Prosinec 2014

RADOST ZDARMA

20. prosince 2014 v 12:53 | Slunce Arunáčaly |  Terapie
Víte, že
lidé na světě utratí nejvíce peněz za potěšení? To znamená za PŘÍJEMNÉ POCITY? Máte ze sebe stejný pocit?...
No, vidíte, jak jednoduché je řešení! Kolik asi peněz potřebujete, abyste v sobě vyvolali nejen příjemné, ale doslova NÁDHERNÉ POCITY? Asi moc ne, že? Vůbec nějaké? A přesto, když se bavíme s lidmi, zjišťujeme, že tuto schopnost nějak pozapomněli... Anebo se jim nechce...ANEBO JSOU TAK ZASLEPENI REKLAMOU a lákadly kolem sebe, že už ani nevěří, že pokud si něco nekoupí, npořídí za drahé peníze, tak nemohou být přece šťastni!!!

UVĚDOMUJETE SI TO, jak se necháváme zmanipulovat? Protože to má soused nebo jsme to někde viděli, tak my nebudeme šťastni, když si to lopotně taky nevydobudeme!

No. Když pozorujeme děti i naše, jak ztrácejí anebo pozapomínají schopnost tvořit RADOST, jak jsou zvyklí si něco koupit a zlobí se, když namítáme, jak jsou tedy už naučené ZA RADOST PLATIT...

A přitom je znovu vědecky dokázáno, že věc, kterou si člověk koupí mu nepřinese tolik radosti jako něco, CO SI SÁM VYTVOŘÍ!

JENOMŽE TO POHODLÍ...TVOŘENÍ PŘECE STOJÍ ÚSILÍ... To je ta cena - ÚSILÍ.

JENOMŽE, KDO TVOŘÍ, POZNÁVÁ, ŽE TVOŘENÍ JE RADOST, TVŮRČÍ PRÁCE JE RADOST, ŽE CESTA JE CÍL!

POHODLÍ a všechny ty věci, které nám POHODLÍ zvyšují, a za které jsme utratili tolik peněz a lopotili se, NÁM PRÁVĚ UKRÁDÁ Z NAŠÍ SCHOPNOSTI TVOŘIT, BERE NÁM NAŠI TVOŘIVOST!TEĎ, V TOMTO OKAMŽIKU, JSTE SCHOPNI VYTVOŘIT V SOBÉ KRÁSNÉ NAPLŇUJÍCÍ POCITY? Umíte nějaké dechové cvičení? Umíte nějaké mentální soustřeďovací cvičení? Jestli ne, rád vás to naučím...

Ale HNED! Můžete s epodívat z okna? DOKÁŽETE SI VŠIMNOUT NĚČEHO KRÁSNÉHO? Pozor, to je také umění, to se musíte také učit - UMĚT VIDĚT, VNÍMAT KRÁSU kdekoli... A jestli jste si všimli něčeho krásného, JAKÉ TEĎ MÁTE UVNITŘ POCIT???

VIDíTE?
Kolik vás to stálo peněz? Právě TEĎ?

NENECHÁVEJTE SE TOLIK UNÁŠET TOU VNĚJŠÍILUZÍ VĚCÍ A NABÍDEK, VĚNUJTE SE ALESPOŇ TROCHU SVÉMU NITRU A PRÁCI NA SVÉM NITRU!!! To úsilí jsou peníze a ta práce je ta TVOŘIVOST, kterou vytváříte svoje krásné pocity, jaké chcete!

VÁNOCE ZAČALY....NIKDY NESKONČILY!

Léčivé partnerství v Ostravě

19. prosince 2014 v 14:33 | Rostislav Tomanec |  SEMINÁŘE
LÉČIVÁ SÍLA PARTNERSTVÍ
JAK TVOŘIT I LÉČIT LÁSKU

17.1. 2015, 10h - 18h
Wellness Club Radosti, Ostrava
Čs. legií 8, 2.patro, naproti kavárně Atlantik
Přihlášky, info: Rudolf Tkáčik, r.tkacik@c-box.cz

Vztahy nám ukazují náš vztah, který máme sami k sobě a partnerství cestu k LÁSCE! Chceme ji vidět? Vydat se na cestu? Vyléčit svůj vztah? Najít partnera? Pak se musíme konečně pravdivě podívat na sebe a jít do akce!

Jak mluvíte o svém partnerovi s kamarády? Dokonce, jaké myšlenky o něm chováte často ve své hlavě?
Ukážeme si nové postupy a nové metody při budování a tvoření vztahu a také řešení otázek, problémů i krizí.
Témata: Být sám sebou ve vztahu a svoboda ve vztahu. Pouta lásky. Láska v krizi. Hledání partnera. Rozchod v míru. Romantická láska a zamilovanost. SEXUALITA. Zralá láska. Sdílení a otevřenost ve vztahu, DŮVĚRA A AUTENTICITA (pravost)
Jaké věty a postoje léčí partnerství? Co vaše doteky, objímání, hlazení, naslouchání? Co poděkování anebo vyjádření úcty? Je to na denním pořádku? Věnujete denně partnerovi aspoň chvíli PLNOU POZORNOST? Ptáte se ho, co potřebuje? Co mu chybí? Co byste naopak potřebovali od něj vy - bez nároků a v klidu?


