Listopad 2016

SVOBODA

10. listopadu 2016 v 12:33 | Wilfrie Nelles |  Cesta poznání
Ukázka z nové knihy W. Nellese


Svoboda
Existují dva úplně odlišné druhy svobody. Zkráceně bychom je mohli nazvat materiální a duševní svoboda. Říkám zkráceně, protože materiální svoboda v konečném důsledku vzniká také z té duševní. Pro začátek mi ale rozlišení na materiální a duševní svobodu připadá smysluplné. Když lidé mluví o svobodě, jde běžně o svobodu materiální. Je tím míněna svoboda moct v rámci určitých mezí dělat a říkat, co chceme. Tedy svoboda názoru a konání. Tato svoboda ale není skutečně svobodná. Je vždy omezená a může být člověku kdykoli odebrána. Jasně to ozřejmuje spousta mluvení o boji o nebo za svobodu: Kdybychom byli skutečně svobodní, nepotřebovali bychom si svobodu ani vybojovávat, ani ji obhajovat. Obojí dává smysl jen tam, kde chceme dostat nebo obdržet něco, co ještě nemáme, nebo to nemáme zcela jisté a bezpečné.

Omezení svobody však nepřichází pouze od druhých, od společnosti, ale také - a to především - od přírody.
Přestože se neuvěřitelně - a jistě s určitým úspěchem - snažíme o to, abychom si pomocí vědy a techniky rozšířili náš prostor svobody, má svoboda své meze. Omezí ji každá nemoc a při smrti se svoboda střetává se svou poslední a nezvratnou hranicí. Materiální svoboda a svoboda jednání tedy zůstane vždy omezená, relativní a nejistá.
Jinak je tomu u duševní svobody. Ta je opravdovou svobodou, naprosto neomezenou, nevázanou na vnější podmínky a neztratitelnou. Nabydeme ji, když poznáme a uvědomíme si, že jsme duchovní bytosti a svět sestává z Ducha.