Březen 2016

Léčivá síla v nás

12. března 2016 v 11:19 | Rostislav |  LÉČIVÁ SÍLA HOR
LÉČIVÁ SÍLA V NÁS

Vždy mě zajímalo, co se skrývá uvnitř, co přichází do mého vědomí zevnitř a méně, co z venku. A to se mi vyplatilo. Lidé se však i na duchovní cestě obracejí především ven, jako by spása mohla přijít zvenčí!
Napsal jsem již články Léčivá síla hor, o tom jak hory léčí, jak je snadné se s léčivou silou uvnitř nás setkávat v horách, velkých horách. Následovalo moje nejoblíbenější téma partnerství a Léčivá síla partnerství, která je o tom, jak vytvářet své partnerství tak, aby nás oba léčilo, vyživovalo a podporovalo. Pokračoval jsem k meditaci, ačkoli meditace už prolínala předchozí dvě témata a bez ní nám dobře nepůjde ani to partnerství. Také v horách načerpáme více vnitřní energie díky meditaci, než jenom pouhým pobytem. Odtud přišlo téma Léčivá síla meditace. Nyní se zaměříme přímo na léčivou sílu v nás.
Co děláte, když jste nemocní? Chcete se nemoci zbavit. Je to postoj lásky anebo spíše agrese? Bojujete s ní jako s agresorem? Co je vlastně nemoc? "Nemoc je řeč duše," říkají ve svých knihách Dahlke s Dethlefsenem. Čeho se tedy zbavujeme, když nemoc chceme vytěsnit? Znovu se oddělujeme od své duše. Bert Hellinger, slavný terapeut a inovátor systemických konstelací říká, že nemoc vzniká rozdělením. Co jsme rozdělili v sobě, co je v nás rozdělené? Anebo oddělené? Jaký prostor dáváme své duši, duchu? Zajímáme se o něj? Na jednom semináři v Praze s Bertem a Sophií Hellingerovými právě žena Berta v jedné konstelaci řekla, "všichni se zajímají o příznaky a nikdo o ducha." Zástupce ducha stál osamělý opodál a přikyvoval. Ramana Mahariši, tichý mudrc z Indie minulého století, známý svou přímou metodou sebepoznání, sděloval: "Ego je nemoc." Co tím myslel? Myslel tím, že identifikace svého já s tělem a osobností je nepřirozená, mylná a tedy nemocná.

Byl jsem přitom, když jeden terapeut sdělil vážně nemocnému, "je tvé já nemocné? Může tvé já onemocnět? Přemýšlej o sobě jako o zdravém, nepoužívej ve své mysli diagnózu, pouze přizpůsob své práce a cvičení momentální kondici. Naslouchej svému tělu a podle toho postupuj." Už za měsíc tomu člověku bylo o poznání lépe a vrátila se mu radost ze života.
Pozorováním svého těla i mentálních pochodů jsem si ověřil pravdivost a sílu předchozích myšlenek. Nemocí nám duše sděluje, že se v nás něco rozdělilo, že v nás něco není v souladu, jednotě a přináší nám téma, které opomíjíme. Nemoc je téma. Nemoc nám ukazuje, co máme dělat a vede nás k tomu, co je pro nás přirozené a zdravé. K čemu nás vede nejprve? Ke klidu, především ke klidu mysli. Kam dále? K pozornosti! A dokonce nám ukazuje, kam máme pozornost zaměřovat. Už jste poznali a pochopili sílu čisté pozornosti? Kdo si jí všímá? Přitom podle názoru mnohých vyspělých mistrů je to nejvyšší síla ve vesmíru. Čistá, tedy vědomá pozornost! Kam namíříme svou pozornost a s jakou myšlenkou, tam posíláme energii a kvalitu té energie. Nejprve nás nemoc učí věnovat láskyplnou pozornost tělu a určitému místu nebo orgánu v těle. Následně si klást otázku, kdo jsem tady vlastně já? A vede naši pozornost od těla k duchu, k našemu samotnému já. Co je toto já ve mně? Co jsem vlastně já? Dokážete vnímat, jak blahodárná léčivá energie začíná prostupovat tělo, jakmile obracíte a držíte v pozornosti samotné "JÁ"? Všímáte si, jak se ve vás rozlévá klid a mír? A jak se to, co bylo rozdělené, sjednocuje? Když se takto hluboce soustředíte na sebe, na to, co skutečně jste, jak se cítíte teď? Cítíte se zdraví? Tělo zřejmě dál nese určité příznaky, ale jak je to s vámi? Dokážete vnímat své skutečné zdraví, své skutečné já?


