Duben 2015

Firemní workshop a Esence vztahů

18. dubna 2015 v 20:45 | Rostislav |  Rodinné konstelace
Jak fungují vztahy, jak je tvořit, rozvíjet a jak je léčit
Kvalita podnikání, ve které neexistzje konkurence

13. KONGRES finanční společnosti GOLEM FINANCE, hotel MEDLOV, Fryšava pod Žákovou horou
Asi 130 hypotečních makléřů a zástupců bank.

Hodinový blok na téma vztah:

Nejprve se musíme podívat na otázku KDO JSEM? Jestliže sebe vnímáte jako tělo a osobnost, tak se pohybujete ve velmi úzkém prostoru svého vědomí. Osobnost je příběh o sobě, a z toho plyne příběh o druhých. Je to soubor názorů, přesvědčení a podvědomých programů, které automaticky považujeme za správné, ale jsou pouze vymyšlenou iluzí. Pak se na sebe díváme skrz příběh a druhé vnímáme skrz příběh. Potom už vlastně rozhodujeme o tom, co s nimi budeme prožívat a nemůžeme prožít jedinečnost přítomnosti, dokonce tím i narušíme atmosféru mezi námi. Náš život i vztahy pak budou stále drhnout.

KDO JSEM?
Vnímejte chvíli svůj nádech a výdech. Vnímejte dotek chodidel na podlaze. Vnímejte své pocity, všimněte si, že máte myšlenky. Chvíli vše jasně vnímejte, ale nedělejte si o tom žáden mentální závěr. Všimněte si, že dech, pocity, vjemy i myšlenky se dějí ve vás, ve vašem vnitřním prostoru, všiměte si, jak je ten prostor klidný, tichý. TOTO JE PROSTOR VNITŘNÍHO KLIDU, je to vaše ESENCE. VNITŘNÍ SKUTEČNOST, která je ve vás vždy. Když začnete vnímat tento prostor v sobě, svého partnera začnete vnímat jinak - přímo. Začne pro vás nádherná změna. Odtud se vám začne více líbit, dokonce i vy sami sobě se budete v tomto místě více líbit. Tomu já říkám SRDCE anebo VNITŘNÍ INTELIGENCE, či VNITŘNÍ SKUTEČNOST.

SEBEDŮVĚRA
SEBEDŮVĚRA je něco jiného než běžně chápané SEBEVĚDOMÍ. Sebevědomí je maska, která má zakrýt, že v pozadí máme strach a pocit nedostatečnosti, či malosti. Pěstujeme ho tehdy, když se považujeme za osobnost. To je EGO. Tam bude vždy strach i pocit méněcennosti, který chvilkami střídá velikášství. Pokud se naučím vnímat svůj PROSTOR VNITŘNÍHO KLIDU, začnu cítit energii a klid a časem pochopím, že mi je to bližší, než pocit "já jsem tělo". Pak poznám, že tento prostor je mojí podstattou, ESENCÍ. Je čistou energií, která je nejvyšší energií ve mně, a která nemá a nepotřebuje mít tvar. Tvar jí dávám svoji omezující myšlemkou, co si myslím, že jsem. Když opřu svoji SEBEDŮVĚRU o tento prostor, svoji ESENCI, přestávám pochybovat. Začnu konečně důvěřovat sobě, druhým i životu. Protože poznávám, že moji podstatou je dokonalost, která je vždy se mnou. Pak vím, že mám dokonalý potenciál ke všem schopnostem a k veškerému rozvoji, pak nepotřebuji opírat svoji sebedůvěru o nějaké vnější schopnosti, které nikdy nebudou konečné a dostatečné.

