Srpen 2018

Dar uvědomění

31. srpna 2018 v 15:24 | Slunce Arunáčaly |  Meditace
Uvědomuji si, jakou nesmírnou výhodu má v životě člověk, který si uvědomuje své skutečné Já. Ačkoli to není ještě úplné, pozoruješ a zažíváš, jak tě Život nesmírně podporuje. Zůstáváš více v klidu a věci se kolem tebe velmi rychle uspořadávají. Dostáváš možná ještě silnější lekce než ostatní, ale zároveň i velké odměny ve formě pomoci i podpory a plnění snů a přání.

To nejdůležitější však potřebuješ zvládnout sám. Mít touhu meditovat na Já, být přitahován k uvědomování si Vědomí, k pozorování toho, co je TEĎ, k lidem, kteří hovoří o "poznání Sebe". O pozornosti obrácené na pozornost samu. Touhle nesmírnou zkratkou se vyhneš mnoha slepým uličkám, odbočkám i tenatům a osidlům mnoha duchovních sekt anebo jen skupinek, které vypadají dobře a nic špatného nedělají, než jen přešlapují a bloudí na místě.

Pozoruji, kolik dobrých duší je zde ovládaných a potravou pro ne zcela čisté sféry a síly. Pod rouškou "mírové meditace". "pomoc planetě" nebo "osvícení" se často skrývají podvodné organizace anebo jen určité duchovní sféry, které chtějí získat vaší energii a honosný název je jen "udička". Tím vším jsem byl taky pár let ohrožován, vlastně jako zkoušky ve škole a vším jsem nakonec zdárně proplul, když mě jako ariadnina nit z veškerého bludiště a zmatků vyvedla Ariadnina nit MEDITACE NA JÁ, uvědomování si VĚDOMÍ. A kdo propadne tomuto kouzlu, pak je vždy a ze všeho zachráněn. Nesmí však začít toužit po mimořádných zážitcích a nadsmyslových stavech, toto je opravdu past.

I mezi těmito lidmi mám mnoho přátel, velmi dobrých lidí, kteří si rozvinuli tyto schopnosti a nepokračovali dále. Ty pády, které pak zažívají v životě jako lekce jsou potom velmi smutné.

S těmito stavy jsou spojené emoce, s každým ne-pravým stavem jsou spojeny EMOCE a skrze emoce jsme ovládaní!!!
A zase jen vytrvalá MEDITACE NA JÁ tě vyvede ze všech osidel, ze všech pastí a kdykoli. Ale může to také trvat! je rozhodně lepší, mocnezabloudit, než se potom pracně dostávat ven, na svobodu.

Jsem tedy nesmírně VDĚČNÝ, že jsem cítil až posvátnou úctu k této PŘÍMÉ STEZCE a po pár letech se prožívání VĚDOMÍ dostavilo. Ačkoli EGO ještě zdaleka u mě neřeklo poslední slovo, přesto považuji za nesmírnou výhodu, DAR a BOHATSTVÍ mít toto UVĚDOMĚNÍ. Prožívat, že NEJSI NIKDY SÁM, opuštěný, bez pomoci, atd., nýbrž naopak, spíše vědomí, že žiješ jako král královský život!!!

Ale jen s pokorou se v něm můžeš udržet! S pokorou ke všemu a ke všem, ale ne s nějakým ponížením, s hlavou vzhůru a s naprostou SEBEDŮVĚROU!

DŮVĚROU VE SVÉ VNITŘNÍ JÁ!
MNOHO VYTRVALOSTI I LÁSKY A SÍLY VŠEM.
VŠECHNO OVŠEM UVNITŘ MÁTE, stačí se zklidňovat, uvolňovat.
Jeden můj přítel mi včera řekl: "Meditaci už vnímám jen jako uvolnění."...
Žiju uvolněně...

Žijte uvolněně...!Dárek

31. srpna 2018 v 14:46 | Slunce Arunáčaly |  Vaše otázky
DÁREK
Občas dostanu dárek, který je naprosto neočekávaný, o to víc jsem dojatý a posílený skutečností, že Vědomí pečuje... A samozřejmě vyjadřuje se nejvíce přes lidi..

Jednou jsem si tak stál v obchodě u pokladny a říkal si, to je super, mám v peněžence akorát 330 Kč, co mám platit. Měl bych si jet vybrat anebo stihnu dokončit zakázku, než budu potřebovat zase něco platit?
Vyštrachám doma ještě nějaké drobné a jedu na koupaliště. Vejdu dovnitř a pokladní odchází. Chvíli čekám a nic... Aha, to Božství mi ulazuje, že dnes nemám platit...

Odpoledne jedu domů...

Otevřu schránku na dopisy a v ní obálka bez odesílatele. Rozevřu a ... v prázdném papíru složené tři bankovky!!!

Jsem paf...
Síla, co?
Jak ten Vesmír - Vědomí funguje...

Posílám RADOST I VDĚČNOST DÁL!!!