Uvolnění, relaxace namísto napětí. Přijímání, souhlas s nemocí a její objímání namísto odmítání vede k léčení. Otázka, kam mě vedeš, co mi ukazuješ, co nevidím? Vede k léčení. Nemoc přichází jako učitel a patří jí tedy pokora, uznání a vděčnost. Jste vděčni za svůj život? Přijímáte a souhlasíte s ním ve všem? A co rodiče, dárci života? Nosíte v sobě hluboký souhlas s nimi a s tím, co jste v dětství s nimi prožili? A pokud ne, můžete přijímat a souhlasit se sebou? Jaký to má pak vliv na vaše zdraví, vaše tělo a mysl?
No, jo, namítnete možná, ale tohle je pomalé, zdlouhavé, pracné a výsledek možná nejistý. Je to zdravé, chtít všechno hned? Je to harmonická cesta, která vede k trvalému zdraví? Anebo ke spěchu a dalšímu napětí? V nás dřímá skutečně ohromná síla, nedovedeme si ji ani představit, leda podle výsledků, které však předpokládají vysokou trpělivost a vytrvalost. Záleží na nás a naši vyspělosti, zda to už dokážeme docenit a následovat anebo ještě chvíli budeme zkoušet svou duši a tělo přechytračit.

Pozornost ke skutečnému "Já", které se projevuje vědomím, následný klid mysli a prodlévání v něm aktivuje vnitřní léčivé síly k činnosti. To je cesta ke zdraví, jednotě. Trvalému zdraví, neboť poznáváme, že stálé zdraví je v nás stále přítomno. Toto uvědomění a nové přesvědčení nesmírně léčí naši psychiku i tělo. Tento proces podporuje pobyt v přírodě, zejména na horách, klid, radost a láska v myšlenkách a vztazích a především znovunalezená láska k sobě! Vědomé vnímání svého "JÁ".

Rovnice partnerského trojúhelníku: 1+1+1=0 !

10. března 2016 v 11:03 | Rostislav |  LÉČIVÁ SÍLA PARTNERSTVÍ
Tento článek získal na facebookové stránce Léčivá síla partnerství 2900 přečtení za 3 dny, proto jsem se rozhodl jej umístit i zde, jelikož vím, že lidé, kteří chodí sem, zase zpravidla nečtou Facebook!


1 + 1 + 1 = 0, ROVNICE PARTNERSKÉHO TROJÚHELNÍKU

Překvapuje mě, jak často i lidé, kteří prošli semináři konstelací anebo přímo partnerskými semináři, začínají nový vztah, aniž by předtím ukončili (A UCTILI) předchozí a doufají, ŽE TO VYJDE!
Pokud začnete nový vztah dříve, než ukončíte starý - nebo dokonce jdete do milenectví v domnění, že když to je tajené, nic se neděje (!!!), pak ROZBÍJÍTE nejen původní vztah, ale zároveň i NOVÝ.
SEXEM VZNIKÁ POUTO, vazba. Láskou je vytvářeno jen malé pouto, protože SEX SLOUŽÍ ŽIVOTU! A protože teprve při sexu dochází k hluboké energetické výměně, doslova se spojí duše.
Při sexu s jiným partnerem je staré pouto rozpojováno a vzniká nové pouto na úkor starého. V nás ovšem spočívá HLUBOKÁ LOAJALITA A RESPEKT. Tady ovšem není původní partner ctěn a POUTO RESPEKTOVÁNO. Proto je našimi VNITŘNÍMI SILAMI NOVÝ VZTAH ZÁROVEŇ NARUŠOVÁN, a to se neprojeví hned. Teprve až naše fascinace a zamilovanost začnou opadávat.
Pozoruji neustále, jak se taková nová partnerství, která vzniknou na úkor původních - a se kterými partneři začali dříve, než ukončili původní - ROZPADÁ.
Znám i jedno, možná dvě partnerství, která to "přežila", ale i zde nastala nejprve krize a rozpojování, a teprve když to oba zvládli s ÚCTOU I LÁSKOU k sobě i k minulému, mohli pokračovat dál...
Pokud se VRÁTÍTE DO PŮVODNÍHO VZTAHU, nemůžete to jen tak lehce udělat, aniž byste provedli VYROVNÁNÍ. A to bez ohledu na otevření anebo tajení vedlejšího vztahu!
Jestliže vlastně VEDLEJŠÍ VZTAH dále tajíte, i když skončil, tak se už NIKDY nemůžete vrátit do stejné hloubky v původním vztahu!!!


