Červen 2016

Strach ovládá lidi, jak na to?

30. června 2016 v 20:59 | Rostislav |  Terapie
Stále se setkáváme s tím, jak lidi ovládá strach.

Asi by se to dělo i nám, pokud bychom si neuvědomili, že - jak jednou řekla moje žena - "Když víš, že jsi Átman, tak máš klid a neřešíš to..."

Dnes jsme slyšeli, jak soused křičí na 20ti letého syna!!! - "Chceš si rozbít kolena?" - Chtěl nebo jel na motorce bez chráničů... Potom mi soused vysvětloval, že by malý Antonín neměl chodit kolem sekačky, když sekám, protože... Jen jsem se usmál a řekl, že to máme jinak, že máme DŮVĚRU, že vše je v jednotě i ta sekačka i ty případné kameny a důvěřujeme, že se děje, co má...

Je krásné cítit a prožívat, že jsi ...TO, VĚDOMÉ TO, a díky tomu víš, že VŠECHNO JE JINAK, než si myslíme anebo jsme si mysleli. Že vše se děje pro tebe a v souladu s tebou a nic se nemůže stát, s čím nesouhlasíš....

A jasně víš a pozoruješ, že vše vychází z tvého myšlení. Je pak sice nepříjemné, když soused řekne ... nebo kamarád postraší..., musíš to dostat z mysli anebo lépe, ihned uvést mysl do klidu. Jedině přes ten KLID se z toho dostaneš.

Jsme ovládáni STRACHEM a pak ještě víc naším SUPEREGEM!
"Musím navštívit své rodiče, už jsem tam 14 dní nebyla, mám výčitky"...

To je přesně ono: MUSÍM, NESMÍM, NIKDY NESMÍM... Přesně takhle se projevuje naše SUPEREGO, tj. VNITŘNÍ KRITIK. Nejlíp to je vidět na DUCHOVNÍ STEZCE anebo v NÁBOŽENSTVÍ.

"Musím" ale nejsi ty!

Když se mě někdo zeptá: "No, dobře a co je teda správně?" Přesně tuto otázku klade v tvé hlavě tvoje SUPEREGO. Pro tvé JÁ, SKUTEČNÉ JÁ, nic takového neexistuje.

V REALITĚ skutečně NIC TAKOVÉHO NEEXISTUJE. Prostě se věci dějí a ČINY MAJÍ SVÉ NÁSLEDKY, veškeré činy. To je všechno. To, co ti zbývá, je pak pouze to, CO TY CHCEŠ, TO CO CHCEŠ TVOŘIT A TVOJE INTUICE. Tvá INTUICE ti ale neřekne, co je správné, protože NIC NENÍ SPRÁVNÉ NEBO ŠPATNÉ, INTUICE ti pouze napoví, "tady se naučíš toto a tady to..." Nic víc.

Co v nás chce JISTOTU, že něco je SPRÁVNĚ? EGO A SUPEREGO. Protože, pokud vím, co je správně, tak naše EGO má klid a jistotu... Na chvíli.

Protože za chvíli bude znovu pochybovat.

Když někomu odmítnete pomoc, nepomůžete mu, když za vámi přijde, ublížíte mu anebo mu dáte přiležitost vyrůst?

To záleží na něm, jak k tomu přistoupí...

A vy? Bylo to proto, že jste mu chtěli něco vrátit, ve smyslu pomstít se anebo jste CÍTILI, že máte odmítnout?

Na takové rozhodování potřebujete mít ve své mysli KLID!

PROTO KLID JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ.

A jak se udržuje KLID? Pozorností k JÁ. To je PŘÍTOMNOST. JÁ a PŘÍTOMNSOT je to samé...

Proto na prvním místě je třeba věnovat pozornost čistému JÁ, ÁTMANU, pak teprve člověk pochopí, o co tu jde a jak to tady funguje...

Jenom když jste schopni se opřít o s svůj ÁTMAN, necháte svého VNITŘNÍHO KRITIKA být a jen s eopíráte o to, co opravdu v dané chvíli chcete... Co v nitru cítíte, že chcete...

Není to SOBECKÉ, většinou hned následuje otázka... Kdo se ptá? Ego se ptá... Pro DUCHA nic takového jako sobecké nebo nesobecké neexistuje. Prostě TVOŘÍŠ a prožíváš výsledky své tvorby...

UTRPENÍ ZAČALO ROZDĚLENÍM NA DOBRÉ A ZLÉ... Za čneš si dělat výčitky a starosti a řiješ život těch druhých, to je utrpení, které lidé evědomě za to silně předávají svým dětem...
Málokdo si řekne, dost, KDO TADY JSEM JÁ? A dokáže se z toho osvobodit...

Nejde o to, vyhrát nad strachem, to by bylo zase EGO A NOVÝ STRACH, nýbrž dokázat přesunout POZORNOST jinam. A PROSTĚ JEN ŽÍZ POZORNOSTÍ A PŘÍTOMNOSTÍ a nechat svoje SUPEREGO bokem, nereagovat na něj... Což jde jedině skrz vnímání VNITŘNÍHO KLIDU a ten zase udržováním POZORNOSTI...

TO JE JÁ, POZORNOST JE JÁ...