrace pouze na jeden daršan za oba dny! Každý člověk musí mít vlastní registraci.
Kontaktní email při potížích s registrací:
registrace@matkameera.cz

* Matka dává nově daršan také dětem.
Děti od šesti let dostávají individuální daršan krátce po začátku každého setkání. Více informací o dětském daršanu
zde.

* Daršan je tichý dar milosti a Světla, předávaný skrze Matčin koncentrovaný pohled a dotyk, probíhá v naprostém tichu.
Přesné informace o průběhu daršanu si stáhněte zde: http://matkameera.cz/files/Pokyny-k-darsanu.pdf. Prosíme každého,

aby se před daršanem s těmito informacemi podrobně seznámil. Děkujeme.

* Daršany Matky Meery se konají pod záštitou Nadačního fondu Matky Meery v ČR.
Podpořit Matčinu práci můžete zasláním finančního daru na účet: 10800108/2010 nebo nákupem v e-obchůdku nadačního fondu
zde.
Knížky a upomínkové předměty bude možné zakoupit i během daršanových setkání.
Za jakoukoli vaši podporu děkujeme.

Víte-li o někom, koho by informace o příjezdu Matky Meery do naší země potěšila, přepošlete mu tuto zprávu.
Děkujeme!

Tým Matky Meery v ČR
1. září 2014