ANEBO BOJUJETE A TLAČÍTE, dokonce si stěžujete? Pomáhá to?
Pomocí sdílení v kruhu, rodinných a partnerských konstelací a mého poznání z našeho vztahu i seminářů se špičkovými evropskými terapeuty načerpáte vyživující ENERGII a inspiraci pro vaši vlastní CESTU K LÁSCE V PARTNERSTVÍ!
V naplněném partnerství lze žít a je to nádherné, nesmírně vyživující soužití, ale člověk musí pochopit zákonitosti partnerství, řády, ve kterých proudí láska a hlavně: DENNĚ JE PRAKTIKOVAT.

Všechno, co sděluji, jsem vyzkoušel a s manželkou praktikujeme v našem vztahu, takže vám GARANTUJEME, že pokud tyhle poznatky a metody budete uvádět do každodenní praxe, začne se váš vztah zlepšovat!!!
A hlavně, konečně věci pochopíte, začnete se cítit dobře a budete vědět, jak na to!
Vše ještě mohu doplnit a vysvětlit v osobních konzultacích


Rostislav Tomanec
vychází z prací i osobního setkání a seminářů s Bertem Hellingerem, zakladatelem metody RODINNÉ KONSTELACE, Bhagatem J.Zeilhoferem, čtyřletý výcvik na různá témata osobního rozvoje, Wilfriedem Nellesem, Janem Bílým a dalšími experty na toto téma…

Vstupné: 500 Kč

Chceš-li změnit svět, miluj muže/ženu

15. prosince 2014 v 14:05 | Petra Pejchalová |  LÉČIVÁ SÍLA PARTNERSTVÍ
V poslední době je "trendy" experimentovat s nějakou formou volných vztahů, polyamorií a podobně, případně si navenek zakládat na svém "singlovství" a tom, že přeci pro svůj život nikoho nepotřebuji a hlavně se nechci/nepotřebuji vázat. Někdo má zase tendenci věnovat se s přehnanou intenzitou duchovní cestě nebo si hledá vztahy, kde je vždy "zachráncem", aby se vyhnul zranitelnosti rovnocenné lásky.

Za těmito reakcemi a vzorci se často skrývají naše strachy z blízkosti, intimity a skutečného otevření a odevzdání se hlubokému vztahu k ženě/muži. Kořeny těchto strachů mohou ležet v našem dětství a emočních zraněních, která jsme tehdy utrpěli, když jsme se cítili opuštění, odmítnutí, zrazení atd. svou matkou (příp.otcem).

Pojďme se na tyto strachy společně podívat, znovu je procítit, je-li to třeba, a pak je s láskou nechat v minulosti. Pojďme přijmout svou zranitelnost a PŘESTO do toho jít!


Protože i bolest a zranění patří k paletě barev života a jedině s nimi bude náš vztah opravdový a s opravdovým oddáním se vztahu a důvěře zase náš život úplný a skutečně radostný.


Odkaz na báseň, kterou jsem přeložila, a jež mi byla jednou z inspirací pro tento seminář:

Chceš-li změnit svět, miluj muže; skutečně ho miluj
Vyber si toho, jehož duše jasně volá tvou; který tě vidí;
který je dost statečný na to, aby se bál.
Přijmi jeho ruku a veď ho jemně za krví svého srdce
Kde může ucítit tvé teplo a spočinout
a nechat svou tíhu shořet v tvých ohních
Pohlédni mu do očí, nahlédni hluboko dovnitř a uvidíš, co
spícího, bdělého, ostýchavého či čekajícího se tam ukrývá
Pohlédni mu do očí a uvidíš v nich jeho otce, dědy a všechny ty války a šílenství,
které vedly jejich duše v nějaké vzdálené zemi, vzdáleném čase
Pohlédni, bez souzení, na jejich bolesti, utrpení, muka a vinu
A nechej to vše odejít
Vciť se do bříměte jeho předků
A věz, že on v tobě hledá bezpečné útočiště
Nechej ho roztát ve svém neochvějném pohledu
A věz, že ty nemusíš zrcadlit ten hněv
Neboť máš dělohu, sladkou hlubokou bránu, která omývá a hojí staré rány

