Říjen 2017

Oceán blaženosti

21. října 2017 v 12:50 | Slunce Arunáčaůy |  Meditace
Setkání s OSVÍCENÝM
je jako ponoření se do OCEÁNU BLAŽENOSTI. Je to jako ponořit se do bazénu s tím nejlahodnějším nápojem, jaký znáš a pít bez toho, aby jsi se nasytil. Toto poznáš, jakmile si neudtálým cvičením POZORNOSTI ke svému VĚDOMÍ otevřeš bránu do NEOSOBNÍHO VĚDOMÍ a pocítíš jasně, jak tě zalije tento OCEÁN MÍRU A LÁSKY. V tom můžeš postupně spočívat jak dlouho chceš a stále jej vnímat na pozadí své mysli!
Taková je možnost našeho každodenního života!
Záleží na každém, kam svou pozornost zaměřuje po většinu času!


Žádné Já

10. října 2017 v 21:11 | Slunce Arunáčaůy |  Cesta poznání
"Takže, to znamená, že… někteří lidé jsou úplně mimo? Žijí své životy úplně si nevědomí toho…"

"Na to se mě nemusíte ptát, to můžete vidět všude kolem sebe. Lidé zcela pohlcení svou postavou. Ani náznak tušení, že by věci nemusely být tak, jak se zdají. Spoutaní v Platónově jeskyni. Jak moc si je člověk nevědom své podvodné podstaty, může být vykládáno jako stupeň toho, jak moc je v sevření Mayi; iluze, snového stavu. Je lákavé věřit, že se každý během svých kdovíkolika životů pořád víc a víc probouzíme. Sílící probouzení přirozeně vede ke stále větší nespokojenosti s falší a iluzí a k touze vědět, co je pravda. Překročit čáru, vymanit se z ega a probudit se do…"

Více ZDE
No comment! Nádhera. Rozhovor s probuzeným, který Joshi z Maitrei rozeslal.
Trénovat UVĚDOMOVÁNÍ A ODEVZDÁVAT TO EGO PLNÉ MYŠLENEK je zcela jistě NEJLEPŠÍM ZHODNOCENÍM I TVORBOU SVÉHO ŽIVOTA!
NEVÍM! Tolik moje dosavandí pochopení a poznání!
Rostislav