PROSÍM VÁS. ČAS NIC NELÉČÍ!!! TO JE VELKÁ ILUZE! ČAS KONZERVUJE! Tzn., naše nesmírně inteligentní tělo tyto zážitky ukládá a naše PSYCHIKA je také ukládá někam do podvědomí, odkud nás tyto energie OVLIVŇUJÍ SKRYTĚ!
Můžete se vrátit jedině, když UDÁLOST PŘIZNÁTE a uděláte něco pro partnera, kterému jste byli NE - VĚRNÍ, co vyrovná jeho ztrátu a bolest, tzn. že to hluboce přijme a uzná.
Jakmile je to takhle uděláno s hlubokou úctou i k MILENCI i k PARTNEROVI, pak VEDLEJŠÍ VZTAH může dokonce PŮVODNÍ POSÍLIT, neboť nám poskytl NOVÉ POCHOPENÍ. Jenomže takhle to potřebuje vzít i náš partner!
Někdy mi lidé sdělují, že jim krátké MILENECTVÍ POMOHLO. To může být a zpravidla i bývá, zvláště pokud jsme ještě nezkušení a mladí a STANE SE TO JEDNOU, možná i dvakrát, ale zákonitosti jsou zde stejné...
Jestliže tím však člověk prošel víckrát, tak jeho SCHOPNOST VYTVOŘIT NAPLŇUJÍCÍ PARTNERSTVÍ SLÁBNE a postupně se vytrácí...
INU, ZRALOST SE NEDOSAHUJE ZADARMO A NEZÍSKÁVAJÍ JI ANI TI, KTEŘÍ SETRVÁVAJÍ V NEFUNKČÍM VZTAHU A BOJÍ SE "ŠLÁPNOUT VEDLE"!
OTEVŘENOST, PRAVDIVOST, POKORA, JASNÉ POSTOJE K SOBĚ I DRUHÝM A SEBEDISCIPLÍNA, UČENÍ V PARTNERSTVÍ POSTUPNĚ NESOU OVOCE LÁSKY!Seminář 20.2.16 v Praze

1. března 2016 v 15:49 | Rostislav |  LÉČIVÁ SÍLA PARTNERSTVÍ

Seminář LÉČIVÁ SÍLA PARTNERSTVÍ, 20.2. v Praze.
Dům osobního rozvoje, Maitrea, Týnská ulička 6

Těžko psát o svém semináři, ale zůstaly ve mně silné a krásné dojmy a nová přátelství. Sešla se silná a vyvážená skupina, se mnou jsme byli vlastně půl na půl muži a ženy, 7 + 7..:-). A nebylo to jen pro páry, bylo několik mužů i žen, které jsou a přišly samy.


Výborně se pracovalo a v silné vzájemné inspirativní energii se objevovala překvapivá řešení.
Tohle už není o terapeutovi, leda jako organizátoru a průvodci, proto zvlášť doporučuji účast na podobném semináři. Všem se, myslím, hodně otevřely oči, ačkoli cesta k VYŽIVUJÍCÍMU PARTNERSTVÍ vede skrz vlastní proměnu a je dlouhá.
Radostné však je, že vůbec existuje a je vyzkoušená!
Aspoň pár ohlasů:


Jan: Ještě jednou díky moc za ten včerejší seminář, bylo to dost fajn. Po něm jsem se cítil opravdu dobře. Byl lepší ještě než ta tříhodinová "přednáška" v lednu.

Marcela: Děkuji moc za sobotní zkušenosti

Roman: Díky za super akci!

Marcela Svechotova:Bylo to zajímavé inspirativní setkání, které stále doznívá. Děkuji.

Nejvíc mě asi potěšilo, když muži, které tam přivedly partnerky, sdělovali, jak je seminář oslovil a zaujal!
Některá témata ze semináře zde ještě objasním, například: 1 + 1 + 1 ve vztahu = 0!
Anebo: Co se děje, když mi nepřekonatelně vadí partnerovo dítě!
Být workoholikem a co je za tím... Nedokončený pohyb v rodinném systému.
Být, či nebýt sám, co je lepší, co přináší větší růst?
Někdy si člověk potřebuje prožít delší dobu sám, než je připravený mít partnerství.
Věčný boj mezi muži a ženami. Muži historicky ženám hodně ubližovali - fyzicky a ženy jim to vracely - psychicky.
Jak ubližují ženy mužům? A jak tento boj ukončit a obrátit v lásku, po které vlastně obě strany touží?
***A co bylo takovou třešnižkou, či velkou sladkou třešní na dortu celého setkání, byl fakt, že naproti přes chodbu právě pobýval NAROPA, který zde pořádal SATSANG - BYTÍ V PŘÍTOMNOSTI. Zase jsem byl u vytržení z toho, jak věci vedou VNITŘNÍ SÍLY. Jsme s Naropou spojeni a rok předtím byl u nás na zahradě, ač žije v Holandsku. Bral jsem to jako příjemné znamení, že seminář je opravdu "shora" významně podporovaný a vedený...:-)
Ale toho si nevšímejte...:-)