LÁSKA, HARMONIE.
Když se naučím vnímat svůj prostor VNITŘNÍHO KLIDU, VNITŘNÍ INTELIGENCI, svou ESENCI, začnu vnímat, že z ní vyvěrá láska. Pak už ji neočekávám a nehledám v druhých a vztahy vytvářím pro možnost sdílení a ne v očekávání, že tak dostanu více lásky. Díky sdílení zažívám více lásky, ale nezávisí na tom moje štěstí. Začínám druhé nahlížet rovněž s vědomím, že mají stejný PROSTOR V SOBĚ, stejnou ESENCI a začnu je vnímat čistěji, přímo, bez příběhů, bez očekávání a představ. Pak začnu vnímat, jak mezi námi proudí vyživující energie. Jedině tak lze vytvářet vztahy, ve kterých proudí láska a my ji dokážeme vnímat! Vytvářet vztahy, které nás vzájemně obohacují!

Partnerství
Základem blízkosti v partnerství je ÚCTA A PŘIJETÍ. Vážím si tě a obdivuji, že jsi žena/muž a přijímám tě takovou/vého, jaký jsi. Obdivuji v tobě ženství, protože jsem muž, obdivuji v tobě mužství, protože jsem žena a dívám se na tebe ze svého srdce, Ze své ESENCE, pak tě vidím stále nově a stále zůstáváš krásná/přitažlivý. Jestliže považuji své Já za osobnost, pak tě chci měnit, protože mě tvoje jinakost bolí... Jestliže sebe vnímám jako nádhernou bytost díky své ESENCI, pak i tebe vnímám jako nádhernou bytost a jsme spolu naplněni.

VZTAH OBCHODNÍ
Jestliže vnímám sebe jako nádhernou bytost s dokonalým potenciálem, pak dokářu vnímat i toho druhého jako nádhernou bytost s dokonalým potenciálem. Jednám s ním ze srdce, rovnosti a s úctou. Dávám mu v duchu místo ve svém srdci. Pak to můj partner v obchodě cítí a otevře mi své srdce a můžeme se vzájemně obohatit. Mezi námi začne proudit důvěra a pohoda. Pokud máte dobrou nabídku, myslíte, že ten člověk bude chtít obchodovat s někým jiným? Ověřil jsem si, jaký tento přístup přináší obchodní úspěch. Klienta si nedržím, dávám mu svobodu, ve které je mu dobře a může se vracet. "Více peněz znamená více lásky," (Zdeněk Webber?)

MUŽSTVÍ A ŽENSTVÍ
Je to velmi silné téma. Jestliže muž nestojí na svém místě, tedy u mužství a nepřevažuje v něm mužská energie a jestliže žena nestojí na svém místě u žen a u ženství, pak začnou mít v partnerství problémy a začnou se taky sami v sobě cítit nesví. Muž potřebuje stát u svého otce, ať je jakýkoliv a u svých dědů s vděčností a pokorou a žena u své matky a svých babiček. Muž potřebuje dobíjet své mužství s muži a ženy s ženami. Mužství, je pevnost, zdravá agrese, síla, zodpovědnost, rozhodnost, spolehlivot a jistota. Ženství je především péče, láska, POKORA, jemnost, přijímání, odevzdání... Muž dává, žena přijímá. Muž dává sexualitu i peníze a žena je přijímá a transformuje - dává dítě a vytváří teplo domova! Lidé, kteří to obrátí, jsou nenaplnění, něco jim stále chybí ačasto v partnerství bojují... Pokud budou mít děti, tak to ihned vyjde najevo. Pokud jde muž na mateřskou, tak své mužství ztrácí. Žena je zpočátku spokojená, ale po deseti letech je nešťastná, když vidí svého muže na kanapi u televize a jídla bez zájmu o aktivitu.

TŘI ZÁKLADNÍ POTŘEBY mužů a žen a v partnerství
Co potřebují ženy od mužů? 1.Pozornost a přítomnost. 2. Péči a doteky. 3. Peníze a materiální zajištění. A samozřejmě děti!
Co potřebují muži? 1. Péči o svou sexualitu. 2. Uznání svého mužství, ocenění. 3. Péči a jídlo.