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj
Seď před ním v plném majestátu svého ženství, v dechu své zranitelnosti
V hravosti své dětské nevinnosti, v hloubi své smrti
Kvetoucí pozvání, jemně ustupující a dovolující jeho síle muže
Aby předstoupila vpřed a vykročila směrem k tobě… a společně s tebou, tiše vědouce,
plula v lůně Země
A pokud couvne… a on couvne… uteče do své jeskyně…
Shromáždi kolem sebe své babičky… zachumlej se do jejich mouder
Naslouchej jejich jemnému šepotání, které zklidní tvé vystrašené dívčí srdce
A přiměje tě, aby ses ztišila… a trpělivě čekala na jeho návrat
Seď a zpívej u jeho dveří píseň rozpomínání, že zase znovu, smí být ukonejšen

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj
Nesnaž se z něj vyloudit malého chlapce
Pomocí lsti, klamu, svádění a podvodu
Jen abys jej vlákala… do sítě destrukce
Kde vládne chaos a nenávist
Horší než jakákoli válka, kterou vedli jeho bratři
To není ženské, to je pomsta
Je to jed překroucených linií
Jed zneužívání po celé věky, znásilňování našeho světa
A to ženě nedává sílu, snižuje ji, když mu uřezává koule
A zabíjí nás to všechny
A ať už ho jeho matka držela, nebo to nedokázala
Nyní mu ukaž pravou matku
Drž ho, veď ho ve své ušlechtilé spanilosti a své hloubce
Doutnající v jádru Země
Netrestej ho za jeho zranění, o kterých se domníváš,
že nenaplňují tvé potřeby nebo kritéria
Plač pro něj sladké řeky
Krvácej to vše zpátky domů.

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj
Miluj ho natolik, aby mohl být nahý a volný
Miluj ho natolik, aby tvé tělo a tvou duši otevřel cyklu zrození a smrti
A děkuj mu za příležitost
Když spolu tančíte divokými větry a tichými lesy
Měj odvahu být křehká a nechat ho pít z jemných okvětních lístků své bytosti
Dej mu pocítit, že tě může držet, zastávat se tě a chránit tě
Klesni mu do náruče a důvěřuj, že tě chytí
I když tě předtím tisíckrát pustili
Nauč jej, jak se odevzdat, tím, že se odevzdáš sama
A splyň se sladkou prázdnotou srdce tohoto světa
Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj
Povzbuzuj ho, nasycuj ho, dávej mu svolení, naslouchej mu, drž ho, léč ho
A na oplátku budeš vyživována, podporována a ochraňována
Silnými pažemi, jasnými myšlenkami a zaostřenými šípy
Neboť když jej necháš, může být vším, o čem sníš
Chceš-li milovat muže, miluj sebe sama, miluj svého otce
Miluj svého bratra, svého syna, svého bývalého partnera;
od prvního chlapce, kterého jsi políbila,
Až po toho posledního, kterého jsi oplakala
Děkuj za dary; dar všeho, co se ti až po toto setkání podařilo rozplést
Dar muže, který stojí před tebou teď
A najdi v něm zárodek všeho, co je nové a zářící
Semínko, kterému můžete dávat vláhu
A nechat tak spolu vyrůst novému světu
~Anonym~
Translation © Petra Pejchalová, 2013

Indiánská moudrost

15. prosince 2014 v 14:00 | Indiáni
4 indiánské zákony spirituality
Zákon č.1:
"Člověk, kterého potkáš, je ten pravý"
To znamená, pokud se nám náhodou někdo objeví v našem životě, lidé, kteří nás obklopují, se kterými sdílíme, jsou tady buď proto, aby nás něčemu naučili, nebo nás popostrčili dál v situaci, ve které se nacházíme.
Zákon č.2:
"To, co se děje, je to jediné, co se mohlo stát"
Nic, ale absolutně nic z toho, co se nám děje, se nemohlo dít jinak. Ani v nejmenším detailu. Jednoduše neexistuje "Kdybych to byl býval udělal jinak…, pak by to mohlo dopadnout jinak…"
Ne, to, co se děje, je jediné, co se mohlo a muselo stát, aby nás tato lekce něco naučila a my se mohli posunout dál -všechno, každičká jednotlivá situace, která v našem životě vyvstane, i když se jí náš rozum i Ego vzpouzí a nechce ji akceptovat.
Zákon č.3:
"Každičký moment, ve kterém něco začíná, je tím správným okamžikem."
Všechno začíná v tom správném okamžiku, ne později, ne moc brzy.
Pokud jsme připraveni vnést do života něco nového, je to ten správný okamžik.
Zákon č.4:
"Co má svůj konec, má skončit"
Tak je to jednoduché. Když v našem životě něco končí, slouží to našemu rozvoji. Proto je lepší to pustit a jít dál, s tímto darem prožité zkušenosti.
Myslím, že není náhoda, že to teď zrovna čteš. Pokud ti tento text dnes přišel do rukou, tak proto, že splňuješ předpoklady a rozumíš, že žádná kapka deště nespadne nazmar.
Dovol si jít dobrou cestou…
Miluj celou svojí bytostí…
Buď nekonečně šťastný…
Každý den je dar, šťastný den!
přeložila Mgr. Pavla Štěpničková: www.osobniterapeut.cz