KVALITA GOLEM FINANCE
Moje desetiminutové vystoupení na toto téma:

Hovořil jsem o VNITŘNÍ INTELIGENCI nebo SKUTEČNOSTI, ESENCI, která je v každém člověku, v každém tvoru i v každé věci a spojuje nás s nimi. To je JEDNOTA. Je potřeba naučit se tuto JEDNOTU vytvářet i ve svém vnějším životě, rozvíjet se nejenom plošně, ale především dovnitř, do větší hloubky. Znamená to otevírat své srdce, své vnímání, přijímat druhé takové, jaké jsou, přistupovat k nim z pozice rovnosti, pokory, úcty, přátelství, ale také s jasnou schopnosti stanovit si hranice a znát je! Znamená to hledat soulad, harmonii a opouštět boj, znamená to spolupracovat, povzbuzovat a podporovat, ne soupeřit a kritizovat, hodnotit. Předpokládá to vnímat svůj prostor VNIŘNÍHO KLIDU a rozvíjet svoji INTUICI a EMPATII. Končí zde manipulace, argumentování a přesvědčování a začíná RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE, NADŠENÍ, DŮVĚRA a SPOLEHLIVOST. Namísto kritiky ZPĚTNÁ VAZBA, která neporušuje úctu k druhému!
Získáváme větší HLOUBKU, lepší INTUICI, VNITŘNÍ KLID a UVOLNĚNÍ v jednání, HLUBŠÍ VNÍMÁNÍ, EMPATII

Toto je skutečná PŘIDANÁ HODNOTA KVALITY, která způsobí, že pro nás NEEXISTUJE KONKURENCE. Kdo se vědomě spojuje a žije vědomě spojený se svojí VNITŘNÍ SKUTEČNOSTÍ, ESENCÍ, žije s vědomím svého prostoru VNITŘNÍHO KLIDU, pak plní svůj jedinečný záměr v životě a život pro něj automaticky zajišťuje životní prostor s podporou jeho existence!
Vy pracujete a tvoříte svůj život s nejlepší energií a život sám se stará o vaše potřeby!
Tady začíná šťastný, naplněný, bohatý a smysluplný život a končí boj, starosti, deprese, beznaděj a veškeré to trápení... Znamená to však také bořit hranice svého EGA!

Reakce účastníků byla velmi kladná, ale padl dotaz třeba i takový: A co tahle koruna? V penězích to přece nemůže fungovat? Tahle koruna přece není v jednotě s vesmírem! - "I tahle jediná koruna je v jednotě s vesmírem i s naší VI. Kdybch to sám nevyzkoušel a neměl skvělé výsledky s tímto přístupem k životu i podnikání, tak bych tady o tom nepřednášel! Dnes už existují podnikatelé, kteří potvrzují, že tento postoj k životu, vnímání a respektování jednoty a harmonie, život ve vědomém spojení se svou Vnitřní skutečností, je jediný, který z dlouhodobého hlediska může přinášet úspěch ve všech oblastech - práci a vydělávání peněz, vztazích, zdraví i osobním životě!

Zamýšlejte se...a rozvíjejte směrem DOVNITŘ. Rozvíjejte svou schoúpnost vnímat svoje nitro, VNITŘNÍ SKUTEČNOST, klid, radost, lásku, pochopení a širší čistší vnímání bez představ a předsudků...

Díky za možnost sdílet a prožívat společný prostor i čas.

Na konferenci vystoupila se svým workshopem také léčitelka, krásná duše, Hana Mesiereurová:

Rostislav Tomanec

Golem finance je vyjímečná společnost na trhu, která dbá na osobní rozvoj a zvyšování kvality služeb v nejlepším zájmu klienta, klade důraz na skvělé vztahy, přátelství, pravdivost, důvěru a partnerství se zákazníkem.

Ačkoli sám moc nepodporuji dluh, když si ho lidé přejí, pak společníci Golem finance jsou těmi nejlepšími partnery pro vaši hypotéku a vaše finanční požadavky.

(Jinak, Fryšava, Medlovský rybník a okolí, Ždárské vrchy, se ukázaly jako nádherná a čistá krajina lesů, luk, potoků a skal. Velmi málo domů, zvlněná krajina okolo 700 - 800 mnm a nedotčená příroda.)